Španielsky protekcionizmus v energetike porušuje pravidlá EÚ

Španielska vláda v tom čase prijala nariadenie, podľa ktorého musia byť všetky spojenia firiem v energetickom sektore vopred schválené národným energetickým regulátorom. Európsky súdny dvor (ESD) odmietol tvrdenie, že dôvodom bola ochrana verejného záujmu a bezpečnosti, keďže cieľom rozhodnutia bolo uchovanie bezpečnosti energetických dodávok. „Súdny dvor sa uzniesol, že španielsky systém vopred udeľovanej autorizácie nie je proporčný k cieľu zaistenia bezpečnosti energetických dodávok“, píše sa v tlačovom vyhlásení.

Španielsko si tiež podľa ESD nesplnilo povinnosti vzhľadom na „princípy voľného pohybu kapitálu a slobody podnikania“.

Rozhodnutie privítal hovorca komisára pre vnútorný trh Charlieho McCreevy. Podľa neho potvrdilo „konzistentnú líniu, že na vnútornom trhu nemajú špeciálne práva miesto“.

Rozhodnutie sa týka snahy nemeckého energetického gigantu E.ON o prevzatie kontroly nad španielskou energetickou firmou Endesa. Komisia krok schválila, no zablokovala ho španielska Národná energetická komisia, keď naň uvalila niekoľko podmienok.

Komisia začala proti španielskym úradom v apríli 2007 konanie pre porušenie európskych pravidiel, E.ON však zakrátko svoju ponuku stiahol.

Ďalšiu ponuku na prebratie kontroly nad Endesou predložili spoločne španielska stavebnícka skupina Acciona SA a taliansky Enel SpA v roku 2007. Národná energetická komisia vyhlásila aj v tomto prípade, že má právo vopred rozhodnúť. Aj tento krok bol považovaný za protekcionistickú snahu vlády v Madride ochrániť domáci energetický sektor pred zahraničnými vlastníkmi.

V marci tohto roku ESD rozhodol, že pravidlá EÚ porušili podmienky uvalené španielskym energetickým regulátorom v autorizácii. Hoci E.ON už svoju ponuku stiahol, podľa ESD to regulátora nezbavuje povinnosti odstrániť regulačné prekážky vstupu zahraničného kapitálu do španielskeho energetického sektora.

Komisárka pre konkurenciu Neelie Kroes zas varovala Španielsko v súvislosti s obmedzeniami uvalenými na ponuku Acciona SA a Enel SpA, ktorá sa týka spoločnosti Iberdrola.