Spojené kráľovstvo chce obchodovať s vodíkom, brzdí ho brexit

Ilustračná fotografia. [EPA-EFE/Friedemann Vogel]

Britská vodíková stratégia stojí na úzkej spolupráci s európskymi štátmi. Pri obchodovaní s vodíkom sa bude Spojené kráľovstvo pravdepodobne prispôsobovať európskym pravidlám.

Spojené kráľovstvo vo svojej vodíkovej stratégii nekladie spoluprácu s Úniou vyslovene na prvé miesto. Z dokumentu však vyplýva, že obchod a prepojenie s európskymi partnermi budú pre úspech stratégie nevyhnutné.

„Spolupráca s našimi susedmi v Severnom mori a v Európe bude kľúčová, lebo podporí britské investície do vodíka a uľahčí regionálny obchod prepojením a zdieľaním infraštruktúry, “ uvádza stratégia.

Naprieč Európou vznikajú vodíkové údolia

V európskych regiónoch vznikajú „vodíkové údolia“. Sú to miesta, kde sa vodík nielen vyrába, ale aj prepravuje a využíva. Aby sa nástup vodíka urýchlil, potrebujú tieto centrá  väčšiu podporu, tvrdia zástupcovia sektora. 

Vláda Spojeného kráľovstva vidí príležitosť v rozšírení „regionálnych reťazcov“ a spolupráci s krajinami Severného mora v oblasti „výroby, skladovania a prepravy vodíka“.

„Máme záujem bližšie preskúmať potenciál celoeurópskej, špecializovanej, vodíkovej dopravnej infraštruktúry a využiť už existujúce alebo nové prepojenia medzi Spojeným kráľovstvom, Belgickom, Holandskom či Írskom. Tie umožnia v budúcnosti Spojenému kráľovstvu obchodovať s vodíkom alebo nízkouhlíkovými plynmi,“ povedal hovorca britského Oddelenia pre obchodnú, energetickú a priemyselnú stratégiu (Department for Business, Energy & Industrial Strategy – BEIS) pre portál EURACTIV.

Ďalšou kľúčovou oblasťou spolupráce sú výskumné a inovačné projekty realizované v rámci programu Horizont Európa, ktorý chce Únia podporiť 95,5 miliardami eur. Spojené kráľovstvo tiež zaujíma účasť v priemyselných partnerstvách financovaných Európskou úniou, v takzvaných spoločných podnikoch.

„Spojené kráľovstvo zohralo významnú úlohu v Spoločnom podniku pre palivové články a vodík (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking – FCH JU) a chce sa podieľať aj na európskom partnerstve pre čistý vodík,“ uvádza britská vodíková stratégia.

Brexit situáciu nezjednodušuje

Keďže však Spojené kráľovstvo vystúpilo z Európskej únie, akýkoľvek druh spolupráce s členskými štátmi je nevyhnutne komplikovanejší.

„Ďalší spoločný podnik sa zameria na výrobu, distribúciu a konečné využitie vodíka. Podľa britskej vodíkovej stratégie sú to presne oblasti, v ktorých chce Spojené kráľovstvo s Úniou spolupracovať,“ hovorí riaditeľ FCH JU Bart Biebuyck.

„Podmienky spolupráce závisia od výsledku diskusií, ktoré momentálne prebiehajú medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom,“ povedal Biebuyck pre portál EURACTIV.

Prvým cieľom rokovaní je spresniť podrobnosti o budúcej účasti Spojeného kráľovstva na programoch Únie pre výskum a inovácie, ktoré už bežia. Podľa Dohody o obchode a spolupráci medzi Spojeným kráľovstvom a Úniou, ktorú podpísali 30. decembra 2020, sa Veľká Británia zapojí do programu Horizont Európa ako pridružená krajina podobne ako Švajčiarsko, Nórsko a 14 ďalších krajín mimo EÚ. Výmenou za to prispeje Spojené kráľovstvo do rozpočtu programu približne dvomi miliardami eur ročne, uvádza špecializovaný spravodajský web Science|Business.

Výrobcovia elektriny žiadajú zavedenie uhlíkového cla na dodávky vodíka

Koalícia niekoľkých európskych energetických spoločností a výrobcov elektriny žiada Európsku komisiu, aby zaviedla uhlíkové clo na dodávky vodíka z tretích krajín. Cieľom má byť zabrániť dovozu vodíka z fosílnych palív zo zahraničia.

Následne sa s Úniou musí dohodnúť na právnej štruktúre ďalších spoločných podnikov. „Diskusia bude uzavretá v nasledujúcich mesiacoch,“ uviedol Biebuyck.

„Akonáhle sa obe rokovania skončia, budeme vedieť viac,“ dodal Biebuyck pre portál EURACTIV.

Európska komisia ani oddelenie Spojeného kráľovstva zodpovedné za vodíkovú stratégiu neuviedli, či a kedy  plánujú stretnutia, aby prediskutovali praktické aspekty spolupráce Únie a Spojeného kráľovstva v oblasti vodíka. Takisto obe strany neupresnili, či prebiehajú rozhovory ohľadom kľúčových otázok, akými sú obchod a spoločná definícia nízkouhlíkového vodíka.

„K samotnej britskej stratégii nemáme žiadne bezprostredné pripomienky,“ uviedol hovorca Európskej komisie. „Medzinárodný rozmer je neoddeliteľnou súčasťou prístupu Únie,“ odpovedal hovorca na otázku, aké konkrétne kroky chystá Brusel, aby sa veci pohli dopredu.

Napriek nevyhnutným rozdielom spôsobeným brexitom, Spojené kráľovstvo tvrdí, že spolupráca s členskými štátmi Únie zostáva jeho prioritou a prebieha aj na iných fórach než je úroveň eurokomisie.

„Spolupracujeme s našimi európskymi partnermi prostredníctvom rôznych iných kanálov, akými sú napríklad Inovačná misia (pod vedením Spojeného kráľovstva a Európskej únie), Ministerská iniciatíva pre vodík za čistú energiu a Medzinárodné partnerstvo pre vodík a palivové články v ekonomike (Hydrogen Initiative, and the International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy – IPHE). Prostredníctvom IPHE pomáhame vyvíjať vzájomne dohodnutú metodiku na stanovovanie emisií skleníkových plynov spojených s výrobou vodíka,“ vyjadrilo sa BEIS.

Vodík v Európe bude zelený, v Spojené kráľovstve modrý

Hoci sa Únia a Spojené kráľovstvo od seba oddelili, analytici tvrdia, že obe strany prijali podobné vodíkové stratégie, ktoré umožňujú spoluprácu v mnohých oblastiach.

Podobne ako Vodíková stratégia EÚ, ktorú Komisia predstavila pred rokom, britský vodíkový plán načrtáva „dvojkoľajný“ prístup k vývoju vodíka. Ten zahŕňa výrobu takzvaného „zeleného“ vodíka získavaného elektrolýzou vody s pomocou elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a „modrý“ vodík zo zemného plynu s využitím technológie zachytávania uhlíka. Cieľom oboch stratégií je tiež stanovenie štandardu pre nízkouhlíkový vodík, čo je v súlade s cieľom dosiahnuť v Európe čisté nulové emisie do roku 2050.

Hlavný rozdiel stratégií spočíva v uprednostňovaní zeleného a modrého vodíka, dodáva Jan Rosenow z neziskovej organizácie Regulatory Assistance Project (RAP).

Zatiaľ čo európsky plán na rozvoj vodíka uprednostňuje zelený vodík vyrobený z obnoviteľnej elektriny, „britská stratégia kladie dôraz na modrý vodík so zachytávaním a ukladaním uhlíka (Carbon Capture and Storage – CCS), aby znížila emisie z jeho výroby,“ povedal Rosenow pre portál EURACTIV.

Krajiny V4: Nechceme sa obmedzovať na obnoviteľný vodík

Krajiny Vyšehradskej štvorky môžu využiť vodík na reštart ekonomiky po koronakríze či impulz pre inovácie v priemysle. Netreba zabúdať na to, že obnoviteľný vodík môže znížiť závislosť stredoeurópskeho regiónu na dovoze fosílnych palív, pripomína Komisia.  

Ďalšou spornou oblasťou oboch dokumentov je vykurovanie. „Európska vodíková stratégia nepredpokladá významnejšiu úlohu vodíka v teplárenskom odvetví, kým britská ponecháva túto možnosť využitia vodíka otvorenú,“ upozornil Rosenow.

Napriek tomu „v oblasti priemyslu, elektrickej energie a dopravy sú obe stratégie veľmi dobre zladené,“ dodal Rosenow.

Väčší dôraz Spojeného kráľovstva na modrý vodík ponecháva v hre viac možností. To je v protiklade k výhradnej podpore obnoviteľného vodíka v európskej stratégii, tvrdí analytik nemeckého think-tanku Agora Energiewende Gniewomir Flis.

„Tým, že Spojené kráľovstvo ráta s vodíkom na báze fosílnych palív s využitím CCS, nebude ho musieť dovážať počas prechodného obdobia, kým začne fungovať trh s obnoviteľným vodíkom,“ povedal Flis pre portál EURACTIV.

„Britská stratégia sa tak menej spolieha na dovoz a preto môže rozvíjať celý hodnotový reťazec vodíka na domácom trhu. Naopak, nemecká vodíková stratégia hovorí vyslovene o potrebe dovozu a jej cieľom je rozvoj globálneho dodávateľského reťazca,“ upresnil Flis.

Zároveň Flis očakáva, že vodík na báze fosílnych palív so zapojením CCS zostane po zvyšok tohto desaťročia lacnejší než vodík z obnoviteľných zdrojov. To znamená, že Spojené kráľovstvo bude potrebovať menej dotácií na podporu transformácie priemyslu, upozornil Flis.

„V súčasnosti je celkový objem finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii na britský vodík, nižší ako jedna miliarda eur v porovnaní s deviatimi miliardami eur v Nemecku,“ dodáva Flis.

Európske pravidlá 

Hoci Únie pristupuje k vodíku menej uvoľnene v porovnaní so Spojeným kráľovstvom, jej vodíková stratégia má viaceré silné stránky. Patrí medzi ne predovšetkým regulačný rámec, ktorého základom je obrovský európsky vnútorný trh so 447 miliónmi ľudí.

Analytici sa domnievajú, že ak Británia bude chcieť dovážať alebo vyvážať vodík do alebo z Európy, bude musieť dodržiavať štandardy, ktoré platia v Únii. Brexit tiež prispeje k tomu, že britská vodíková stratégia sa bude ťažšie realizovať, keďže si EÚ vyvinie vlastnú vodíkovú politiku a regulačný rámec.

Odlišnosti medzi európskym a britským prístupom k modrému vodíku by sa v určitom bode mohli stať zdrojom napätia.

„To by mohlo viesť k politickým konfliktom medzi víziou EÚ a Spojeného kráľovstva a tiež k narušeniu integrovaného trhu s vodíkom v celej Európe,“ povedal jeden z výskumníkov v oblasti energetiky, ktorý nechcel byť menovaný.

Partner