Spolupráca SR s Ruskom v oblasti ropy sa prehlbuje

Na pôde veľvyslanectva SR v Moskve sa v stredu (22.8.) uskutočnilo stretnutie predstaviteľov spoločnosti Transpetrol a Transneft, ktorá zabezpečuje prepravu a dodávky suroviny prostredníctvom ropovodu Družba na Slovensko.

Predstavitelia spoločností Transneft a Transpetrol podpísali memorandum o spolupráci a výmene informácií. „Výsledkom zintenzívnenia spolupráce oboch spoločností pri preprave a dodávkach ropy je okrem iného aj ďalšie zvyšovanie energetickej bezpečnosti Slovenska,“ uviedol Transpetrol.

Podľa prezidenta spoločnosti Transneft Nikolaja Tokareva je v záujme ruského prepravcu ropy plniť prostredníctvom ropovodu Družba všetky kontrahované objemy aj v nasledujúcich rokoch. Partnerom tiež prezentoval iniciatívu spoločnosti Transneft na založenie medzinárodného klubu prepravcov ropy, v ktorom prejavila záujem o účasť aj slovenská strana.

Nové možnosti

„Súčasný pretrvávajúci trend poklesu objemov prepravy ropy vyvolaných znížením požiadaviek zo strany niektorých odberateľov v zahraničí, je ďalším impulzom pre zintenzívnenie procesu hľadania nových možností, “ povedal Ivan Krivosudský, predseda predstavenstva Transpetrolu.

Veľvyslanec SR v Moskve Jozef Migaš pochválil „mimoriadne zodpovedný a pozitívny prístup oboch partnerov k zabezpečovaniu dodávok ropy pre odberateľov na území SR i v zahraničí“.

Prítomní boli aj zástupcovia spoločnosti Bratislava-Schwechat Pipeline, ktorá realizuje projekt prepojenia ropovodu Družba s rakúskou rafinériou. Robert Nemcsics uviedol, že akcionári BSP spustili „proces monitoringu potencionálnych partnerov pre spoluprácu na tomto projekte, ako aj pre následné dodávky ropy z Ruskej federácie.“

Zástupcovia firiem sa s veľvyslancom zhodli na tom, že perspektívy spolupráce ruských ťažobných a oboch prepravných spoločností pri hľadaní nových trhov s cieľom zachovania významu južnej vetvy ropovodu Družba by mali byť aj na programe najbližšieho zasadania medzivládnej rusko-slovenskej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu.

Zasadnutie by sa malo uskutočniť ešte v tomto roku. „Máme záujem na konštruktívnom a pragmatickom dialógu vo všetkých oblastiach bez ideologizovania našich vzťahov,“ uviedol minister zahraničia Miroslav Lajčák na stretnutí s ruským veľvyslancom Pavlom Kuznecovom, ktoré sa uskutočnilo začiatkom júna. Dodal, že Slovensko „chce prispieť ku konštruktívnym vzťahom medzi Bruselom a Moskvou“.