Spotreba energie v EÚ sa dostala takmer na úroveň roku 1990

Autor: Simon Howden, Freedigitalphotos.net

Zatiaľ čo v roku 2006 sa hrubá domáca spotreba energie v Európskej únii vyšplhala až na 1 830 miliónov ton ropného ekvivalentu (mtoe), do roku 2012 postupne klesla o 8 % až na 1 680 mtoe. To sa blíži spotrebe energie v roku 1990.

Potvrdili to výročné štatistiky v oblasti energie, ktoré Eurostat aktualizoval k roku 2012.

Hrubá domáca spotreba energie EÚ28, v mtoe (Eurostat)

 

Najväčšími spotrebiteľmi zostali Nemecko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo. Zatiaľ čo Nemci i Francúzi svoju spotrebu oproti roku 2011 znížili, v Británii sa zaznamenal nárast.

Od roku 2006 klesla spotreba energie v 24 členských štátoch Únie. Relatívne najväčší prepad v spotrebe energie zaznamenala Litva (- 17 %), ďalej Portugalsko, Grécko a Maďarsko. Štvorica štátov, kde došlo v období 2006 – 2012 k zvýšeniu energie, sú Estónsko (+11,6 %), Holandsko Poľsko a Švédsko.

Na Slovensku klesla v danom období hrubá domáca spotreba energie o 11,5 % na úroveň 16,7 mtoe.

Spomedzi členských krajín sa v roku 2012 naše hospodárstvo vyznačovalo 5. najvyššou energetickou náročnosťou, po Bulharsku, Estónsku, Rumunsku a ČR.

 

Miera závislosti EÚ od dovozu energie zostala nadpolovičná – 53,3 %. Jediným čistým exportérom energie bolo naďalej Dánsko. Najvyššiu energetickú závislosť vykazovali Malta, Luxembursko, Cyprus a Írsko.

Pokiaľ ide o Slovensko, úroveň energetickej závislosti medziročne klesla zo 64,19 % na 60 %.

Domáca produkcia primárnej energie dosiahla v roku 2012 v krajinách EÚ28 úroveň 794 mtoe. Najvyšší podiel (29 %)  mala jadrová energia, ktorú nasledovali obnoviteľné zdroje (22 %) a tuhé palivá (21 %).

Hlavným producentom tuhých palív bolo Poľsko (35 % celkovej produkcie v EÚ28). Británia mala prvenstvo v oblasti ropy (60 %), Holandsko v oblasti zemného plynu (43 %) a Francúzsko zase v produkcii energie z jadra (48 %). Nemecko malo najvyšší podiel na produkcii energie z obnoviteľných zdrojov – takmer 19 % EÚ28.  

Na Slovensku sa vyprodukovalo 6,2 mtoe primárnej energie, z toho až 4,0 mtoe tvorilo jadro.