Spotrebitelia nechcú nové označovanie energetickej efektívnosti spotrebičov

Súčasná schéma zoraďujúca spotrebiče do tried podľa spotreby energie od A do G je pre európskych občanov dostatočne známa a netreba ju nahrádzať niečím zbytočne komplikovanejším, tvrdí sa v pondelňajšom vyhlásení BEUC.

Zmeny sú súčasťou implementačných opatrení v Rámcovej smernici EÚ o ekodizajnových požiadavkách pre výrobky využívajúce energiu (EuP) z roku 2005, ktorej cieľom je znižovať energetickú náročnosť všetkých elektrických spotrebičov.

Európski zákonodarcovia v súčasnosti pridávajú do smernice nové skupiny produktov, ako je osvetlenie, ši TV set-topy.

No spotrebiteľská organizácia BEUC, ktorá skúmala pracovné návrhy pred stretnutím s Komisiou plánovanom na 16. október, sa obáva, že viaceré z nich môžu byť pre spotrebiteľov mätúce.

Po výskume v niekoľkých členských krajinách BEUC dospela k záveru, že systém tried A-G je ľahko pochopiteľný i zapamätateľný. „Jasný systém označovania A-G by mal byť použitý na všetky spotrebné produkty pokryté rámcovou smernicou z 2005, vrátane nových skupín výrobkov, ako sú televízory“, hovorí Sylvia Maurer z BEUC.

Na podporu tohto tvrdenia vykonala organizácia v spolupráci s inštitútom Ipsos MORI výskum v Británii, Poľsku, Dánsku, Nemecku, Francúzsku, Taliansku a Holandsku.

Štúdia zistila, že ľudia poznajú existujúce označovanie, a to na veľmi vysokej úrovni – medzi 81-95%. Spotrebitelia mali hodnotiť tri systémy označovania, za najľahšie pochopiteľný vybrali súčasnú schému A-G.