Spotrebitelia podporujú „zelenú“ energiu, nechcú však vyššie ceny

Väčšina dospelých v piatich najväčších európskych ekonomikách a USA nie je ochotná platiť vyššie ceny za energiu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov. Podľa prieskumu Harris Poll a denníka Financial Times je to 54% v Británii, 50% v Nemecku, 44% v Taliansku, 42% vo Francúzsku a 40% v USA. Relatívne najlepšie vyšlo z porovnania Španielsko, kde si nie je za „zelenú energiu“ ochotných priplatiť 35%.

Podľa odhadov Európskej komisie bude zníženie emisií a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov na plánovanú úroveň každú európsku domácnosť stáť priemerne 150 eur za mesiac. Veľká väčšina respondentov vyhlásila, že je nepravdepodobné, aby takúto sumu za akýchkoľvek podmienok zaplatili.

V otázke zdaňovania áut podľa emisií je situácia iná. Väčšina respondentov podporuje vyššie dane pre autá s vysokými emisiami (medzi 78% v Španielsku a 53% v USA) a nižšie pre autá s nízkymi emisiami (minimálne tri štvrtiny v každej z krajín).

Prieskum skúmal aj postoje k stavbe dvoch alternatívnych zdrojov energie – veterných a jadrových elektrární. Veterná energia má u obyvateľov nekompromisnú podporu – medzi 79% (Nemecko) až 92% (USA).

Vzťah k jadrovej energii ej už menej jednoznačný. V Taliansku a USA väčšina (58% resp. 52%) podporuje stavbu ďalších atómových elektrární, v ostatných krajinách naopak. Vo Francúzsku, kde je jadrová energia významným zdrojom, je pomer tesný (51:49). Odpor voči rozširovaniu využitia jadrovej energie je najväčší v Nemecku, ktoré oficiálne stále plánuje postupné odstavenie atómových elektrární (64:36) a v Španielsku (68:32).