Spotrebitelia zatiaľ pozitíva liberalizácie energetiky nepocítili

„Bohužiaľ, zlých správ je viac ako dobrých“, píše správa o výsledkoch výskumu prínosov liberalizácie pre domácnosti, ktorú realizovala európska spotrebiteľská organizácia BEUC, predstavenej v Bruseli 23. októbra.

Za „zlé správy“ označuje štúdia obmedzené možnosti výberu a ťažkosti pri zmene dodávateľa energií. Domácnosti čelia komplikáciám aj pri platení účtov za energiu, kvôli ich netransparentnosti i pri riešení sporov o výške účtu.

Mimoriadne nespokojní sú spotrebitelia v Poľsku a Grécku, reakcie zo škandinávskych krajín boli pozitívnejšie.

Medzi „zmiešanými“ a „dobrými“ správami sa objavila bezpečnosť dodávok. „Máme veľmi vysokú mieru bezpečnosti a kvality dodávok plynu i elektrickej energie čo znamená, že väčšina spotrebiteľov v Európe má prístup k energii a nastáva len veľmi málo vopred neohlásených prerušení dodávok.“

Práve nespokojnosťou spotrebiteľov argumentuje Komisia v prospech kontroverzného tretieho liberalizačného balíka, predloženého v septembri 2007.

Ministri energetiky EÚ sa k týmto plánom prvý krát vyjadrili 10. októbra a v zásade schválili pokračujúcu koexistenciu liberalizovaných a neliberalizovaných trhov. Európsky parlament chce, aby sa schválilo Komisiou pôvodne navrhované rozbitie veľkých, vertikálne integrovaných firiem (unbundling), ktoré kontrolujú výrobu i transmisné siete, no silná skupina členských krajín je proti. Nie je jasné, či Rada a Parlament nájdu kompromis do konca funkčného obdobia EP v marci 2009.

Podľa vyjadrenia experta BEUC Levi Nietvelta pre EurActiv, organizácia verí, že ak europoslanci v otázke unbundlingu nakoniec ustúpia, bude posilnená úloha regulátorov a práva spotrebiteľov.