Správa: Musíme ušetriť viac energie

zdroj: flickr, trcyburr

EÚ by mohla do roku 2020 ušetriť 20% energie, ako si to predsavzala v energeticko-klimatickom balíčku v 2008, ak naplno využije potenciál opatrení pre zvýšenie energetickej účinnosti. Trdí to štúdia spracovaná pre European Climate Foundation (ECF) a Regulatory Assistance Project, ktorá má byť zverejnená dnes.

Európski spotrebitelia by tak v 2020 ušetrili 78 miliárd eur ročne. Priemerná domácnosť v EÚ by na účtoch za energiu ušetrila až 380 eur, tvrdia autori štúdie a konzultačnej spoločnosti Ecofys a Fraunholder ISI.

V skutočnosti však Únia využíva potenciál úspor len na tretinu. Ide o technologicky jednoduché opatrenia, ako zatepľovanie budov, či využívanie elektromotorov v priemyselných zariadeniach.

Európska únia bude musieť do roku 2020 ušetriť asi 394 miliónov ton ekvivalentu ropy (Mtoe). Hospodárska recesia už znížila spotrebu o asi 70 Mtoe, od nových politík sa očakáva ušetrenie ďalších 115 Mtoe. Podľa správy je preto potrebné vyriešiť ešte ostávajúcich 208 Mtoe.

Klimatické ciele

Zníženie spotreby energie je dôležité aj z pohľadu klimatických cieľov. Bez plného využitia možností energetickej účinnosti totiž EÚ iba ťažko splní ciele v oblasti zníženia emisií skleníkových plynov a zvýšenia podielu obnoviteľných zdrojov.

Aprílová správa ECF „Cestovná mapa 2050“ prišla k záveru, že pri plnení dlhodobého klimatického cieľa Únie – zníženie emisií o 80% do roku 2050 – bude kľúčové práve šetrenie energiou.

Záväzné ciele

Podľa správy bude veľmi dôležité zavedenie záväzných cieľov v energetickej účinnosti pre každú členskú krajinu. Pomohli by garantovať ambicióznu implementáciu existujúcich politík EÚ, súčasne by však posilnili národné politiky.

Na rozdiel od znižovania emisií či podielu obnoviteľných zdrojov, zvyšovanie energetickej účinnosti nie je právne záväzné. Členské krajiny ho prijali len ako politický záväzok. Klimatické environmentálne skupiny poukazujú na slabú implementáciu Smernice o účinnosti konečného využívania energie a o energetických službách, ktorá stanovila určité ciele do roku 2016. Pomôcť má prijatie záväzkov na vysokej politickej úrovni.

Do konca roka chce Komisia vydať Akčný plán energetickej účinnosti. Značná časť diskusie sa sústreďuje na to, či urobiť ciele v tejto oblasti právne záväznými. Mnohí europoslanci to žiadajú, komisár pre energetiku Günther Oettinger však naznačil, že túto možnosť prehodnotí v roku 2012.