Štátna pomoc pre jadro asi zostane po starom

Foto: www.mmisso.com

V lete prenikol do médií pracovný dokument Európskej komisie, podľa ktorého sa mala štátna podpora pre nové jadrové zdroje poskytovať rovnako ako pre iné bezuhlíkové technológie, t.j. obnoviteľné zdroje.

Voči tomu sa ohradili predovšetkým environmentálne organizácie. Spomedzi členských krajín sa proti postavili najmä Nemecko a Rakúsko, naopak slovenské ministerstvo financií rozšírene podpory na jadro podporilo. (EurActiv, 24.7.2013)

Hovorca komisára pre hospodársku súťaž Antoine Colombani uviedol, že podľa návrhu, ktorý predložil Joaquin Almunia v utorok (8.10.) svojim kolegom, by usmernenia nemali obsahovať špecifické kritéria pre atómové elektrárne. Ostatní komisári s tým súhlasili.  

„Je to veľký nezdar pre právnu istotu jadrovej energie,“ reagoval europoslanec Claude Turmes (Zelení, Luxembursko).

Vynechanie jadrovej technológie z nových usmernení nutne neznamená, že sa použitie peňazí zo štátneho rozpočtu bude v rozpore s pravidlami EÚ. „Oznámenia o štátnej pomoci členskými štátmi sa budú naďalej hodnotiť priamo podľa pravidiel Zmluvy,“ dodal Colombani.

Výhrady vnútri EK

Interné dokumenty Komisie podľa agentúry Reuters potvrdili jasné výhrady komisárov voči predchádzajúcemu návrhu.

„Tento návrh vyvoláva dojem, že Komisia sprístupní pomoc pre energiu z fosílnych palív a jadra, zatiaľ čo sa stáva čoraz prísnejšou voči pomoci pre obnoviteľnú energiu,“ píše sa v dokumente z generálneho riaditeľstva pre ochranu klímy.

Tiež spochybnili dôvod udelenia štátnej pomoci pre túto vyspelú technológiu, ktorá sa využíva od 50. rokov. Podľa pravidiel EÚ by sa totiž mala poskytovať len na nové technológie.

Dokument z DG pre energetiku zase upozorňuje, že predkladané odstránenie dotácií pre obnoviteľné zdroje vyžaduje „dlhšie prechodné obdobie“.

Podľa zdrojov z EÚ bude Komisia pokračovať v debate o tom, ak vyriešiť „skresľujúci efekt“ nadmieru štedrých dotácií pre obnoviteľné zdroje.

Usmernenia pre štátnu pomoc by mala Komisia dokončiť začiatkom budúceho roka.

Pozície

„Včera prevládol rozum nakoľko Komisia signalizovala, že nová jadrová energia by nemala dostať štátnu podporu. Vytvorenie rámca dotácií pre nové jadrové elektrárne by znamenalo povzbudenie investícií do už vyspelej technológie, ktorá nedokáže dodávať energiu bez prenosu enormných nákladov a rizík na európskych občanov a životné prostredie. Sme radi, že veľký počet komisárov bol proti tejto absurdnej predstave,“ reagoval Andrea Carta, právny poradca Greenpeace EU.

(EurActiv/Reuters)