Stratégia energetickej efektívnosti sa bude revidovať

Predstavitelia Európskej komisie v utorok (11.2.) oznámili, že v tomto roku sa bude prehodnocovať akčný plán pre energetickú efetkívnosť prijatý v roku 2006. Impulzom pre jeho revidovanie je skutočnosť, že neobsahuje dostatočné opatrenia pre naplnenie cieľa zlepšiť energetickú efektívnosť Spoločenstva o 20 percent do roku 2020. Pôvodný akčný plán definuje 85 opatrení, z ktorých sa však doteraz implementovala len tretina.

Revidovaný návrh akčného plánu pre energetickú bezpečnosť by mal byť predstavený na konci tohto roka. Doteraz nie sú známe žiadne z prvkov, ktoré by mohol obsahovať.

Ferran Tarradelas, hovorca komisára Andrisa Piebalgsa, pre EurActiv povedal, že revízia je nevyhnutná aj pre prijatie novej legislatívy v uplynulom roku. Konkrétne je plán potrebné upraviť s ohľadom na rozšírenie zoznamu produktov, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia Smernice o ekodizajne, ako i s ohľadom na ustanovenia Smernice o energetickej náročnosti budov.

„Ak sa pozriete na druhú revidovanú Energetickú stratégiu, ktorá bola navrhnutá v novembri, uvidíte, že hovorí o cieli ‘ísť za 20 percent’,” povedal Tarradelas. Doplnil, že pre komisára Piebalgsa je energetická efektívnosť prioritou číslo jeden a preto je potrebné mať akčný plán pre energetickú efektívnosť, ktorý berie do úvahy aktuálnu situáciu.

Základným kameňom pre efektívnejšiu politiku je otázka financovania. Komisia aktívne skúma, ako zlepšiť súčasné schémy financovania a teda sa pokúša odpovedať aj na otázku, kto zaplatí ambiciózne opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti, povedal včera (11.2.) Karl Kellner, poradca Európskej komisie pre nové a obnoviteľné zdroje energie, energetickú efektívnosť a inovácie.

Kellner vyzdvihol Iniciatívu za udržateľnosť financovania energetiky, ktorá je kľúčovou súčasťou pre hľadanie súkromných investícií pre projekty v oblasti energetickej efektívnosti, ako aj pre hľadanie zdrojov pre rozvoj čistých energií. Povedal, že takúto iniciatívu v súčasnosti spoločne pripravujú Európska komisia a Európska investičná banka.

Európska investičná banka v súčasnosti rozhoduje o zvýšení objemu investícií o 6 mld. eur ročne do oblasti boja proti klimatickým zmenám a na rozvoj energetickej infraštruktúry. Európska banka pre obnovu a rozvoj podľa Kellnera zdvojnásobí prostriedky pre samosprávy a ich projekty v oblasti klimatických zmien a energetickej efektívnosti.