Štúdia odrádza EK od dohody s ČEZ-om

V júli 2011 spustila Európska komisia formálne vyšetrovanie podozrenia z porušovania princípov hospodárskej súťaže. V júni 2012 ČEZ informoval o „predrokovanej dohode o urovnaní“ s EK, podľa ktorej by sa navrhnutým odpredajom časti výrobnej kapacity asi 800 MW vyšetrovanie ukončilo.  

Dňa 10. júla 2012 EK spustila pripomienkové konanie  k navrhnutým opatreniam, tzv. test trhu, v rámci ktorého mohli do jedného mesiaca zainteresované subjekty reagovať.

Do tohto testu sa zapojila aj konzultačná spoločnosť Candole Partners, ktorá vo svojej analýze uvádza, že ani jeden z predložených variantov nepovedie k adekvátnemu zníženiu koncentrácie na trhu a ČEZ zostane ústredným výrobcom vo všetkých scenároch.

Neslušný návrh?

Autori štúdie Martin Bebiak a Jan Ondřcih tiež tvrdia, že ČEZ sa zaviazal predať len tie aktíva, ktoré zamýšľal predať bez ohľadu na výsledky vyšetrovania EK. „Zatiaľ čo Počerady, Tisová I, Tisová II a Mělník III majú problémy s dodávkami lignitu, Dětmarovice a Chvaletice sú neekonomické a je naplánované ich uzavretie alebo nahradenie,“ uviedli.

Tieto „bezprostredné dôvody“ úvah o predaji potvrdila spoločnosť ČEZ koncom mája. V júli vybrala aj finančného predajcu pre predaj navrhnutých uhoľných elektrární.

Candole Partners na základe vlastných výpočtov navrhli kombináciu predaja elektrární Počerady, Prunéřov 1&2, Mělník III and TušimiceII, ktorou by sa podľa nich koncentrácia na českom trhu s elektrinou značne znížila.

Doplnené elektrárne Prunéřov a Tušimice sú však súčasťou modernizačnej stratégie spoločnosti. V rokoch 2007-2012 investoval ČEZ do komplexnej obnovy elektrárne Tušimice II 26 miliárd korún (cca €1 mld.) Krátko na to, však na dvoch zrekonštruovaných blokoch zistili viacero porúch a museli ich odstaviť.  V súčasnosti prebieha modernizácia elektrárne Prunéřov 2.

„Nevidíme žiaden dobrý dôvod pre Komisiu, aby považovala návrh ČEZ-u za čestný zo súťažnej perspektívy,“ uviedli autori štúdie.