Štúdia: Recesia nie je hlavnou príčinou poklesu emisií v Európe

FOTO TASR/AP Photo/C-Power

Vo svojej minuloročnej správe o stave trhu s uhlíkom Európska komisia uviedla, že „ekonomická kríza bola jasne hlavnou príčinou značnej redukcie emisií CO2“. Toto tvrdenie, ktoré sa stalo politicky všeobecne akceptované, ale nemusí byť pravdivé.

Zo štúdie, ktorú vypracovali odborníci z investičnej skupiny CDC Climat, vyplýva, že od roku 2005 došlo k poklesu emisií CO2 o 1,1 gigatony, za ktorým stojí predovšetkým rozsiahly rozvoj veterných fariem a solárnych panelov.

Vychádzajúc z údajov Eurostatu, autori poukázali na to, že elektrina produkovaná z obnoviteľných zdrojov vzrástla v období 2005 – 2011 z menej ako 14 % na 20 %, čo predstavuje približne polovicu (500 miliónov ton) ušetrených emisií. Spomaleniu hospodárstva je naopak možné pripísať len úsporu odhadovanú na úrovni 300 miliónov ton CO2. Ďalšie úspory sa dosiahli pokrokom v energetickej efektívnosti.

Na druhú stranu sa ale opatrenia energetických politík Únie dostávajú do konfliktu. „Masívne objavenie sa obnoviteľných zdrojov podkopáva trh s uhlíkom,“ poznamenala Emilie Alberola z CDC Climat. Ceny emisných povoleniek na trhu sa tak napríklad v roku 2008 dostali takmer na nulu, potom sa v roku 2009 vyšplhali až na takmer €30/t CO2 a v súčasnosti sa pohybujú okolo €6/t CO2.

Na pozadí priaznivých daňových režimov a systémov dotácií vo väčšine európskych krajín došlo k rýchlemu rozvoju OZE. Európska komisia tento týždeň vydala nové usmernenia ako postupovať pri navrhovaní a reforme schém ich podpory.