Režim pre označovanie spotreby energie spotrebičmi sa má sprísniť

Štúdia, ktorú vypracovala konzultačná spoločnosť Ecofys navrhuje, aby vlády posilnili dohľad nad firmami, ktoré nesprávnym označovaním energetickej efektívnosti produktov klamú spotrebiteľov. Odhaduje sa, že sa to týka až 10 % výrobných liniek.

„Úroveň a forma pokút musia byť odrádzajúce, možno reflektujúc množstvo celkovej hodnoty energie, ktorá sa z dôvodu nesúladu stratí,“ uvádza sa v štúdii.

„Nemá význam mať vyššie požiadavky a energetické štítky ak potom nikto netestuje, či sú tieto údaje správne,“ uviedla Andrea Voigt, riaditeľka Európskeho partnerstva pre energiu a životné prostredie (EPEE), ktoré reprezentuje firmy vyrábajúce klimatizácie, chladiace systémy, tepelné čerpadlá a pod.  

Návrhy z rozsiahlej štúdie víta aj mimovládna organizácia Európsky výbor pre životné prostredie (EEB).

„Jasne hodnotia, že legislatíva bola pozitívna pokiaľ ide o dosiahnuté úspory, potenciál dosiahnuť viac a vplyvy na priemysel Európy a hospodárstvo,“ uviedol Stephane Arditi z EEB. Za obzvlášť podstatný pre zlepšenie monitoringu trhu považuje návrh zaviesť povinný register producentov.

Farby a triedy

V roku 2010 sa Európska komisia rozhodla rozšíriť pôvodnú farebnú stupnicu G – A, ktorá označuje spotrebu energie a vznikli triedy „A+“, „A++“ a „A+++“. Najnižšie triedy sa naopak vypustili. V súčasnosti už väčšina spotrebičov dosahuje najvyššiu triedu efektívnosti A. Otázkou zostáva ako firmy ďalej stimulovať k vývoju ešte viac efektívnych produktov a spotrebiteľovi poskytnúť informácie pre čo najlepší výber.

„Máme dôkazy zo strany spotrebiteľských organizácií, že doplnenie znakov + ich mätie,“ vysvetlil Arditi. „Prechod z A+ na produkt A++ je pre spotrebiteľov menej príťažlivý ako prechod z B na A.“

Inovatívne firmy by mohli sprísnenie pravidiel a tiež zmeny v usporiadaní farieb a tried privítať, keďže momentálnej sú všetky produkty A zelené.

Podľa správy Ecofys je „uzavretá škála A – G najľahšia pre pochopenie a je najviac motivujúca pre investičné rozhodnutia spotrebiteľov“. Navrhli pritom štyri úpravy, ktoré sa teraz budú testovať u zákazníkov.

Paul Hodson, vedúci oddelenia pre energetickú efektívnosť v Európskej komisii, nepriamo podporil zmenu v zobrazení na štítkoch. „Nemôžeme ísť k A+++++++, takže systém nejako potrebujeme zmeniť.“

Informácie cez QR kódy?

Jednou z požiadaviek zo strany environmentálnych a spotrebiteľských skupín je začlenenie informácií o produkte do formátu, ktorý možno ľahko oskenovať alebo sprístupniť prostredníctvom chytrých telefónov.

V novej správe sa hovorí o „zaujímavom potenciáli“ QR kódov, ale je „pravdepodobne predčasné“ začleniť ich do legislatívy pred testovaním v praxi.

Arditi tvrdí, že e-štítky ponúkajú potenciál pre dodatočné informácie o produktoch.

„Autori správy sú pomerne nesmelí ohľadom systematickejšieho zváženia internetových nástrojov, aby sa obohatili informácie, ktoré tlmočíme zákazníkom,“ uviedol. „Je to premeškaná príležitosť, hlavne keď štítky vydržia 10 – 15 rokov.“

Ecofys navrhuje prehodnotiť aj využívanie „problematických ikoniek“ na štítkoch pre televízory, chladničky a práčky a označovanie produktov podľa spotreby energie na cyklus či na rok pri výrobkoch, ktoré sa nepoužívajú nepretržito.

Ďalšie kroky:

  • do konca roka 2014: Európska komisia predstaví Parlamentu a Rade výsledky hodnotenia efektívnosti smernice 2010/30/EÚ