Švajčiarsko ako súčasť jednotného trhu s elektrinou

Na minulotýždňovej konferencii v Berne komisár EÚ pre energetiku Günther Oettinger obhajoval rýchlejšiu liberalizáciu švajčiarskeho trhu s energiami. Podľa eurokomisára by sa Švajčiarsko mohlo vďaka svojej geografickej polohe, dobrej infraštruktúre a flexibilnej kapacite pre vodnú energiu stať dôležitou európskou osou pre uskladnenie elektriny.

Únia plánuje vytvoriť jednotný trh s elektrinou, ktorého integrálnou súčasťou by boli aj Švajčiarsko a Nórsko. Podľa eurokomisára by sa Švajčiarsko malo pripojiť aj k asociácii ENTSO-E (Európska sieť prevádzkovateľov prenosových sústav elektriny), čím by sa začlenilo do budúcich sietí.

Dlhodobé komplexné rokovania

Oettinger upozornil na potrebu väčšieho úsilia zo strany Švajčiarska. Narážal pri tom na bilaterálne rokovania o energetickej dohode s EÚ, ktoré prebiehajú už od novembra 2007. Ich cieľom je harmonizovať pravidlá prevádzkovateľov v Únii a v Švajčiarsku, tak aby sa zaistili dodávky a podpora investícií do sietí. Rád by viac integroval Bern aj do rozhodovania EÚ o energetike, technologickej infraštruktúre, či právach spotrebiteľov.

Komisár ocenil liberalizáciu trhu s energiami pre komerčný sektor, ktorá prebehla v roku 2009 a verí, že bude v tomto smere pokračovať. Švajčiarsko plánuje uskutočniť liberalizáciu trhu pre individuálnych odberateľov v roku 2014.

Brusel má v úmysle dohodnúť sa so Švajčiarskom na spoločných pravidlách pre urovnávanie sporov, revízii štátnej podpory pre obnoviteľné zdroje energie (OZE) a v dlhodobej perspektíve jej zrušení, v súlade s jej klesajúcim trendom v krajinách EÚ.

Švajčiarsko sa už v súčasnosti zúčastňuje na cieľoch EÚ2020 – znížení emisií skleníkových plynov, znížení spotreby a zvýšení podielu OZE.

Na konferencii sa komisár Oettinger stretol s prezidentkou Doris Leuthard. Očakáva, že k spoločnej dohode dôjde v polovici roku 2011.

Bern a Brusel sa tiež usilujú rozšíriť spoluprácu v sektore dopravy. Spor s Nemeckom ohľadom projektu nadnárodného železničného spojenia sa ale zdá byť momentálne v slepej uličke. Vyžaduje totiž na nemeckej strane investíciu vo výške takmer 5 miliárd eur.

Ďalšie kroky

  • 3. marec 2011 – do platnosti vstúpi tretí energetický liberalizačný balík

V spolupráci s EurActiv.de a EurActiv.fr