Švédi budú šetriť energiou

Švédsko preberá rotujúce predsedníctvo práve v čase, keď sa reviduje plán energetickej efektívnosti EÚ. To mu dáva dobré šance naplniť ambície. Komisia otvorila verejné konzultácie k revízii 8. Júna a v novembri by chcela predstaviť nový plán.

Štokholm nazval svoju hospodársku a environmentálnu stratégiu „prechodom k eko-efektívnej ekonomike“. Jej dôležitou súčasťou je využitie veľkého potenciálu Európy v šetrení energiou.Švédsko sľubuje presadiť príslušnú legislatívu napriek tomu, že na úrovni ministrov EÚ neexistuje politická dohoda.

Širšia perspektíva

Podľa zdrojov z prostredia švédskej vlády bude predsedníctvo iniciovať diskusiu na neformálnom stretnutí ministrov energetiky a životného prostredia, 23.-25. júla. Ak bude návrh Komisie pripravený no Novembra, hlasovať sa o ňom môže aj na Rade pre energetiku v decembri.

Švédska vicepremiérka Maud Olofsson povedala, že jej krajina prijme k plánu „systémovú perspektívu“. Chce sa posunúť za úroveň prijímania štandardov energetickej efektívnosti pre jednotlivé spotrebiče a zaoberať sa celou energetickou reťazou, od výroby ku konečnému použitiu.

„Veci ako CHP (kombinované výroba tepla a elektrickej energie) s vysoko efektívnym vykurovaním mestských častí a dobre zateplenými domami urobia systém efektívnym ako celok“, povedal pre EurActiv predstaviteľ švédskej vlády. Švédsko patrí medzi európskych lídrov v zatepľovaní domov, aj vo využívaní obnoviteľných zdrojov na výrobu tepla.

Právne záväzné ciele

Cieľom akčného plánu je ušetriť do roku 2020 až 20% energie. Na rozdiel od emisných limitov či podielu obnoviteľných zdrojov, to však nie je právne záväzný cieľ.

Mnohí však od Švédskeho predsedníctva čakajú, že bude tlačiť na prijatie právnych záväzkov. V konzultačnom dokumente pre revíziu akčného plánu Komisia otvára diskusiu aj o tejto možnosti – práve záväzné ciele môžu byť podľa nej súčasťou strednodobej revízie.

Čo najrýchlejšia dohoda

Dohodu o kľúčových  návrhoch pre energo-efektívnosť, ktoré Komisia zahrnula do Druhého strategického preskúmania energetiky zverejneného v novembri 2008, chce Švédsko v Parlamente dosiahnuť do konca roka. Nebude pritom čakať ani na spoločnú pozíciu Rady.

„Našim cieľom je dosiahnuť dohodu pred spoločnou pozíciou, podobne ako pri Smernici o obnoviteľných zdrojoch“, povedala zástupkyňa švédskej vlády pre EurActiv. Predsedníctvo bude vyjednávať s europoslancami v októbri a novembri. Dohodu chce do stretnutia ministrov energetiky, 7. decembra.

Parlament už prijal v prvom čítaní pozíciu k Smernici o energetických vlastnostiach budov. Schému označovania rozšíril na všetky relevantné produkty, a vytvoril označovanie pre pneumatiky. Členské krajiny však vyslovili pochybnosti o niektorých z jeho návrhov.

Nastupujúce predsedníctvo je pripravené na tvrdé vyjednávanie o smernici. Europoslanci žiadajú, aby všetky nové budovy do roku 2019 vyrábali minimálne toľko energie, koľko spotrebujú. Členské štáty to považujú za nerealistické. Obávajú sa, že implementácia smernice bude drahá a administratívne náročná.

Podľa predstaviteľky švédskej vlády sa o „nulovo-energetických budovách“ v Rade ešte ani nezačalo hovoriť. „Nevytvára sa žiadna pozícia.“

Švédsko bude musieť rozmotať aj problém označovania elektrických spotrebičov, aby sa Komisia mohla posunúť a prijať nové označovanie. Proces prakticky zablokoval Parlament, keď v máji odmietol podporiť nový spôsob označovania energetickej efektívnosti televízorov.

Členské štáty sú rozdelené. Časť podporuje požiadavku Parlamentu, aby sa nemenila zavedená škála A-G, ale aby sa sprísňovali štandardy pre jednotlivé kategórie, časť podporuje Komisiu, ktorá navrhuje pridanie nových „A“ kategórií.

Environmentálne a spotrebiteľské organizácie stoja na strane Parlamentu.

Ambiciózna klimatická agenda

Ešte v marci predstavilo Švédsko veľmi ambicióznu „integrovanú klimatickú a energetickú politiku“. Vláda sľúbila že v sektoroch, ktoré nie sú súčasťou Systému obchodovania s emisiami (EU ETS) zníži do roku 2020emisie skleníkových plynov o 40%. V polovici storočia chce byť úplne uhlíkovo neutrálnou krajinou.

Švédska vláda bude medzi rokmi 2010 až 2020 investovať asi 27,3 miliardy eur ročne do naplnenia európskeho cieľa 20% zvýšenia energetickej efektívnosti.

Prioritou sú iniciatívy, ktoré lepšie informujú domácnosti a firmy o možnostiach šetriť peniaze a energiu. Vláda plánuje zaviesť povinnosť montovať elektromery a vodomery do nových a renovovaných budov a posilniť investície do nových technológií a tým uľahčiť ich zavádzanie na trh.

Ďalšie kroky

  • 23. júl: neformálne stretnutie ministrov energetiky
  • 24.-25. júl: neformálne stretnutie ministrov životného prostredia
  • november 2009: Komisia predloží revidovaný Akčný plán šetrenia energiou
  • 7. december: Rada pre dopravu, telekomunikácie a energetiku