Švédsko predstavilo cestovnú mapu k eko-efektívnosti

Líderstvo Európy v otázke klimatických záväzkov je „evidentné“, tvrdí správa „Európska eko-efektívna ekonomika“. Jej autori dopĺňajú, že pre získavanie viac investícií a vytváranie viac obchodných príležitostí sú potrebné inovácie a podpora konceptu energetickej efektívnosti.

Správa, ktorú vydal Štokholmský inštitút pre životné prostredie, bude základom pre diskusiu v rámci neformálneho stretnutia európskych ministrov energetiky a životného prostredia, ktoré sa do švédskeho Åre plánuje na 23. – 25. júla.

Švédsko, ktoré prevzalo predsedníctvo v Rade a jej ministerských formáciách od 1. júla, položilo koncept „eko-efektívnosti“ medzi svoje priority. V skratke, ide o formovanie a presadzovanie takých politík, ktoré presadzujú ruka v ruke hospodársky rast a klimaticky priaznivé postupy.

„Švédsko môže ukázať dobrý príklad, že klimatickú výzvu možno kombinovať s iniciatívami za posilnenie hospodárstva. Počas predsedníctva chceme klásť dôraz na úlohu EÚ a na investovanie do energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojov a recyklácie ako príležitostí pre hospodársky rast,“ uviedol švédsky minister životného prostredia Andreas Carlgren.

„Globálny prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo s cieľom bojovať proti klimatickým zmenám predstavuje hlavnú príležitosť pre všetky krajiny, aby sa pustili do čistého rozvoja,“ hovorí Måns Nilsson, vedúci vedeckého tímu autorov správy. Hospodársky útlm zdôrazňuje potrebu investovania medzi iným i do zelených áut, lepšieho tepelného izolovania, energeticky úspornejších zariadení a čistých energií, doplnil.

Správa mapuje tri oblasti, v ktorých by sa mohla EÚ v krátkom čase stať vysoko konkurencieschopnou ekonomikou:

  • zvýšenie efektívnosti zdrojov, najmä prostredníctvom podporovania energetickej efektívnosti a udržateľného plánovania výstavby miest,
  • obnoviteľné zdroje energie,
  • systémy udržateľnej dopravy.

Ak sa svet chce v dlhodobom hľadisku posúvať smerom k udržateľnej eko-efektívnosti, globálnemu obchodovaniu s emisiami uhlíka sa nebude možné vyhnúť, tvrdia autori správy. Pripomínajú tiež, že klimatické politiky si budú vyžadovať hlbokú zmenu myslenia ako priemyslu, tak i spotrebiteľov.

Tvorcovia európskych politík by sa mali zamerať na prijímanie „balíkových riešení“, ktoré by kombinovali daňové nástroje, definované štandardy  a nové formy prístupu a riadenia. Takéto riešenie by bolo efektívne zvlášť v otázke podpory obnoviteľných zdrojov energie.

Na medzinárodnej scéne by sa mala EÚ zamerať na aktívne rozširovanie obchodovania s emisiami a tvorbu medzinárodných štandardov, tvrdí správa. Ak si chce EÚ vytvoriť „hrací priestor“ aj v krátkodobej perspektíve, mala by aj od rozvíjajúcich sa ekonomík požadovať prijatie konkrétnych národných záväzkov.