Svet bude v energetike potrebovať rovnováhu a trilióny eur

Bývalý veľvyslanec SR na Ukrajine a neskôr splnomocnenec MZV SR pre energetickú bezpečnosť zastáva jeden z najdôležitejších postov v globálnej energetickej diplomacii od roku 2011. V rozhovore pre agentúru TASR uviedol, že zakladajúcu zmluvu organizácie z roku 1994 sa pokúša prispôsobiť potrebám súčasnosti a výzvam budúcnosti.

„Očakáva sa, že bude treba preinvestovať v celosvetovom meradle desiatky triliónov eur na obnovenie energetiky. Problém je v tom, že dnes je veľmi veľa rôznych politík, ktoré zneisťujú investorské prostredie,“ uviedol Rusnák. Dodal, že dochádza k prelomu v technológiách a sme svedkami širokého rozvoja alternatívnych zdrojov energetiky, pričom sú sčasti dotované štátmi.

„Dnes je ťažké odhadnúť a urobiť správne rozhodnutie o investíciách do projektov v energetike, ktoré majú životnosť 30, 40 až 60 rokov, keď dopredu nevieme odhadnúť, aká bude spotreba toho či onoho druhu energie v najbližších 20 rokoch," povedal Rusnák.

Spoločné záujmy a pravidlá

Upozornil na to, v niektorých prípadoch sú rozpočty krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) alebo Ruska až do výšky 70 % tvorené exportmi ropy a zemného plynu. Na druhej strane hlavní spotrebitelia ako napríklad EÚ si dávajú za cieľ znižovať závislosť od týchto surovín a zavádzajú alternatívne zdroje energií.

„Európska únia má svoju vlastnú agendu … vytvára svoj  vnútorný trh. My ako Energetická charta žiadnym spôsobom nezasahujeme do toho, ako si naše jednotlivé členské krajiny riešia svoj trh s energetikou,“ vysvetlil. „Staráme sa v prípade cezhraničných kontaktov, či už je to export, obchod, investície, aby sa dodržiavali určité pravidlá, na ktorých sa tieto krajiny dohodli.“

V súvislosti s potrebou rovnováhy Urban Rusnák hovorí o spoločných záujmoch medzi výrobcom a klientom. Vývozca musí suroviny objaviť, geologicky zabezpečiť infraštruktúru, vyťažiť ich a prepraviť na trh. Celý proces od objavenia ložísk uhľovodíkov až po ich zavedenie na trh trvá sedem až desať rokov. A na to, aby sa investovali ťažké miliardy do nálezísk, producenti by mali dostať garancie o odbere ropy a plynu. Inak by to bola pre nich čistá strata.

Na druhej strane, spotrebitelia sa pri vysokých cenách energií logicky snažia znížiť spotrebu energie.

„Musíme riešiť rovnicu o mnohých neznámych. Nevieme, aká bude v priebehu 20 rokov spotreba, ako ďaleko pokročíme v efektívnosti využívania energetických surovín, čiže koľko energie dokážeme ušetriť. Nevieme, aké budú ceny, ale pravdou je, že doba lacnej ropy a lacného plynu už pominula. Nehrozí nám, že dôjde k vyčerpaniu zásob fosílnych palív. Otázka je, kde sa nachádzajú a za akú cenu sa ku nim dostaneme,“ vysvetlil Rusnák pozadie protichodných tendencií medzi investormi a spotrebiteľmi v energetike.

Namiesto jadra fosílne palivá

Upozornil, že do procesu vývoja vážne zasahujú aj politické rozhodnutia. Po zemetrasení a cunami v Japonsku sa tamojšia vláda rozhodla odstaviť jadrové elektrárne a ich snahu o ich opätovné spustenie s odôvodnením ekonomickej nutnosti sprevádzajú protesty verejnosti.

K bezjadrovej energetike smeruje aj Nemecko alebo Belgicko. Chýbajúce objemy energie je ale potrebné niečím nahradiť. Podľa Rusnáka to budú práve fosílne palivá.

„Dochádza k významných technologickým zmenám a posunom. Keď Japonsko vycúva z jadrovej energetiky, bude to znamenať výrazný nárast ceny plynu. A toto sa deje v globálnom meradle, lebo trhy sú dnes poprepájané,“ upozornil Rusnák. Podľa neho toto všetko dohromady dáva veľmi zložitú predpoveď pre spotrebiteľské i produkujúce štáty.  

„Pre toto všetko si myslím, že význam Energetickej charty bude rásť. Lebo jednotlivé vlády nemôžu tieto všetky procesy v globálnom meradle ovplyvniť. To, čo vlády môžu a čo sa určite pokúsia, je stanoviť lepšie pravidlá hry. Stanoviť limity, v ktorých sa svetová energetika bude vyvíjať. A práve túto platformu vyvíja Energetická charta. Niet žiadnej inej mnohostrannej dohody, ktorá by poskytovala takúto možnosť,“ dodal Rusnák.

(EurActiv/TASR)