TAP má partnera na Západnom Balkáne

zdroj: flickr, autor: Tiddler

Piatkové Memorandum o porozumení umožní spoluprácu Transjadranského plynovodu s ďalším plánovaným projektom Jónskeho jadranského plynovodu (IAP), ktorý by mal zaistiť bezpečnosť dodávok v regióne juhovýchodnej Európy.

Štátna spoločnosť Plinarco prevádzkuje sieť plynovodov v Chorvátsku. Plánuje vstúpiť aj na ďalšie juhoeurópske trhy, pričom propaguje výstavbu IAP, ktorý by mal spojiť Albánsko, Čiernu Horu, Chorvátsko, Bosnu a Hercegovinu. Náklady sa odhadujú na 230 miliónov eur.

Plynovod TAP , ktorý je súčasťou Južného plynovodného koridoru EÚ, bude spájať Grécko s Talianskom, cez Albánsko a Jadranské more. S dĺžkou 520 km a rozpočtom 1,5 miliardy eur ponúka najkratšiu a najlacnejšiu alternatívu prepravy plynu od Kaspického mora.

TAP – „najrealistickejší“ projekt v regióne

Jerko Jelić-Balta, predseda Rady spoločnosti Plinarco, vysvetlil EurActivu, že rozhodnutie Chorvátska stať sa partnerom projektu TAP, ktorý súperí s viacerými podobnými projektami na Balkáne, je, že ho považujú za „najrealistickejší.“

Jelić-Balta pripomenul, že Chorvátsko pokročilo vo viacerých projektoch plynových prepojení, predovšetkým s Maďarskom a tiež s plynovodom do najjužnejšej časti krajiny, do Dalmácie.

Chorvátsko už tiež iniciovalo medzivládnu deklaráciu medzi Tiranou, Podgoricou, Sarajevom a Záhrebom, ktorou by sa otvorila cesta pre štúdiu uskutočniteľnosti IAP.

Kjetil Tungland, generálny riaditeľ Transjadranského plynovodu, uviedol: „TAP i IAP významne prispejú k budúcim energetickým dodávkam do Európy a regiónu juhovýchodnej Európy. V takto kriticky dôležitom momente rozvoja každého projektu, má zmysel preskúmať to, ako čo najlepšie spolupracovať.“

Za veľkú výhodu projektu označil to, že krajiny v regióne budú po prvýkrát prepojené a schopné si pomôcť v prípade že Moskva preruší svoje dodávky plynu.

V otázke termínov projektu sa Jelić-Balta a Tungland zhodli, že výstavba časti IAP z Dalmácie do Čiernej Hory a potom do Albánska bude závisieť na pokroku projektu TAP.

Ak by sa Transjadranskému plynovodu podarilo získať plyn z azerbajdžanského poľa Shah Deniz II, TAP by sa mohol spustiť do prevádzky v roku 2017.