Ukrajina sa Komisii sťažuje na slovenského prepravcu plynu

Ukrajinský premiér Arsenij Jaceňuk sa v liste adresovanom Európskej komisii, ktorý ma k dispozícii agentúra Reuters sťažoval na dohodu medzi slovenským prepravcom plynu spoločnosťou Eustream a ruským energetickým koncernom Gazprom. Tá ma podľa Kyjeva brániť reverznému toku plynu späť na Ukrajinu.

Ukrajina sa snaží obmedziť energetickú závislosť od Ruska a v rámci týchto snáh opakovane žiadala Slovensko, aby umožnilo reverzný tok cez jeden zo štyroch plynovodov na prepojovacích bodoch Užhorod – Veľké Kapušany na ukrajinsko-slovenských hraniciach. Eustream to však odmietol a ako dôvod uviedol dohodu s exportnou divíziou Gazpromu.

„Výsledkom je, že ukrajinské a európske energetické spoločnosti nemôžu využívať túto plynovú prípojku. Tento zdedený kontrakt medzi Eustreamom a Gazprom Exportom predstavuje priame porušenie legislatívy EÚ," uvádza sa v liste.

Ukrajina, ktorá bola takmer úplne závislá na dovoze ruského plynu dnes dováža viac ako 50 percent prostredníctvom reverzných tokov zo Slovenska, Maďarska a Poľska. Jaceňuk však v liste uvádza, že „úplný reverzný tok zo Slovenska by ukončil závislosť Ukrajiny na Gazprome a umožnil by jej dovážať všetok plyn z EÚ.“

Eustream tvrdí, že má „veľký záujem na konštruktívnom riešení situácie.“ Upozorňuje však, že Ukrajina má k dispozícii fyzický reverzný tok cez plynovod Vojany-Užhorod (Budince), ktorého kapacita bola v septembri minulého roka rozšírená na 14,5 miliardy kubických metrov plynu ročne.

Otvorenie reverzného toku smerom na východ bolo súčasťou reakcie EÚ na rozhodnutie Gazpromu zastaviť Ukrajine dodávky zemného plynu kvôli nezhodám o cene za 1000 metrov kubických.

„Napriek tomu, že celková kapacita uvedeného plynovodu je 40 mil. m3. denne, ukrajinská strana ho využíva len na polovicu. Úroveň súčasnej prepravy predstavuje 20,9 mil. m3 denne,“ potvrdil pre EurActiv hovorca slovenského prepravcu Vahram Chuguryan. 

Eustream zároveň tvrí, že „sťažnosť Ukrajiny na prepravný kontrakt Eustreamu s ruskou stranou je neopodstatnená, pretože prevádzka meracej stanice nie je upravená v uvedenom kontrakte, ale v samostatných kontraktoch upravujúcich technické podmienky prepravy.“

Sťažnosť Ukrajiny prichádza po aprílovom zverejnení výsledkov dvojročného vyšetrovania Európskej únie, ktoré dospelo k záveru, že Gazprom zneužíva svoje dominantné postavenie v Poľsku, Maďarsku a ďalších šiestich východoeurópskych krajinách tým, že vytvára „umelé prekážky" brániace tranzitu plynu.

EurActiv/TASR