Únia si posvieti aj na účty za energie

Počas minulotýždňového zasadnutia Rady ministrov pre energetiku sa členské štáty zaviazali uviesť do praxe opatrenia, ktoré vyplývajú z tretieho energetického balíčka.

V rámci balíčka, ktorý bol prijatý v roku 2009, sa napríklad dohodlo, že odberatelia by mali dostávať viac informácii o svojej spotrebe. Dohliadnuť na to by mal aj európsky energetický ombudsman.

Závery z Rady ministrov hovoria o „poskytnutí korektných a užívateľsky prospešných informácií v súvislosti so zmenou správania užívateľov v oblasti úspor energie,“ ktoré sú oveľa efektívnejšie pri znížení spotreby.

Zámerom je, aby napríklad vďaka inteligentným meračom, ktoré monitorujú spotrebu a vďaka zjednodušeným účtom, mali zákazníci lepší prehľad o svojich výdajoch na energie a v prípade záujmu mohli ľahšie zmeniť dodávateľa.

Zmena dodávateľa

Ministri pre energetiku zdôraznili „naliehavú potrebu“ umožniť odberateľom porovnať ceny a zjednodušiť prechod medzi jednotlivými dodávateľmi, so „zvláštnou pozornosťou“ na účty pre zákazníkov.

Zo štúdie vypracovanej pre Komisiu vyplýva, že ak by sa spotrebitelia riadili informáciami o cenách a prešli by k dodávateľovi s najnižšími tarifami, mohli by ušetriť až 13 miliárd eur, t.j. 100 eur na domácnosť ročne.

Podľa danej štúdie samotná liberalizácia trhu s energiami nemá pre spotrebiteľov taký prínos, ako by mohla mať.

Spotrebitelia musia byť „vhodne informovaní a vyškolení […] Účty za energie sú pre zákazníkov jedným z najdôležitejších prostriedkov informovania,“ uvádza sa v záveroch Rady ministrov.

Energetická chudoba

V septembri sa Komisia dohodla, že prijme definíciu „energetickej chudoby“. Odhaduje sa, že viac ako 50 miliónov Európanov nie je schopných platiť svoje účty za energie a zachovať si tak uspokojivú úroveň životných podmienok.

Samotná definícia energetickej chudoby bude stanovená jednotlivými členskými štátmi. Podľa ministrov by preto práva spotrebiteľov mohli byť v niektorých krajinách chránené lepšie ako v iných.

Energetický ombudsman EÚ

Dnes sú veľké rozdiely v tom, ako možno v jednotlivých krajinách riešiť spory v oblasti energetiky. Zjednotenie by mohol priniesť energetický ombudsman. Táto funkcia už existuje napríklad v Spojenom kráľovstve, či štátoch Austrálie. Naopak v Nemecku ani na Slovensku zatiaľ neexistuje mechanizmus pre riešenie sporov mimosúdnou cestou.

Ministri preto navrhli vytvoriť „nezávislý mechanizmus“ pre celú EÚ, ktorý by sa zaoberal energetickými spormi s cieľom zabezpečiť „efektívnu a účinnú úpravu“ mimosúdneho vyrovnania.

Mechanizmus by mohol vychádzať z modelu existujúcej Skupiny ombudsmanov pre európsku energetiku (EEOG). Ide o celoeurópsku nezávislú a neziskovú asociáciu ombudsmanov a mediátorov, ktorá v súčasnosti združuje zástupcov z deviatich energetických spoločností a britského energetického ombudsmana.

Spotrebiteľské združenia vyzývajú k akcii

Po zasadnutí Rady ministrov generálna riaditeľka Európskej spotrebiteľskej organizácie (BEUC) Monique Goyens uviedla: „Prijímať závery, ktoré sú priateľské k spotrebiteľom je jedna vec, teraz musia slová viesť k akcii. Každý z nás chce znížiť svoju spotrebu a účty za energie, ale často k tomu nemáme vedomosti ani nástroje.“

Tiež sa vyjadrila, že „prvým krokom správnym smerom by bolo zbavenie sa nepresných a nezrozumiteľných účtov.“

„Domáca úloha pre vlády je celkom jednoduchá. Pokiaľ existujúce pravidlá pre transparentnosť, zmenu dodávateľa, ochranu spotrebiteľov a urovnávanie sporov nie sú náležite implementované, práva spotrebiteľov sú len táraním,“ upozornila Goyens.

Situácia na Slovensku

Slovenskí odberatelia energií sa môžu s reklamáciou vyúčtovania či poskytnutých služieb obrátiť priamo na dodávateľa alebo prevádzkovateľa sústavy/siete. V prípade podozrenia na porušenie platných predpisov môžu občania kontaktovať aj Štátnu energetickú inšpekciu, ktorá vykonáva dozor nad dodržiavaním zákona o energetike, a v prípade podozrenia z porušenia zákona o regulácii sieťových odvetví aj na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Podľa vyjadrenia generálneho riaditeľa sekcie energetiky Ministerstva hospodárstva Jána Petroviča nové predpisy tretieho energetického balíčka „ako príklady nezávislého mechanizmu uvádzajú zriadenie ombudsmana pre odvetvie energetiky alebo orgánu zastupujúceho spotrebiteľov, nevylučujú sa však ani iné riešenia, napríklad zverenie tejto úlohy národnému regulačnému orgánu.“

Ján Petrovič tiež uviedol, že inštitucionálne zabezpečenie nezávislého mechanizmu vybavovania sťažností a mimosúdne urovnanie sporov sa bude riešiť v rámci transpozície predmetných európskych legislatívnych aktov do právneho poriadku SR.

Spotrebitelia si môžu slobodne zvoliť dodávateľa elektriny i zemného plynu, a to bezplatne. Konkurencia sa zvyšuje s príchodom nových dodávateľov energií, ktorí lákajú zákazníkov hlavne ponukou nižších cien.

Na trhu s elektrinou dnes pôsobí okrem trojice tradičných dodávateľov (ZSE, SSE, VSE) aj viacero alternatívnych dodávateľov, ktorí podľa portálu Energia.sk ponúkané nižšie ceny „zdôvodňujú menšími prevádzkovými nákladmi, či možnosťou nákupu elektriny na spotových trhoch.“

Podľa štatistík ÚRSO v minulom roku zmenilo svojho dodávateľa elektriny 7.697 domácností.

V prípade trhu s plynom sa noví dodávatelia zameriavajú hlavne na firmy. U segmentu domácností ich podľa portálu Energia.sk odrádza „prehnane nastavený regulačný rámec.“

Viac informácii napríklad aj o zmene dodávateľa nájdete na stránkach Energia.sk.