Únia môže uplatniť na ruský plynovod svoje pravidlá vďaka francúzskemu obratu

Stavba Nord Streamu 2 v Nemecku. [EPA-EFE/Jens Buettner]

Európske inštitúcie sa dohodli na novej smernici o plyne, ktorá bude regulovať aj Nord Stream 2. Ak s tým budú súhlasiť pri jej uplatňovaní členské štáty.

Európska komisia v stredu (13. februára) privítala konečnú dohodu medzi vyjednávačmi Európskeho parlamentu, Rady EÚ a Európskej komisie na novej európskej smernici o plyne.

Pozmenená smernica umožní Európskej komisii väčšou mierou regulovať výstavbu plynovodov z tretích krajín, čo sa týka aj sporného plynovodu Nord Stream 2, ktorý má spojiť Nemecko a Rusko potrubím po dne Baltského mora.

Na rozhodovaní o uplatňovaní smernice sa však budú podieľať aj členské štáty, čo vytvorilo možnosť, aby bol Nord Stream 2 spod účinnosti smernice vyňatý.

Komisia je spokojná

Podľa stanoviska Európskej komisie nové pravidlá na zlepšenie fungovania európskeho trhu s plynom posilnia solidaritu medzi členskými štátmi Únie.

Integrovaný trh s plynom je jedným zo základných kameňov energetickej únie. Komisia navrhla zavedenie spoločných pravidiel pre plynovody, ktoré vstupujú na európsky trh s plynom už v novembri 2017. Tieto pravidlá majú za cieľ zvýšiť bezpečnosť dodávok plynu.

EÚ v roku 2019: Európa dokončí nové reaktory, Nord Streamu 2 sa prispôsobí

V Európskej únii vstúpi do prevádzky prvá nová atómka po 12 rokoch – na Slovensku. Stavba Nord Streamu 2 pokračuje, riziká pre Európu sa však znížia. Európska legislatíva sa premietne do obnoviteľnejšej a účinnejšej slovenskej energetiky.

Cieľom návrhu je vylepšiť existujúcu smernicu o plyne z roku 2009 a zabezpečiť, aby sa zásady energetickej legislatívy EÚ (prístup tretích strán, regulácia prepravných taríf, oddelenie prevádzky plynovodu a predaja plynu) uplatňovali pre všetky plynovody prichádzajúce z tretích krajín.

Výnimky sú možné iba za presne stanovených podmienok. Napriek tomu by jednou z nich mohol byť podľa EURACTIV.com práve Nord Stream 2. Na rozhodovaní o uplatňovaní smernice sa budú podieľať členské štáty a Komisia.

Zaplátaná diera

Medziinštitucionálna dohoda podľa Komisie spĺňa stanovený cieľ, lebo zabezpečuje uplatňovanie ustanovení smernice o plyne na území EÚ (pozemné a podmorské plynovody) a zabezpečuje účinný dohľad s cieľom zabezpečiť uplatňovanie pravidiel vnútorného trhu EÚ vnútroštátnymi orgánmi pod dohľadom Európskej komisie.

Dohoda zvyšuje tiež transparentnosť a spoluprácu medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

Z pohľadu exekutívy EÚ ide o významný krok smerom k dobre fungujúcemu, transparentnému a konkurencieschopnému vnútornému trhu s plynom v EÚ, v ktorom sa všetci dodávatelia správajú podľa rovnakých pravidiel, tvrdí európska exekutíva.

Komisár pre energetiku a klímu Miguel Arias Caňete oznámil, že ide o významný krok dopredu pri vytváraní skutočne integrovaného trhu s plynom, ktorý je založený na solidarite. „Európa dnes zaplátala dieru v právnom poriadku EÚ. Nové pravidlá zabezpečia, aby sa právne predpisy EÚ uplatňovali na plynovody, ktoré prinášajú plyn do Európy, a že každý, kto má záujem predávať plyn do Európy, musí rešpektovať európske energetické zákony,“ vysvetlil Caňete.

Francúzsky obrat

Dohodu na novej legislatíve dlho zdržiavali rozpory členských štátov v Rade EÚ. V piatok (8. februára) sa však na jej pozícii dohodli veľvyslanci pri EÚ. Tlačová agentúra DPA o tom informovala s odvolaním sa na diplomatické zdroje a s tým, že nedôjde k ohrozeniu samotného projektu Nord Stream 2.

DPA upozornila, že ide o neočakávaný zvrat. Deň pred tým prekvapilo zmenou postoja Francúzsko, keď naznačilo, že prijatie smernice podporí. Na projekte Nord Stream 2 sa pritom podieľa francúzska energetická firma vo väčšinovom vlastníctve štátu Engie.

Šefčovič naznačil, že pri legislatíve o Nord Streame 2 môžu štáty obísť jeho zástancov

Smernica o plyne má v Rade EÚ veľkú podporu, uviedol podpredseda Európskej komisie. Avizoval tiež, že do konca októbra chce zvolať novú schôdzku o pokračovaní prepravy plynu cez Ukrajinu.

Následný francúzsko-nemecký kompromis umožnil zavedenie niektorých podmienok EÚ, avšak bez toho, aby bol samotný projekt výstavby plynovodu ohrozený.

Kompromis podľa diplomatických zdrojov z prostredia EÚ podporilo 27 členských krajín vrátane Poľska, najväčšieho kritika Nord Streamu 2. Proti bolo iba Bulharsko.

Právomoc Nemecka

Nemecký spolkový minister hospodárstva Peter Altmaier podľa portálu FAZ.net potvrdil riešenie, ktoré sa dosiahlo v Bruseli. Uviedol, že krajina, na ktorej území vyústi potrubie z Baltiku, bude mať na starosti reguláciu plynovodu. Jej rozhodnutia však budú musieť vždy schváliť iné štáty EÚ.

Tým zostane Nemecku v mene EÚ rozhodujúca právomoc nad plynovodom Nord Stream 2. Rozhodnutím sa dosiahlo, že sa nevydaril ďalekosiahly zámer Európskej komisie výraznejšie kontrolovať prevádzku plynovodu.

Spolková vláda v minulosti opakovala svoj záujem na položení druhej línie plynovodu Nord Stream. Kancelárka Angela Merkelová bránila projekt ako dôležitý napriek odporu východoeurópskych krajín vedených Poľskom, ako aj pred Spojenými štátmi.

Altmaier uviedol, že projekt plynovodu je pre Nemecko dôležitý v dôsledku zmeny energetickej politiky krajiny, a tiež rozhodnutia skončiť v neďalekej budúcnosti výrobu elektrickej energie aj v tepelných elektrárňach. Nemecko bude v tejto súvislosti podľa ministra potrebovať určitý čas viac zemného plynu, aby zabezpečilo dostatok elektrickej energie. Pritom sa bude znižovať ťažba plynu zo západoeurópskych a severomorských, ako aj holandských ložísk.

Protichodné záujmy

Minister Altmeier upozornil na to, že sa v Rusku ťažba plynu presunula na sever krajiny. Preto sa vedenie plynovodu Nord Stream 1 z Ruska do Nemecka položilo na dno Baltického mora. Táto téma sa spájala s bezpečnostno-politickými otázkami Ukrajiny. Preto sa spolková vláda zasadzovala o to, aby sa Rusko zmluvne zaviazalo, že časť plynu bude zabezpečovať pre Ukrajinu.

Špekuluje sa o tom, prečo zmenilo Francúzsko svoj postoj k plynovodu tesne pred rozhodujúcim rokovaním EÚ. Doteraz podporovalo Nord Stream 2 spolu s Nemeckom, Holandskom a Rakúskom, ktorých firmy sa na ňom podieľajú. Celkovo ich je päť. Okrem Engie sú to nemecké spoločnosti Wintershall a Uniper, holandsko-britský koncern Shell a rakúsky OMV.

Budúca preprava ruského plynu cez Ukrajinu a Slovensko je stále neistá

Maroš Šefčovič tvrdí, že Rusi v princípe súhlasia s tranzitom plynu cez ukrajinskú sústavu po roku 2019. Ukrajinci im neveria, záväzná dohoda bude najskôr v máji.

Plynovod Nord Stream 2 bude mať ročnú prepravnú kapacitu 55 miliárd kubických metrov plynu. Náklady na jeho vybudovanie dosiahnu vyše deväť miliárd eur. Polovica dĺžky potrubia je už položená.

Prvý plyn mal podľa pôvodného plánu pritiecť z Ruska do Nemecka koncom tohto roku. Plynovod bude prevádzkovať predovšetkým ruský štátny koncern Gazprom.