Uniknutý dokument: Komisia chce nové ciele pre obnoviteľnú energiu

Komisia navrhuje do roku 2025 inštalovať solárnu energiu vo všetkých verejných budovách, ktoré sú na to vhodné. Solárne panely na streche Českého národného divadla. [EPA-EFE/MARTIN DIVISEK]

Európska komisia chce viac obnoviteľných zdrojov na zníženie závislosti členských štátov od dovozu ruských energií. Navrhuje povinnú strešnú fotovoltiku pre všetky nové budovy, povoľovacie procesy nie dlhšie ako tri mesiace a naštartovanie komunitnej energetiky.

Očakáva sa, že návrhy budú zverejnené 18. mája ako súčasť plánov Únie na zníženie závislosti od ruskej energie po invázii na Ukrajinu.

Urýchlenie prechodu na obnoviteľnú energiu zníži emisie a závislosť Európy od dovozu energie a poskytne dostupné ceny energie pre občanov a podniky, hovorí návrh, ktorý získal portál EURACTIV.

Vzhľadom na naliehavú potrebu urýchliť zavádzanie obnoviteľnej energie by sa mal zvýšiť cieľ EÚ v oblasti obnoviteľnej energie, konštatuje komisia v uniknutom dokumente. O novom cieli ešte nie je rozhodnuté, pričom nové percento sa v návrhu uvádza ako „XX“ v hranatých zátvorkách. Pravdepodobne to znamená, že sa bude meniť a dopĺňať smernica EÚ o obnoviteľnej energii.

11 členských štátov: Energetickú závislosť od Ruska vyrieši rýchla zelená transformácia

Európa musí v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu podniknúť razantné kroky na rozvoj obnoviteľných zdrojov a zamerať sa na úspory energie, apeluje jedenásť členských krajín. Varujú tiež pred efektom “uzamknutia” v závislosti od využívania fosílnych palív.

Európska komisia už minulý rok navrhla zvýšiť cieľ EÚ v oblasti obnoviteľnej energie na 40 percent do roku 2030, oproti súčasným 32 percent. Návrh bol súčasťou balíka právnych predpisov v oblasti klímy, ktorý bol predložený v júli a ktorého cieľom je do konca desaťročia znížiť emisie skleníkových plynov v Európe najmenej o 55 percent oproti roku 1990.

Pre vojnu na Ukrajine Komisia zvažuje spôsoby, ako urýchliť tieto plány. V marci vyzvala Európsky parlament a členské štáty, aby pri diskusii o júlovom balíku návrhov nazvanom Fit for 55 zvážili „vyššie alebo skoršie ciele pre obnoviteľnú energiu a energetickú účinnosť“.

V Európskom parlamente už existuje silná podpora pre zvýšenie cieľa obnoviteľných zdrojov energie na 45 percent do roku 2030. Vyššie ambície v oblasti obnoviteľných zdrojov energie podporujú aj niektoré členské štáty, aj keď je menej jasné, či ide o väčšinu európskych krajín.

Strednej Európe hrozí nedostatok zelených technológií

Nárast dopytu po tepelných čerpadlách a solárnych paneloch v kombinácii s narušením dodávateľských reťazcov začína v Česku spôsobovať vážny nedostatok týchto technológií. Odborníci varujú, že problémy sa môžu už čoskoro preliať aj na Slovensko a do ostatných stredoeurópskych krajín.

V rámci úsilia o zníženie závislosti Európy od ruských fosílnych palív má prísť Komisia 18. mája s niekoľkými návrhmi vrátane nových pravidiel povoľovaní a stratégie pre solárnu energiu.

Podľa uniknutej solárnej stratégie, ktorú videl portál EURACTIV, má solárna energia významný potenciál stať sa vo veľmi krátkom časovom horizonte hlavnou súčasťou energetických a vykurovacích systémov v Európe. Tým by sa Únia priblížila k vyriešeniu dvoch problémov naraz – dosiahla by klimatické ciele a znížila svoju závislosť od energií Ruska.

Návrh stratégie stanovuje štvorbodový plán na podporu solárnej energie pre európskych občanov a priemysel, pričom vychádza z oznámenia Komisie REPowerEU predstaveného v marci.

Kľúčovým prvkom tejto stratégie je Európska iniciatíva pre solárne strechy – ak by sa v plnej miere realizovala, po prvom roku jej implementácie by pridala 17 TWh elektrickej energie. To je o 17 percent viac ako súčasné prognózy EÚ. Do roku 2025 by vyrobila 42 TWh ďalšej elektrickej energie, tvrdí uniknutý dokument eurokomisie.

Stratégia navrhuje skombinovať nasadenie solárnej energie s renováciou striech, do roku 2025 inštalovať solárnu energiu vo všetkých verejných budovách, ktoré sú na to vhodné, a mať do roku 2025 aspoň jednu komunitu obnoviteľnej energie v každej obci s počtom obyvateľov desaťtisíc alebo viac.

Okrem toho Európska komisia zvažuje, že inštalácia strešného solárneho systému bude povinná pre všetky nové budovy, aj keď sa o tom stále diskutuje, a chce obmedziť povoľovacie postupy pre strešné solárne panely v existujúcich budovách na tri mesiace.

Súčasťou stratégie je aj vyškolenie dostatku pracovníkov, aby nedostatok odborných kapacít nebrzdil tieto plány. Naštartovať sa má aj Európska aliancia solárneho priemyslu s cieľom vytvoriť inovačný a odolný solárny hodnotový reťazec v Európe.

Podľa generálnej riaditeľky obchodného združenia SolarPower Europe Walburgy Hemetsberger priemysel potrebuje do roku 2030 dosiahnuť 1 terawatt celkovej solárnej kapacity, solárny fond pre výrobu panelov a nové opatrenia na maximalizáciu potenciálu solárnych striech.

Nemecko masívne podporí obnoviteľné zdroje v zelenej „reforme desaťročia"

Nemecká vláda chce vyrábať elektrinu do roku 2035 výlučne z obnoviteľných zdrojov. Urýchli preto postupy udeľovania povolení,  masívne zvýši prírastky veternej a solárnej energie a obnoviteľné zdroje vyhlási za verejný záujem. Aby zvýšila popularitu zelenej energie medzi ľuďmi, zvýhodní lokálne zdroje.

Riešenie problémov s povolením

Povoľovanie bolo dlho tŕňom v oku priemyslu obnoviteľných zdrojov. Podľa Hemetsberg ide pri solárnych a obnoviteľných zdrojoch o bežnú prekážku, ktorej sa dá vyhnúť.

„Čakacie lehoty a administratívne postupy sú v rámci Únie zbytočne zaťažujúce a premenlivé – a firmy často nemajú zdroje na to, aby boli schopné požiadavky naplniť,“ povedala pre EURACTIV.

Na vyriešenie tohto problému Komisia chystá nové usmernenia, aby poskytla väčšiu istotu predkladateľom projektov a investorom.

Podobne ako v Nemecku budú musieť európske krajiny zabezpečiť, aby sa postupy udeľovania povolení považovali za prvoradý verejný záujem. To zahŕňa plánovanie, výstavbu a prevádzku zariadení na výrobu obnoviteľnej energie, skladovanie a pripojenia k sieti.

Uniknutý legislatívny návrh, ktorý videl EURACTIV, vyžaduje podstatne kratšie lehoty pre povoľovacie konania. Napríklad povoľovací proces pre pripravené nové projekty by nemal presiahnuť jeden rok a povolenia pre kapacitu zdroja pod 150 kW by nemali trvať dlhšie ako šesť mesiacov.

Návrh tiež vyžaduje, aby členské krajiny identifikovali konkrétne oblasti, či už na pevnine alebo na mori, potrebné na inštaláciu infraštruktúry pre obnoviteľnú energiu do jedného roka od nadobudnutia účinnosti legislatívy.

Okrem toho budú musieť európske krajiny zriadiť alebo určiť aspoň jedno kontaktné miesto, ktoré by malo predkladateľom projektov obnoviteľnej energie previesť administratívnym procesom. To zodpovedá požiadavkám veterného priemyslu, ktorý chcel povoľovacie procesy skrátiť na jeden až dva roky, lepšie definovanie vhodných oblastí na výstavbu a zavedenie jednotných kontaktných miest.

Ako znížiť jedným ťahom dovoz ruských fosílnych palív, emisie uhlíka aj účty za energiu

Desivý ruský útok na Ukrajinu mení svet pred našimi očami – a to platí najmä pre oblasť energetiky, píšu dánsky minister pre klímu Dan Jørgensen a riaditeľ Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) Fatih Birol exkluzívne pre portál EURACTIV.

Partner

 Aktuálne informácie