Uniknutý návrh Komisie: Zemný plyn patrí medzi zelené investície

Podľa komisára pre klímu Fransa Timmermansa by mal zemný plyn v Európe do roku 2050 nadobro skončiť. Zároveň mu priznáva kľúčovú úlohu pri útlme uhlia a pri budovaní vodíkovej infraštruktúry. [EPA-EFE/Stephanie Lecocq]

Zemný plyn má podľa uniknutého dokumentu Komisie zabezpečiť spoľahlivosť dodávok energie pri výkyvoch spôsobených obnoviteľnými zdrojmi. Tá ho chce preto zaradiť medzi udržateľné investície. Je to greenwashing, varujú ekológovia.

Taxonómia zelených investícií má slúžiť ako kompas pre súkromných investorov, aby sa vedeli zorientovať, aké investície sú skutočne udržateľné. Zároveň má pomôcť nasmerovať súkromný kapitál do projektov, ktoré sú kľúčové pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality Únie. Komisia chce nastavením jasných pravidiel zabrániť takzvanému greenwashingu, teda tomu, aby firmy nepravdivo označovali svoje aktivity za udržateľné.

Environmentálne skupiny varujú, že zahrnutie fosílneho plynu do tejto klasifikácie, ako to navrhuje uniknutý dokument, je samo o sebe greenwashingom.

Zemný plyn môže prísť o postavenie prechodného paliva. Nasvedčuje tomu návrh Komisie

Elektrárne, ktoré poháňa zemný plyn, nebudú viac považované za „udržateľné“, či „prechodné“ investície, kým nesplnia nové emisné limity. Eurokomisia ich plánuje stanoviť tak nízko, že žiadne elektrárne ich v súčasnosti nespĺňajú, vyplýva z návrhu o udržateľných investíciách, ktoré má k dispozícii EURACTIV.com.

Stabilita dodávok

„Zainteresované strany sa zhodli, že výroba elektriny z plynu hrá dôležitú úlohu pri udržaní stability siete a zabezpečuje spoľahlivosť dodávok pri výkyvoch spôsobených obnoviteľnou energiou,“ uvádza sa v uniknutom návrhu.

Z toho v návrhu vyplývajú dve možnosti:

  • Prvá uznáva úlohu „plynných a kvapalných palív“ pri zabezpečovaní záložnej výroby elektriny za predpokladu, že „priame emisie skleníkových plynov z činnosti sú nižšie ako 244 gCO2e/kWH“ alebo emisie počas životného cyklu sú „nižšie ako 820 kg CO2 na kW čistej inštalovanej kapacity.“
  • Druhou možnosťou je vytvorenie novej kategórie, ktorá by priznávala „úlohu výroby elektriny spaľovaním plynu“ pri udržaní stability siete za predpokladu, že „táto činnosť počas svojho životného cyklu vyprodukuje menej emisií ako je 820 kg CO2 na kW čistého inštalovaného výkonu za rok“.

„Plynová elektráreň používaná špeciálne na udržanie spoľahlivosti dodávok elektriny bude fungovať menej ako dvetisíc hodín ročne,“ uvádza uniknutý dokument.

To by umožnilo plynovým elektrárňam, ktoré sú v prevádzke menej ako dvetisíc hodín ročne, zaradiť sa do „prechodnej“ kategórie v taxonómii udržateľných investícií. Zaručovali by totiž „spoľahlivosť dodávok elektriny,“ až kým ich prevádzková doba do roku 2050 neklesne na nulu.

Eurogas, obchodné združenie prepravcov plynu, odmietlo komentovať uniknutý dokument, ale poskytlo stanovisko podporujúce návrh Komisie.

„Plynné palivá budú pri zelenej transformácii v najbližších rokoch zohrávať svoju úlohu. Okrem iného aj z dôvodu zvyšovania objemu nestabilných dodávok energie z obnoviteľných zdrojov,“ povedala v reakcii politická poradkyňa spoločnosti Eurogas Laura Bosetti.

„Taxonómia udržateľných investícií by mohla tento fakt zohľadniť stanovením kritérií pre podporné a prechodné činnosti, ktoré by sa dali klasifikovať ako udržateľné. Ako bude plynárenský sektor dekarbonizovať, tieto činnosti sa budú pohybovať ďalej od ‚prechodných‘ a ‚umožňujúcich‘ činností a priamo prispejú k zmierňovaniu zmeny klímy,“ dodala pre portál EURACTIV.

Zemný plyn v časoch Európskej zelenej dohody

Slovensko chce využiť peniaze, ktoré prídu v rámci záchranného balíčka po koronakríze aj na zníženie emisií skleníkových plynov a reformy v energetike. V krátkodobom horizonte to môžeme podľa rezortu dosiahnuť využitím zemného plynu v teplárenstve a priemysle, kde nahradí využívanie uhlia.

Environmentalisti: plyn pohltí verejné financie

Zelení aktivisti však tvrdia, že navrhovaná zmena zaradenia zemného plynu nemá nič spoločné s obnoviteľnými zdrojmi alebo so stabilizáciou siete.

„Je to spôsob, ako onálepkovať zemný plyn ako zelený,“ upozornil Luca Bonaccorsi zo mimovládnej organizácie Transport & Environment (T&E). „Odhadujeme, že až polovica európskych plynárenských projektov by vďaka tomuto označeniu dosiahla na financie, ktorých úlohou je podporiť zelený prechod.“

„Je to najhoršia podoba greenwashingu,“ dodáva Bonaccorsi.

Európska komisia má k zemnému plynu nejednoznačný postoj. Šéf EÚ pre klímu Frans Timmermans trvá na tom, že zemný plyn má do roku 2050 v Európe nadobro skončiť. Zároveň však zdôraznil, že plyn bude hrať kľúčovú úlohu pri nahradzovaní uhlia nielen v oblasti výroby energie, ale aj pri budovaní vodíkovej infraštruktúry za čo najnižšie náklady.

Rozkol medzi členskými štátmi

Plyn zostal mimo Taxonómie zeleného financovania kvôli emisiám uhlíka, ktoré vznikajú jeho spaľovaním. To vyvolalo rozruch medzi skupinou desiatich členských štátov Európskej únie vrátane Slovenska, ktoré pohrozili vetom pravidiel zeleného financovania.

Komisia odložila pravidlá zelených investícií kvôli vetu členských štátov. Návrh blokuje aj Slovensko

Európska komisia bola nútená odložiť zverejnenie návrhu taxonómie zelených investícií kvôli veľkému počtu prijatých pripomienok. Ďalším dôvodom bola hrozba veta zo strany desiatich členských štátov. Tie požadujú zaradenie zemného plynu medzi udržateľné investície.

Kritici teraz tvrdia, že Komisia zachádza vo svojich ústupkoch voči týmto členským štátom, príliš ďaleko.

Odpoveď na seba nenechala dlho čakať. Vlády Rakúska, Dánska, Írska, Luxemburska a Španielska napísali Komisii list, v ktorom vyjadrili znepokojenie nad „návrhmi rôznych členských štátov,“ aby sa zvýšil limit pre plynové zariadenia. V liste žiadali Komisiu, aby z taxonómie fosílne palivá úplne vylúčila.

„Vítame úsilie vynaložené v prospech vedecky podložených pravidiel pre udržateľné investície. Odrážajú skutočný prínos každej technológie a odvetvia k energetickej transformácii a k dosiahnutiu klimaticky neutrálnej Európskej únii najneskôr do roku 2050,“ píšu členské štáty v liste.

Taxonómia by podľa nich nemala stimulovať žiadne nové investície do infraštruktúry pre fosílne palivá, ktoré by viedli k uviaznutiu týchto zdrojov.

Európa stratí klimatické líderstvo

Komisia „podlieha plynovej loby,“ myslí si enviroorganizácia WWF a poukazuje na to, že bezpečnosť dodávok elektriny sa už v politike Európskej únie rieši takzvanými „kapacitnými mechanizmami“.

Podľa aktualizovaných kritérií môže byť až polovica všetkých plynových elektrární v Európskej únií označená ako „prechodná činnosť“, odvoláva sa WWF na údaje Európskej environmentálnej agentúry z roku 2019.

„Tento návrh na poslednú chvíľu škandalózne popiera vedecké odporúčania a ohrozuje celej taxonómie EÚ,“ varuje Sebastien Godinot z WWF.

„Okrem znehodnotenia poslania taxonómie je tento návrh v rozpore s ambíciami predsedníčky eurokomisie Ursuly von der Leyen v oblasti Európskej zelenej dohody a vyšších klimatických cieľov Európskej únie. Aktuálny návrh diskredituje Úniu ako globálneho klimatického lídra,“ dodáva Godinot.

Kritici tiež varujú, že návrh v prospech zemného plynu môže oslabiť dôveryhodnosť Európskej únie na globálnej scéne, a prenechať vedenie v klimatickej politike Spojeným štátom americkým alebo Veľkej Británii. Tá chystá vlastnú taxonómiu.

„Ide o reputáciu Európskej zelenej dohody,“ tvrdí vedúca programu pre udržateľné financovanie think tanku E3G Kate Levick. „Európska únia by sa tým odklonila od vedeckého základu definície zelených investícií. Svet by musel hľadať iných klimatických lídrov ako sú napríklad Spojené štáty americké a Veľká Británia, aby viedli úsilie o dosiahnutie cieľov Parížskej dohody do roku 2050,“ upozorňuje na geopolitické dôsledky Levick.

„Nejednoznačné pravidlá oslabia účinnosť taxonómie ako kompasu pre investorov. Zvýšia pravdepodobnosť uviaznutia cenných súkromných financií v rizikových riešeniach, ktoré sú nepriaznivé pre klímu,“ dodáva vedúca programu pre energetickú infraštruktúru E3G Lisa Fischer.

Uniknutý návrh Európskej komisie si môžete stiahnuť tu.

Proposed-text-for-gas-in-the-taxonomy