Úspory energie – povinne najmenej 20%?

Podľa europoslancov by záväzný cieľ podporil ďalšie šetrenie energiou, obdobne ako sa pokrok prostredníctvom povinných limitov podaril v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a emisií CO2.

Na rozdiel od nich, súčasný cieľ 20-percentnej energetickej efektívnosti nie je pre členské krajiny záväzný.

Podľa posledných informácií predstaví Komisia dlho-očakávanú a niekoľkokrát odloženú aktualizáciu akčného plánu v marci.

V rezolúcii parlament nalieha na Komisiu, aby prioritne presadila existujúcu legislatívu a vyhodnotila jej implementáciu. Komisia by tiež mala prijať opatrenia typu „individuálny cieľ energetickej efektívnosti“, ktorým sa na úrovni Únie dosiahnú úspory viac ako 20%.

„Lepšie štandardy produktov sú na úrovni EÚ veľmi efektívnym nástrojom. Existujúce iniciatívy týkajúce sa spotrebičov…umožnia úspory na úrovni celkovej spotreby Veľkej Británie alebo Talianska. Tieto iniciatívy je preto potrebné posilniť a rozšíriť aj na iné oblasti,“ povedal Bendt Bendtsen (EPP), ktorý rezolúciu predkladal.

Šetrenie energiou by podľa europoslancov prinieslo nielen ekonomické ale i mnohé sociálne výhody. Mohli by vzniknúť nové pracovné miesta „až 1 milión miest do roku 2020“ a ušetrené prostriedky by sa „re-investovali inde v hospodárstve.“

„[Ú]spešné dosiahnutie cieľa oblasti energetickej efektívnosti má potenciál ušetriť EÚ okolo 100 miliárd eur a znížiť emisie o takmer 800 miliónov ton ročne… úspora energie i politiky týkajúce sa efektívnosti sú riešením energetickej chudoby,“ uvádza sa v uznesení.

Europoslanci tiež obhajovali finančné stimuly pre renovácie budov s cieľom zvýšiť ich efektívnosť. Uviedli tiež, že Komisia by mala svoju stavebnú politiku rozšíriť aj o eko-štvrte a vytvoriť plány obnovy štvrtí.

Pozície

Europoslanec Yannick Jadot (Zelení, Francúzsko) uviedol, že uznesenie Európskeho parlamentu je „aktuálnou a silnou pripomienkou“ Komisii a členským štátom o dôležitosti záväzných cieľov šetrenia energie, ktorá reaguje na otázky energetickej bezpečnosti a klimatické výzvy, a tiež vytvára pracovné miesta a znižuje účty za energie.

„Až dosiaľ členské štáty nedostatočným pokrokom popierali svoj prísľub zredukovať spotrebu energie o 20% do roku 2020. Stanovenie záväzného cieľa pomôže vládam EÚ dosiahnuť potenciál, rovnako ako v to bolo s obnoviteľnou energiou,“ povedal.

„…hlasovanie v Európskom parlamente podporilo energetickú efektívnosť ako najlepšiu a najrýchlejšiu cestu pre vytvorenie zelených pracovných miest, zníženie závislosti na importe a k skutočnej redukcii emisií CO2. Teraz je na rade Európska komisia, aby v marcovom Akčnom pláne energetickej účinnosti odporučila záväzný cieľ pre rok 2020,“ uviedla Brook Riley z organizácie Priatelia Zeme Európa.

Podľa Arianny Vitali z WWF je záväzný cieľ jedinou cestou ako „definovať jasnú povinnosť dosiahnuť úspory energie, na ktorú občania EÚ i priemysel čakajú.“

Na druhú stranu Európska asociácia malých a stredných podnikov (UEAPME) varovala, že odporúčanie o rozšírení Smernice o eko-dizajne by pre nich mohla byť „krokom príliš napred“ a vyžaduje vyhodnotenie dôsledkov pre MSP.

Podľa UEAPME by Komisia nemala prevziať odporúčanie o modálnom presune v dopravnej politike a mala by radšej prejsť na „ko-modálny“ prístup.

„Každý spôsob dopravy má svoje vlastní konkurenčné výhody a v závislosti na segmente nie je možné presunúť dopravu tovarov alebo pasažierov z jedného módu na druhý. Preto nekritický presun na nízko-energetické spôsoby dopravy, tak ako ho odporúča Parlament, nie je reálnou možnosťou,“ povedal Guido Lena, riaditeľ UEAPME pre udržateľný rozvoj.

Európska asociácia výrobcov izolácii (Eurima) tvrdí, že záväzný cieľ, ktorý Parlament požaduje, predstavuje „podstatný krok k ukončeniu enormnej strate energie a prírodných zdrojov z budov EÚ.“ Tiež europoslancom odporučili presadiť viacero ambicióznych opatrení v sektore stavebníctva.

„Týmto hlasovaním Európsky parlament opäť ukázal svoje vodcovstvo a víziu. Všeobecne sa akceptuje, že ak sa neprijme ambiciózny postup, do roku 2020 sa dosiahne len polovica z 20 percentného cieľa,“ uviedol Jan te Bos, generálny riaditeľ asociácie Eurima.