Úspory energie si vyžiadajú mesiace spotrebiteľských kampaní

Vyjednávači Európskeho parlamentu, Komisie a Rady sa 13. júna dohodli na kompromisnom texte smernice o energetickej účinnosti.

Pôvodné veľké očakávania úspor energií vo výške 20 % do roku 2020, zníženia nákladov za dovoz ropy a plynu a tvorby nových pracovných miest  najmä vďaka renováciám budov sa však nenaplnia.

„Je veľmi zložité povedať ako veľmi táto smernica zmení naše správanie,“ priznal poradca združenia Eurelectric Nicola Rega. „Smernica je plná fráz ako „tam, kde je to možné“ alebo „tam, kde je to uskutočniteľné“, preto je  veľmi ťažké vopred hodnotiť. Napokon to bude závisieť na tom, ako budú členské krajiny smernicu v praxi implementovať.“

Vo štvrtok (12.7.) bude o tejto legislatíve hlasovať výbor Európskeho parlamentu pre priemysel (ITRE) a po augustovej prestávke sa  smernica dostane do pléna. Po následnom zverejnení v Úradnom vestníku ju budú členské krajiny musieť prevziať do národného práva.

Podľa zástupcov environmentálnych organizácií bude realitou to, že dodávatelia budú musieť preukázať úspory len okolo 1 %, namiesto navrhovaného 1,5 % a tiež majú veľa možností ako sa vyhnúť povinným schémam úspor.

Brook Riley z organizácie Priatelia Zeme predpovedá, že firmy i spotrebitelia napriek tomu zaznamenajú zmenu. Členské štáty „môžu využiť akékoľvek iné alternatívne opatrenie pokiaľ môžu dokázať, že dáva zmysel. Ale v praxi budú mnohé bojovať s vymyslením funkčných alternatív,“ uviedol.  Dodal, že veľkú úlohu na ochranu spotrebiteľov zohrajú energetické regulačné úrady v jednotlivých krajinách. „Spotrebiteľské skupiny sa budú musieť zmobilizovať a rozvíriť rozruch.“

Komplexnosť

Podľa europoslanca Claude Turmesa (Zelení) je potrebné oceniť  silnú stránku smernice, a tou je komplexnosť v porovnaní s minulosťou. „Mali sme politickú deklaráciu,“ povedal. „To, čo máme teraz, je veľmi, veľmi komplexné.“

„Pre obrovskú väčšinu elektrárenských a plynárenských spoločností a možno ropných spoločností v Európe, nastane zmena v biznis modeli od jednoduchého predaja vecí smerom k aktívnemu prístupu na trhu s úsporami energií,“ uviedol Turmes.

Cieľ pre zvýšenie efektívnosti  je jediným tzv. cieľov 20-20-20, ktorého dosiahnutie nie je pre členské krajiny záväzné.

„V tomto existovala ľahostajnosť. Bol názor, že členské štáty budú aj tak efektívnosť uskutočnňovať, pretože im to uľahčí dosiahnutie tých ostaných cieľov,“ poznamenala na margo rokovaní trojice inštitúcií europoslankyňa Fiona Hall (ALDE).

Podľa scenára business as usual sa predpokladá dosiahnutie úspor energie na úrovni asi 10 %. Podľa súčasnej dohody analytici odhadujú úspory o 15 % plus ďalšie 2 % v sektore dopravy, ak sa uplatnia plány EÚ o znižovaní emisií z vozidiel.

Okrem toho, že sa počas debát podarilo nazbierať úspory o niekoľko percent vyššie než pri dnešnom prístupe, sa na pozadí náročného a detailného textu pripravili aj viaceré cestovné mapy týkajúce sa lepšej hospodárnosti budov či požiadaviek pre inteligentné merače energií.

Zástupcovia spotrebiteľov sa však na plošné zavedenie smart metrov pozerajú s určitými obavami.

„Bude to stále viac závisieť od národných vlád, aby zaistili, že náklady sa spravodlivo delia medzi biznis a spotrebiteľov, a že domácnosti, ktoré z inteligentného merača nebudú mať prínos, nebudú mať ani povinnosť si ho zohnať,“ uviedla Monika Stajnarova zo združenia BEUC.

Na príprave vlastnej správy o zvyšovaní energetickej účinnosti pracuje aj Medzinárodná energetická agentúra (IEA). „Je to vítaný krok. Musí sa doplniť ďalšou politikou,“ uviedol na margo novej smernice o energetickej efektívnosti hlavný ekonóm IEA Fatih Birol. „Rád by som videl viac povinný základ.“