V 2015 sa solárna energia oplatí

Štúdia zostavená výskumnou a publikačnou firmou Clean Edge a neziskovou organizáciou propagujúcou zelenú ekonomiku Co-op America predpovedá, že cena energie vyrábanej z fotovoltanických článkov bude klesať z dnešných 6 dolárov za watt v silnej prevádzke na priemerne 1,5 dolára v roku 2025. Spolu s ďalšími výhodami slnečnej energie (nulové emisie, nulové náklady na palivo, energia dodávaná priamo pri zdroji) by to z nej malo urobiť energetický zdroj budúcnosti.

EÚ chce vyrábať v roku 2020 až 20% energie z obnoviteľných zdrojov, no podiel jednotlivých zdrojov je na rozhodnutí členských krajín. Štúdie naznačujú, že slnečná energia k tomu veľmi neprispeje – podľa Európskej rady obnoviteľnej energie (EREC) len o niečo viac ako 1%.

Alisa Gravitz, výkonná riaditeľka Co-op America a projektová riaditeľka štúdie však verí, že „zatiaľ čo sa ceny kapitálu a paliva pre uhlie, zemný plyn a jadro za posledných pár rokov zdvojnásobili až strojnásobili, ceny solárnej energie klesajú… Po prvý krát v histórii je nákladovo konkurencieschopná slnečná energia v plánovacom horizonte každého zariadenia v krajine.“

Na základe toho štúdia žiada, aby v roku 2025 vyrábali Spojené štáty zo slnka 10% energie. Prispieť k tomu majú elektrárne, firmy vyrábajúce solárne komponenty, i regulačné úrady. Náklady však „nebudú malé“ – správa žiada, aby sa v tomto období investovalo do rozvoja solárnej energie 560 miliárd dolárov.

Na Slovensku brzdí zatiaľ rozvoj fotovoltaniky vysoká cena. Vláda síce počíta s podporou využívania solárnej energie (EurActiv.sk, 10. apríl 2007), zameriava sa však na využívanie panelov na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody.

Prof. Miro Zeman, ktorého prednášky odzneli v Bratislave v rámci projektu Excelentná univerzita, považuje fotovoltaiku za dlhodobo najperspektívnejší z obnoviteľných zdrojov energie.  Podľa neho by pri 10% celkovej efektívnosti (výroba energie a jej uchovávanie) stačilo na pokrytie očakávanej spotreby elektrickej energie v roku 2050 fotovoltaické panely s celkovou rozlohou 1200 x 1200 kilometrov. Ako úspešný príklad rozvoja sektora používa Nemecko – od roku 2000 sa tam do rozvoja fotovoltaických systémov investovalo 10 miliárd eur a viac ako dve miliardy boli v tom istom období investované do výroby. Výsledkom výskumu a vývoja sú klesajúce náklady fotovoltaických systémov – medzi 1999 a 2003 o asi 25%, od júna 2006 zníženie ceny o 10% (prezenrtáciu si môžete stiahnuť na tejto linke).