V bratislavskom prístave chcú postaviť terminál na zemný plyn

LNG terminály sú zvyčajne umiestňované na pobreží, Rotterdam, Holandsko. [EPA/Lex van Lieshout]

Terminál za 40 miliónov eur má pokryť zvyšujúci sa dopyt po skvapalnenom zemnom plyne v riečnej doprave. Verejnosť sa k zámeru môže vyjadriť v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie do dnešného dňa (28. apríla).

Nový terminál na skvapalnený zmený plyn (Liquefied Natural Gas – LNG) má prispieť k „znižovaniu emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok v riečnej doprave na vodnom toku Dunaj prostredníctvom sprístupnenia alternatívneho paliva LNG riečnym plavidlám v prístave Bratislava,“ uvádza predkladateľ projektu spoločnosť Verejné prístavy v zámere. Projekt môže v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Asassement – EIA) dodnes pripomienkovať verejnosť.

Nový LNG terminál má byť podľa investora „významný prvok na zabezpečenie dodávok paliva LNG, nakoľko súčasné zdroje LNG sa nachádzajú vo veľkej vzdialenosti od mesta Bratislava”.

Investor predpokladá spustenie výstavby budúci rok. Stavba má byť hotová v roku 2026. Predpokladaná doba životnosti zariadenia podľa dodávateľov technológií je 20 rokov a prevádzková životnosť s rôznymi stupňami opráv má byť zhruba 40 rokov.

LNG terminál sa má skladať zo zariadení na výrobu LNG, na tankovanie cestných cisterien, na skladovanie LNG a plávajúceho zariadenia na prekládku LNG a takzvaný bunkering lodí, čo je tankovanie paliva a výmena prevádzkových náplní.

Blízko obývaných oblastí

Terminál má byť umiestnený na hlavnom toku Dunaja na polostrove prístavného bazénu Pálenisko, hneď za prístavným mostom. Plocha areálu má zabrať 5500 štvorcových metrov.

Zámer ráta aj s „plnením cisternových návesov“, čo znamená vyššiu frekvenciu kamiónovej dopravy v okolí terminálu.

„Areál terminálu LNG vo verejnom prístave (…) bude napojený na vnútroareálové komunikácie prístavu s vyústením (…) na trasu diaľnice D1. Napojenie navrhovaných vjazdov, resp. výjazdov na prístupové komunikácie bude situované s dostatočným rozhľadom pre účastníkov dopravy,“ sľubuje investor v zámere.

Snimka-1 [Píloha č.1 k zámeru projektu.]

Ochranári vidia problém v zvýšení dopravnej záťaže, ale aj v tom, že je projekt naplánovaný relatívne blízko husto obývaných oblastí hlavného mesta.

„Kritickými aspektami tohto projektu sú bezpečnosť a hustota kamiónovej dopravy. Terminál na skvapalnený zemný plyn pre lode a kamióny chcú postaviť v prístave, ktorý je neďaleko husto obývanej mestskej časti Ružinov. Je preto aj v záujme bezpečnosti obyvateľov Ružinova, aby spoločnosť Verejné prístavy od zámeru upustili,“ hovorí pre EURACTIV Slovensko kampaniér Priateľov Zeme-CEPA Marcel Glasa.

Podľa investora bude zariadenie obsahovať všetky podporné a bezpečnostné prvky, ktoré sú potrebné v zmysle legislatívy a pre bezpečný, plynulý a riadny proces výroby LNG vrátane systému havarijného vypnutia, systému vypnutia procesov a alarmu pre zaznamenanie kritických parametrov,” deklaruje investor.

Koridor Rýn-Dunaj

LNG terminál v bratislavskom prístave patrí do širšieho zámeru Európskej únie vybudovať dopravný koridor Rýn – Dunaj.

Podľa Európskej komisie má koridor dopravne prepojiť východ so západom Európy. Trasa by mala viesť pozdĺž Dunaja. Spája Štrasburg a južné Nemecko so stredoeurópskymi mestami Viedeň, Bratislava a Budapešť, potom prechádza rumunským hlavným mestom Bukurešť a končí v čiernomorskom prístave Konstanca.

Druhá vetva koridoru smeruje z Frankfurtu po slovensko-ukrajinské hranice a spája Mníchov, Prahu, Žilinu a Košice. Medzi kľúčové projekty pozdĺž koridoru patrí aj zlepšenia dobrého plavebného stavu Dunaja vo všetkých krajinách, cez ktoré preteká.

Snimka-pristav [Zdroj: Európska komisia]

Cieľom je podľa Európskej komisie presunúť nákladnú dopravu z ciest na železnice a vodné cesty a ekologizovať ju. Európske LNG terminály sa nachádzajú v prímorských prístavoch. Jediný vnútrozemský LNG terminál je v prístave Ruse v Bulharsku. „Plány na vybudovanie zariadení pre alternatívne palivá na Dunaji majú Bratislava (Slovensko), Konstanca (Rumunsko) a Enns (Rakúsko),” uvádza pracovný plán koridoru z roku 2017.

Investor sa v zámere odvoláva na to, že LNG sa ako alternatívny zdroj paliva stal pre Európsku komisiu jednou z možností zníženia emisií skleníkových plynov z dopravy a ukončenia závislosti dopravy od ropy.

LNG sa v európskych krajinách začína presadzovať v rôznych oblastiach a aj v riečnej a námornej doprave. „V rámci SR boli určené lokality na umiestnenie LNG terminálu v prístavoch Bratislava a Komárno,” spresňuje v zámere investor.