V Česku ohrozujú sieť obnoviteľné zdroje

Zdroj: Kevin T. Houle, www.creativecommons.org

V Českej republike ide do elektrickej siete viac energie z obnoviteľných zdrojov, ako je bezpečné pre jej správne fungovanie, vyhlásilo včera (11.3.) České združenie regulovaných elektroenergetických spoločností (ČSRES).

Podľa technického limitu možno do roku 2012 pripojiť do českej siete 1.650 MW z veterných a solárnych projektov – tzn. elektrárne s celkovým inštalovaným výkonom 2.200 MW. Pre porovnanie, v januári 2010 bolo na sieť pripojených  8.063 MW inštalovaného výkonu OZE.

Česká prenosová sústava ČEPS a energetickí distribútori oznámili, že pre bezpečné fungovanie sústavy nebudú do siete pripájať ďalšie obnoviteľné zdroje.

„Sme povinní pripojiť do siete alebo distribučného systému kohokoľvek, kto o to požiada, ak to neohrozí bezpečné fungovanie systému. Preto sú naše možnosti obmedzené. Je na právnikoch, aby to vyriešili,“ vyhlásil Petr Zeman, výkonný riaditeľ ČEPS a člen ČSRES.

Investori a environmentálni aktivisti namietajú, že správa ČEPS je neobjektívna.

„Boom“ solárnej energetiky

Štedré garantované výkupné ceny a pokles cien fotovoltaických článkov spôsobili rozmach solárnej energie v Česku. Pri takejto konštelácii je miera návratnosti investícií vysoká; vstupné náklady sa splatia za 8 – 10 rokov, pričom elektrina sa za garantovanú cenu vykupuje 20 rokov.

V roku 2008 mali české solárne elektrárne inštalovaný výkon 70 MW, v roku 2009 už 470 MW. Do konca tohto roka by mal výkon dosiahnuť až 1.000 MW.

Investori do iných druhov OZE sa ohradzujú a tvrdia, že parametre neúmerne zvýhodňujú slnečnú energiu, pričom sa diskriminujú iné obnoviteľné zdroje, napríklad hydroenergia.

„Česká vláda masívne podporuje solárnu energiu, ktorá je v našich podmienkach najmenej efektívna a preto zabíja stabilné a tradičné zdroje, medzi nimi i malé vodné elektrárne,“ vyhlásil Zdeněk Nováček, predseda asociácie hydroelektrární.

Parlament v Čechách diskutuje o možnosti výraznejšie obmedziť regulované výkupné ceny energie zo slnka. Podľa platného zákona môže cena klesnúť maximálne o 5 percent.

Cenová politika a vysoké výkupné ceny slnečnej elektrickej energie sú neudržateľné a v priebehu nasledujúcich 20 rokov môžu stáť konečných spotrebiteľov až 1.200 mld. českých korún (47 mld. eur), uviedol pre denník Mladá Fronta Dnes výkonný riaditeľ skupiny ČEZ Martin Roman.

Pre správne fungovanie siete je potrebná rezerva

Operátor českej siete varuje, že v otázke zapájania OZE do siete neexistuje komplexná legislatíva. Obnoviteľné zdroje tak môžu náhlymi veľkými výpadkami alebo prílišnou nadprodukciou ohroziť jej stabilné fungovanie a bezpečnosť dodávok elektrickej energie.

„Potrebujeme nejaké rezervy, aby sme vyrovnali distribučný systém a sieť [..] aby sme zmiernili rôzne výpadky a premenlivosť, najmä pokiaľ ide o produkciu z obnoviteľných zdrojov,“ uzatvára Petr Zeman.

EurActiv/Reuters