V podiele zelenej energie sme stále podpriemerní

Na základe smernice o podpore obnoviteľných zdrojov z roku 2009 si členské štáty stanovili individuálne ciele pre podiel zelenej energie na konečnej spotrebe do konca tohto desaťročia. V pondelok  (18.6.) Európsky štatistický úrad zverejnil pravidelný prehľad pokroku pri napĺňaní záväzkov na ceste k spoločnému 20-percentnému európskemu cieľu.

Údaje za rok 2010 ukazujú, že obnoviteľné zdroje, prispeli do spoločného energetického mixu EÚ-27 výške 12,4 %. Od roku 2006, kedy bol podiel OZE na úrovni 9 %, pritom dochádzalo v tejto oblasti k postupnému rastu.

Najvyšší podiel zaznamenalo Švédsko – takmer 48 %, čím takmer dosiahlo vlastný cieľ do roku 2020 na úrovni 49 %. Ďalej nasledovalo Lotyšsko – 32,6 % (cieľ 40 %) a Fínsko – 32,2 % (cieľ 38 %). Na konci rebríčka sa naopak nachádzali Malta s 0,4 % (cieľ 10 %), Luxembursko s 2,8 % (cieľ 11 %) a Veľká Británia s podielom 3,2 % (cieľ 15 %).

Vlastný cieľ si stanovilo tiež Chorvátsko, ktoré sa budúci rok stane 28. členským štátom Únie, a to na úrovni 20 %, pričom v roku 2010 dosiahli podiel 14,6 %.

Európska únia zaraďuje do kategórie OZE termálnu a fotovoltickú slnečnú energiu, vodnú, veternú a geotermálnu energiu a tiež biomasu, vrátane biologického odpadu a tekutých biopalív.

Lepšie hospodárenie s energiou

Národný cieľ pre Slovensko je do roku 2020 stanovený na úrovni 14 %. Štatistika za rok 2010 hovorí o dosiahnutí podielu 9,8 %, čo bol pokles z podielu 10,4 % v predchádzajúcom roku.

„Verím, že budeme hospodáriť s energiou lepšie, budeme mať vyššiu energetickú efektívnosť a budeme schopní produkovať viac energie z obnoviteľných zdrojov. Toto všetko by malo mať samozrejme veľmi priaznivý dopad na zníženie úrovne chudoby na Slovensku,“ zdôraznil v pondelok (18.6.) na Konferencii Európa 2020 v Bratislave podpredseda EK Maroš Šefčovič.

Začiatkom júna zverejnila Európska komisia správu, ktorou naznačila ďalší vývoj v oblasti OZE. V tomto oznámení vyzvala na koordinovanejší prístup členských krajín ohľadom zriaďovania systémov podpory a ich úprav a na väčšie využívanie mechanizmov spolupráce pri obchodovaní s OZE.

Komisár pre energetiku Günther Oettinger v súvislosti s podporou rozvoja OZE a inovatívnych riešení uviedol: „Musíme pri tom postupovať nákladovo efektívnym spôsobom. To znamená: vyrábať veternú a solárnu energiu tam, kde je to hospodársky zmysluplné, a obchodovať s ňou v Európe, rovnako ako to robíme s inými produktmi a službami.“

Tému zelenej energie v Európe propaguje aj práve prebiehajúci Týždeň udržateľnej energie EUSEW 2012. V rámci neho prebieha aj viacero podujatí na Slovensku, do ktorých sa oproti minulosti zapojilo podstatne viac aktérov, najmä z východných regiónov SR.