V4 vníma diskrimináciu jadrovej energie v EÚ

Premiéri krajín V4 Robert Fico, Viktor Orbán,  Jiří Rusnok a Donald Tusk sa v pondelok (14.10.) na stretnutí v Budapešti potvrdili význam jadrovej energie v európskom energetickom mixe.

„Slovensko odmieta politizáciu výroby elektrickej energie z jadra, ktorú začíname pociťovať na pôde EÚ. Rešpektujeme, že sú krajiny, ktoré nevyužívajú jadro na výrobu elektrickej energie, ale rovnako od nich očakávame, aby rešpektovali tie krajiny, ktoré jadro používajú,“ uviedol po stretnutí premiér Fico.

„Myslíme si, že ide o dôležitú vec a ani v budúcnosti sa bez nej európska ekonomika nezaobíde. Každá krajina má právo na to, aby svoje energetické nároky získala zo zdrojov, ktoré vyhovujú jej špecifikám a danostiam, preto očakávame od Európskej únie, že bude napomáhať zvyšovaniu kapacít jadrovej energie,“ vyhlásil Orbán.

Jadrová bezpečnosť

Predsedovia vlád sa tiež dohodli spoločnú pozíciu k návrhu EK o zmene smernice o jadrovej bezpečnosti, ktorý predložila v júni. Komisia okrem iného navrhla európsky systém partnerského preskúmania bezpečnosti atómových elektrární, ktoré by sa malo uskutočniť každých 6 rokov, posilnenie účasti verejnosti v procese udeľovania nových licencií  a tiež zvýšenie právomocí Komisie v danej oblasti.

„Nevieme si predstaviť, že by EK prevzala významnejšie právomoci v oblasti jadrovej bezpečnosti. Toto patrí do národnej suverenity a príslušným medzinárodným organizáciám, pretože takýto prenos kompetencií by viedol k ďalšej politizácii v tejto oblasti," vyhlásil Fico s tým, že V4 nie je nadšená navrhovanou zmenou smernice.

„Táto oblasť sa nesmie príliš regulovať a musíme znovu pouvažovať o otázke štátnej dotácie tejto energie, lebo s myslíme, že jadrová energia je diskriminovaná,“ dodal maďarský premiér, čím načrtol ďalší diskutovaný návrh na stole Európskej komisie o zmene usmernení pre poskytovanie environmentálnej a energetickej pomoci v období 2014 – 2020.  

Podľa informácií z minulotýždňovej orientačnej debaty ale úmysel niektorých krajín Únie uľahčiť jej poskytnutie na výstavbu nových atómových elektrární nezískal podporu v rámci Kolégia komisárov, ktoré by malo prípadnú úpravu predložiť.

Ťažba a prenos plynu

Predstavitelia krajín V4 v Budapešti deklarovali aj podporu ťažbe bridlicového plynu v Európe, ktorej rozvoj je dôležitý predovšetkým pre Poľsko. „Hlásim sa k podpore jeho ťažby. Každá krajina si má právo vybrať taký mix, ktorý považuje za správny," poznamenal slovenský premiér Fico.

Poukázal aj na pripravované prepojenie slovenskej plynárenskej siete s maďarskou, ktoré by malo fungovať už od roku 2015 a umožní prepravu 5 miliárd metrov kubických plynu ročne. Ešte väčšiu mieru energetickej bezpečnosti má zaistiť prepojenie s Poľskom.

Oba projekty sú v zozname projektov spoločného záujmu (PCI), ktorý včera predstavila Európska komisia. Projekty sa tak budú môcť v novom rozpočtovom období uchádzať o finančnú podporu z balíka Nástroja pre prepojenie Európy vo výške 5,85 miliardy eur.

Poľský premiér Donald Tusk dodal, že Vyšehradská skupina dokáže spolu ovplyvniť rozhodovanie na úrovni EÚ.

(EurActiv/TASR)