Väčšinu jadrových elektrární v Británii ohrozia povodne

Britskému denníku Guardian sa podarilo získať dosiaľ nezverejnenú vládnu analýzu, ktorá ukazuje, že dôsledky klimatickej zmeny v podobe  povodní a erózie pobrežia ohrozia až 12 civilných jadrových lokalít.

Deväť areálov vyhodnotilo ministerstvo pre životné prostredie (Defra) za zraniteľné už v súčasnosti, ďalšie v budúcnosti ohrozí stúpajúca hladina morí a búrky. Medzi lokalitami je všetkých osem navrhovaných nových atómových elektrární pri pobreží a tiež viacero skladov rádioaktívneho odpadu, prevádzkované reaktory i už nefunkčné jadrové zariadenia.

Napríklad dve oblasti, kde sú elektrárne v súčasnosti a majú sa tam postaviť aj nové reaktory – Sizewell a Hartlepool – čelia podľa záverov tejto analýzy vysokému riziku povodne. V kategórii s vysokým rizikom už v súčasnosti sú tiež odstavené a prevádzkované reaktory v Dungeness. Stredné riziko záplav dnes a vysoké v budúcnosti vyhodnotili odborníci aj pri elektrárni v Oldbury, kde len pred pár dňami odstavili dovtedy najstarší reaktor na svete a v budúcnosti sa tu tiež uvažuje o výstavbe nových nukleárnych zdrojov na výrobu elektriny.

Prehľadnú mapu britských zariadení a výsledkov analýzy nájdete na tomto odkaze.

Sklady rádioaktívneho odpadu

Ministerstvo pripravilo analýzu v rámci väčšieho výskumu o dopadoch klimatickej zmeny v Spojenom kráľovstve. Avšak pri publikovaní záverov v januári 2012 sa zverejnili len zhrňujúce výsledky pre obdobie do roku 2080 a nemenovali sa žiadne konkrétne lokality. Na základe žiadosti o prístupe k informáciám teraz Defra poskytla celú analýzu.

Podľa odborníkov je hlavným dôvodom znepokojenia povodeň, ktorá môže spôsobiť únik nukleárneho odpadu z jeho skladovacích priestorov.

„Stúpanie vodnej hladiny, najmä na juhovýchode Anglicka, bude znamenať, že niektoré z týchto oblastí budú do 100 rokov pod vodou,“ uviedol profesor David Crichton z londýnskej University College. „Tým sa vyradenie z prevádzky stane drahým a zložitým, nehovoriac znovuzískaní a presune jadrového odpadu do vyšších polôh.“

Adekvátne opatrenia

Guardian oslovil aj prevádzkovateľa elektrární na ostrovoch, francúzsku spoločnosť EDF Energy. Ich hovorkyňa uviedla, že lokality sú adekvátne chránené pred búrkami a povodňami. „Bez týchto zavedených opatrení by mal regulačný úrad právomoc nás zavrieť,“ reagovala.

Dodala, že správy, ktoré po udalostiach v japonskej Fukušime vydal britský úrad pre jadrovú reguláciu (ONR) potvrdili „zásadnú bezpečnosť“ atómových elektrární.  

Jadrový úrad pre vyraďovanie z prevádzky (NDA) zase kontroluje riziko záplav pri každom zariadení najmenej raz za desať rokov. Podľa hovorcu NDA  sa nové klimatické nebezpečenstvá budú pravdepodobne objavovať pomaly, čo poskytne „čas na vývoj a implementáciu vierohodných riešení“. Pripomenul, že pri návrhu nových atómových elektrární sa berú do úvahy aj dôsledky klimatickej zmeny.

Environmentálna organizácia Greenpeace však vládu a jadrový priemysel obviňuje zo zatajovania skutočného rozsahu rizík. „Premýšľate o tom, aké ďalšie dôležité informácie o bezpečnosti našich jadrových elektrární vláda a EDF môžu skrývať,“ uviedol Doug Parr, šéf vedeckého tímu Greenpeace.

Komunikačné oddelenia ministerstva životného prostredia ale trvá na to, že „jadrové zariadenia v UK sú v zásade bezpečné a majú vstavanú ochranu proti súčasným a budúcim povodňových rizikám. Vyhodnotenie rizík zmeny klímy analyzuje možné výsledky do roku 2080 ak sa neprijmú žiadne opatrenia na ochranu pred vplyvmi klimatickej zmeny. To nie je tento prípad – jadroví prevádzkovatelia sú si už dobre vedomí rizika záplav, teraz aj v budúcnosti, a prijímajú nutné opatrenia na ochranu lokalít.“