Veterná energia – energia budúcnosti

Obnoviteľné zdroje: sú životaschopnou energetickou alternatívou?

„Je jasné, že potrebujeme viac ako len prístup, že ide o ‘bežnú vec’. Súčasné mechanizmy a modely spolupráce sú nedostatočné pre naplnenie výziev, ktorým čelí energetická politika EÚ“, povedal komisár Janez Potočnik na Konferencii o európskej veternej energetike.

Potočnik vyzval na „pokračovanie dialógu“ s Komisiou. Podľa neho je komunikácia základom pre hľadanie riešení energetických problémov.

V súčasnosti existuje viacero iniciatív, ktorých cieľom je podporiť rozvoj veternej energetiky. Ide napríklad o Plán strategických energetických technológií (SET plán) alebo Európsku technologickú platformu pre veternú energetiku.

Viaceré krajiny štedro podporili veternú energetiku, medzi nimi aj Nemecko a Španielsko. Stimulujúci účinok by mali mať napríklad garantované výkupné ceny a tarify elektrickej energie vyrobenej veternými turbínami. Sektor môže byť podporený aj zdrojmi zo 7. Rámcového programu pre výskum a rozvoj (FP7).

Aj napriek štedrej podpore sektor veternej energetiky čelí nielen obmedzenej podpore, ale aj nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Výsledkom je stav, v ktorom ponuka komponentov pre výstavbu nových veterných parkov nedokáže úplne uspokojiť dopyt.

Finanční investori veternej energetike nedôverujú. Jerome Guillet, riaditeľ energetických projektov skupiny Dexia, povedal, že banky sú ochotnejšie podporiť inštalácie zariadení na fosílne palivá, než obnoviteľné zdroje. Dôvodom je ich skoršia finančná návratnosť.

Podobným finančným ťažkostiam čelí aj celý rad nízkouhlíkových energetických technológií. Uvedomuje si to aj Komisia a preto sa očakáva, že komuniké o financovaní SET plánu predstaví ešte pred koncom roka 2008.

Konferencia o európskej veternej energetike (EWEC) sa uskutočnila 3. apríla 2008 v Bruseli.