Veterné elektrárne neohrozujú vtáctvo, tvrdia vedci

Pre väčšinu vtáčích druhov nepredstavuje pobyt v blízkosti veterných turbín bezprostredné nebezpečenstvo, tvrdia výskumníci z univerzity v Newcastle. Svoju vedeckú štúdiu publikovali v časopise British Ecological Society’s Journal of Applied Ecology. Závery vychádzajú z výskumu, ktorý sa uskutočnil v dvoch veterných parkoch vo východnom Anglicku, ktoré obklopuje orná pôda.

Výskum zaznamenal pohyb asi troch tisícov jedincov viac ako 30 druhov, z toho 5 z nich patrí medzi ohrozené. S výnimkou bažanta obyčajného sa ani jeden kus nenechal ovplyvniť prítomnosťou a aktivitou veternej turbíny. Správanie jedincov v blízkosti veternej elektrárne sa žiadnym spôsobom nelíšilo od správania rovnakých druhov v oblastiach bez turbín.

„Ide o prvý dôkaz, že vysoká hustota veterných elektrární na európskej ornej pôde veľmi pravdepodobne nepôsobí a ani nebude pôsobiť negatívne na populáciu vtáctva,“ hovorí Mark Whittingham, šéf vedeckého tímu. Dodáva: „Je to dobrá správa pre všetkých ochrancov prírody, politikov a energetické spoločnosti. Správa sa môže stať zelenou pre masívnu výstavbu vnútrozemských energetických parkov.

Na druhej strane, vedci neskúmali pravdepodobnosť zrážky vtáka počas letu s lopatkami veterných turbín a vplyv hluku, ktorý spôsobuje ich otáčanie. Štúdie, ktoré sa uskutočnili v minulosti, však konštatujú, že takéto problémy môžu spôsobovať veterné parky v blízkosti pobrežia alebo na pobreží; správanie veľkých dravcov a vodného vtáctva je do značnej miery ovplyvnené aktivitou turbín. Napríklad v minulosti veterné turbíny prekazili zámer vysadiť vo voľnej prírode v Škótsku orla morského. Vyznačuje sa trojmetrovým rozpätím krídel a preto má zníženú schopnosť rýchlo manévrovať, čo spôsobuje, že často dopláca na točiace sa lopatky umiestnené vo vzduchu.