Viac informácií o energetike

Portál EurActiv.sk rozšíril obsahovú sekciu Energetika o informácie z oblasti energetickej bezpečnosti, dodávok energie, či budúcnosti využívania uhľovodíkových palív. Viac informácií v jednej z najdiskutovanejších oblastí európskych politík vám prinášame vďaka podpore spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

Energetika dnes patrí medzi priority európskej politiky. Vlády ale i európske inštitúcie sa snažia nájsť odpoveď na komplikované a vzájomne úzko prepojené otázky dostupnosti a bezpečnosti energetických dodávok a obmedzovania emisií skleníkových plynov. Akútnosť týchto diskusií ešte zvyšuje rýchle zdražovanie energetických komodít.

V sekcii Energetika tak budeme sledovať vývoj a pozície aktérov aj v týchto oblastiach:

  • Biopalivá: Európske plány o záväznej legislatíve zvyšovania podielu biopalív do roku 2020, vzrastajúca opozícia a pochybnosti o ich efektívnosti. Z čoho sa budú vyrábať? Ako ďaleko je výskum druhej generácie biopalív?
  • Energetická bezpečnosť: Geopolitické aspekty energetiky, diverzifikácia zdrojov energie a transportných trás. Potrebuje EÚ spoločný postoj, alebo si bude vzťahy riešiť každá krajina individuálne? Ohrozia dodávky do Európy noví veľkí hráči ako Čína a India?
  • Energetika a životné prostredie: Politika znižovania emisií v cestnej, leteckej a vodnej doprave – jej varianty, alternatívy efekty.
  • Dostupnosť zdrojov energie: Hrozí nám vyčerpanie zdrojov? Má ropa adekvátnu náhradu? Aké investície by boli potrebné na rekonštrukciu infraštruktúry? Majú to byť súkromné alebo verejné investície? Aké sú možnosti v prípade zlyhania dovozu ropy z Ruska?

S reakciami, nápadmi, prípadne ponukami na obsahovú spoluprácu môžete kontaktovať koordinátora sekcie. Ak vás oblasť energetiky zaujíma, zaregistrujte sa pre zasielanie e-mail newslettera. Aktuálne informácie môžete získavať aj prostredníctvom RSS feed sekcie Energetika