Viac obnoviteľných zdrojov, menej biopalív. Europoslanci mieria vysoko

Ilustračné foto [TASR/Radovan Stoklasa]

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Čistá energia

Európsky parlament chce, aby v roku 2030 pochádzalo 35 percent energie z obnoviteľných zdrojov. Do roku 2050 má byť európska ekonomika uhlíkovo neutrálna.

V roku 2030 by malo 35 spotrebovanej energie v Európskej únii pochádzať z obnoviteľných zdrojov. V doprave musia mať obnoviteľné energie podiel 12 percent. Biopalivá musia zostať na úrovni z roku 2017 a nepresiahnuť 7 percent z palív v doprave.

Na tohtotýždňovom plenárnom zasadnutí odhlasoval Európsky parlament novú smernicu o podpore obnoviteľných zdrojov. Mandát pre rokovania s členskými štátmi schválili europoslanci pomerom 492 za a 88 proti. „Máme silný mandát pred trialógom,“ komentoval na tlačovej konferencii po stredajšom (17. januára) hlasovaní spravodajca pre smernicu José Blanco Lopéz (S&D).

Východiskovú pozíciu Rady EÚ označil za „mylnú“. Európski Ministri schválili ešte v decembri oveľa nižší cieľ pre obnoviteľné energie: 27 percent. Hoci ten je súčasťou pôvodného návrhu smernice z dielne Komisie, aj tá sa už dnes prikláňa skôr k minimálne 30-percentnému cieľu.

Šefčovič: Mexiko má solárnu energiu takmer zadarmo, dokáže to aj Európa

ŠPECIÁL / Pri obnoviteľných zdrojoch uprednostňujeme právne záväzné národné ciele, členské štáty ich však odmietnu, hovorí pre EURACTIV.sk podpredseda Európskej komisie MAROŠ ŠEFČOVIČ.

Právna istota pre investorov

„Môžeme zodpovedne povedať, že náklady na 27 percent, ktoré sme navrhovali pôvodne, a 30 percent, ktoré navrhujeme teraz, sú veľmi porovnateľné…. Určite je to dôležité pre nasmerovanie investícií do tohto odvetvia. Už len za obdobie, v ktorom som zodpovedný za energetickú úniu (od roku 2014, pozn. red.), vidím, ako prudko ceny klesajú. Som presvedčený, že cieľ 27 percent určite prekonáme,“ zhodnotil v rozhovore pre EURACTIV.sk podpredseda Komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič.

Cieľ vyšší ako 27 percent nedávno Únii odporučila aj Medzinárodná agentúra pre obnoviteľnú energiu (IRENA). „Zdvojnásobenie obnoviteľnej energie v EÚ na približne 34 percent (v roku 2016 bol ich podiel 17 percent, pozn. red.) je nákladovo efektívne aj uskutočniteľné s dnešnými technológiami,“ tvrdí IRENA.

Europoslanec Lopéz označil za hlavný výsledok hlasovania právnu istotu pre investorov do obnoviteľných energií a zabezpečenie práva pre samovýrobu energie bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov.

Europoslanci v legislatíve zakotvili právo samovýroby pre „prosumers“. „Samovýrobcom, najmä domácnostiam, by podľa poslancov malo byť umožnené spájať sa do komunít výrobcov obnoviteľnej energie, a to bez neodôvodnených podmienok či postupov,“ napísal Parlament v tlačovej správe.

Viac ako polovica elektriny z obnoviteľných zdrojov? Výskum ukáže, ako na to

Francúzski a írski energetici vedú projekt, ktorý získal 20 miliónov eur z Horizontu 2020. Bude prebiehať v 15 krajinách.

Obmedzenie biopalív

Španielsky europoslanec Lopéz tiež za „veľmi dôležitý krok“ zmrazenie príspevku prvej generácie biopalív vyrobených z krmív k plneniu cieľov v oblasti obnoviteľnej energie.

Okrem toho, že biopalivá musia zostať na úrovni podielu z roku 2017, bionafta z palmového oleje bude od roku 2021 zakázaná. V doprave sa budú môcť používať spomedzi obnoviteľných zdrojov len elektrina vyrobená z obnoviteľných zdrojov, biopalivá z odpadu a z nebiologických materiálov.

Ich podiel by mal medzi rokmi 2021 a 2030 vzrásť z 1,5 na 10 percent.

Poslanci tiež odhlasovali, že do konca roku 2022 musí byť vybavených 90 percent čerpacích staníc pri cestách základnej transeurópskej siete verejne prístupnými vysokovýkonnými nabíjacími zariadeniami pre elektrické vozidlá.

Environmentálne organizácie vo všeobecnosti privítali hlasovanie Parlamentu. Niektoré kritizovali, že sa nedržal stanoviska výboru o 40-percentnom cieli pre obnoviteľné zdroje, alebo že umožnil pokračovanie dotácií pre niektoré typy biopalív.

Obmedzovanie I. generácie biopalív nie je dobrým signálom pre investorov

Jedným zo spôsobov znižovania emisií je využívanie biometanolu.

Kontrola členských štátov

Kľúčové je však teraz stanovisko národných vlád. Ciele pre obnoviteľné zdroje sú právne záväzné len na úrovni Únie, nie však pre jednotlivé štáty. Legislatíva, ktorá platí do roku 2020, obsahuje celkový cieľ 20 percent a právne záväzné národné ciele. Každý štát má stanovený iný podiel, Slovensko musí napríklad dosiahnuť 14 percent.

Nariadenie o riadení energetickej únie, ktoré poslanci schválili v stredu tiež, umožní Komisii jednotlivé štáty aspoň kontrolovať. Ich pokrok bude vyhodnocovať v troch rôznych rokoch: 2023, 2025 a 2027. S tým súhlasili vo svojom decembrovom stanovisku k legislatíve aj členské štáty.

Krajiny budú mať podľa tohto nariadenia povinnosť vypracovať národné energeticko-klimatické plány pre roky 2021 – 2030, ktoré budú obsahovať aj národné ciele. Ich prvú verziu musia Komisii predložiť už tento rok.

„Ak uvidíme, že (sa krajiny nesnažia), budeme musieť hľadať v prvom rade politické riešenie – od tlaku iných členských krajín cez diskusie až po návrhy riešení,“ vysvetlil pre EURACTIV.sk komisár Šefčovič.

„Určite (to budeme skúšať najskôr) po dobrom. Stimulmi a ďalšími nástrojmi. Ak dôjde k veľmi negatívnemu scenáru, budeme mať k dispozícii tri etapy, kde budeme môcť povedať, že máme problém. Potom sa bude musieť hľadať politické riešenie a možno aj právne,“ dodal podpredseda Komisie.

Európski ministri zachránili regulované ceny energií. Nateraz

Členské štáty súhlasili s cieľom 27 percent obnoviteľných energií pre rok 2030.

Uhlíková neutralita v roku 2050

Tieňový spravodajca za liberálov Gerben-Jan Gerbrandy je s nariadením o energetickej únii spokojný.

„Parlament schválil vyvážený súbor pravidiel… Zvýšia predvídateľnosť pre investície do čistých technológií a povzbudia vlády k rýchlej príprave výhľadových plánov pre dekarbonizáciu hospodárstva,“ uviedol Gerbrandy pre EURACTIV.sk.

„Nadchádzajúce rokovania s národnými vládami budú rozhodujúce pre končenú podobu energetickej únie: Bude Únia implementovať Parížsku dohodu o klíme a nákladovo efektívne transformovať svoju ekonomiku k čistým energiám alebo umožníme, aby rast palivových nákladov a klimatické zmeny zaťažovali ekonomiku?“ opýtal sa holandský europoslanec.

Viac ako národné plány a kontrolné etapy je v Rade EÚ ohrozený cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu európskej ekonomiky v roku 2050. Na tej spravodajcovi nariadenia, Claudeovi Turmesovi (Zelení) zvlášť záležalo.

„Parlament využil poslednú možnosť zachrániť česť Európy v klimatickej politike,“ povedal Turmes po hlasovaní. Maratón rokovaní sa však ešte neskončil. O svojom pohľade bude musieť luxemburský europoslanec presvedčiť členské štáty.

EÚ v roku 2018: Energetika

Tento rok môže byť dobrým pre obnoviteľné zdroje, jadrovú energiu a zemný plyn. Diskutovať sa bude o tom, kto zaplatí ústup od uhlia a dekarbonizáciu priemyslu.