Vietor „dokáže do 2030 vyrobiť až 25% elektriny v EÚ“

„V roku 2030 bude veterná energia hlavným moderných energetickým zdrojom, spoľahlivým a cenovo konkurencieschopným“, predpovedá Európska technologická platforma veternej energie (TPWind) vo svojom dlhodobej strategickej výskumnej agende a stratégii rozvoja trhu, publikovanej 25. júla.

Cieľom plánu je, aby veterné elektrárne do roku 2030 pokrývali 28% spotreby elektrickej energie v EÚ, čo sa rovná 300 GW, hovorí generálny tajomník TPWind Nicholas Fichaux. V súčasnosti je inštalovaných a napojených na sieť asi 57 GW, čo pokrýva 3% spotreby.

Fichaux tvrdí, že ročný rast kapacity veterných elektrární v EÚ je 19-20%. Podobne rýchly rast zaznamenáva internet, mobilné telefóny a iné hi-tech sektory. V budúcnosti budú podľa TPWind hlavným motorom ešte rýchlejšieho rastu obavy z:

  • udržateľnosti a klimatických zmien
  • vyčerpania zásob plynu a ropy
  • vysoké ceny a nepredvídateľné dodávky palív (bezpečnosť dodávok)
  • cena emisných povoleniek v rámci schému EÚ pre obchodovanie s emisiami

Hlavným problémom pri dosiahnutí hranice 300 GW z veternej energie bude podľa Fichauxa dostupnosť rozvodných sietí a napojenie elektrární. Podľa neho potrebuje Európa „viac transparentnosti“ v otázke napojenia na sieť.

TPWind hovorí aj o ďalších bariérach rozvoja sektora – nedostatok sietí pre napojenie veterných parkov na morskom pobreží a nedostatočne medzinárodný trh, keďže prepojenie rozvodnej infraštruktúry je medzi krajinami slabé.

Platforma preto od Komisie žiada, aby poskytla financie na implementovanie ich akčného plánu prostredníctvom konkrétnych výskumných projektov. Veľkú príležitosť pre podporu obnoviteľných zdrojov vidí v plánovanej revízii smerovania Siedmeho Rámcového programu EÚ pre podporu výskumu a vývoja (7 RP) v roku 2009.