Víťazi a porazení v „revolúcii“ obnoviteľných zdrojov

Účastnici bruselskej debaty organizovanej Nadáciou EurActiv sa zhodli, že Európa musí viac investovať do novej infraštruktúry, aby do sietí mohla byť plne začlenená energia z obnoviteľných zdrojov (OZE) a zároveň boli systémy komerčne realizovateľné.

Debata na pôde Európskeho parlamentu reagovala na prijatú stratégiu Energia 2020 a závery minulotýždňového summitu predstaviteľov členských štátov.

„Aby sa dosiahli stanovené záväzné ciele, viac ako 70% všetkých investícií do dodávok [energie] v budúcom desaťročí musí smerovať do OZE,“ zdôraznil europoslanec Claude Turmes, podpredseda skupiny Zelených.

Podľa generálneho riaditeľa Európskej komisie pre energetiku Philip Lowe je zníženie závislosti na dovoze fosílnych palív „kritickým prvkom“ plánu, ktorý si vyžiada „revolúciu“ medzi regulačnými úradmi a spoločnosťami v Únii, na národnej i miestnej úrovni.

Lowe zároveň uviedol, že firmy musia byť stimulované k rozvoju zelenej energie, aby sa vytvoril tržný systém, ktorý sa nespolieha na dotácie. Pripomenul zároveň príklad nadmerných inštalácii OZE napríklad v Španielsku.

Tam Hunt, prezident americkej konzultačnej a projektovej firmy na rozvoj OZE, prednedávnom označil Španielsko a Portugalsko ako „najsilnejšie príklady“ transformácie obnoviteľnej energie, z ktorej by sa mali poučiť aj štáty USA.

Poukázal na to, že Španielsko napríklad za posledných desať rokov zvýšilo využitie solárnej a veternej energie z dvoch percent na takmer dvadsať. Po pripočítaní energie z vodných elektrární sa celkový podiel OZE vyšplhá na 35%.

Portugalsko taktiež dokázalo využiť potenciál solárnej energie a medzi rokmi 2004-2009 zvýšilo podiel z 2% na viac ako 15%.

Claude Turmes počas debaty obvinil veľké energetické spoločnosti zo snahy spomaliť úspech OZE: „Musíme vytvoriť protiváhu týmto desiatim či dvanástim energetickým oligarchom,“ uviedol.

Národné ciele

Na dosiahnutie 20-percentného podielu OZE na konečnej spotrebe energie EÚ do roku 2020 prijali členské štáty individuálne záväzky. Slovensko , rovnako ako Holandsko , si stanovilo úroveň 14-percentného podielu. Nedávno zverejnené údaje ukazujú, že priebežné sektorové ciele do roku 2010 splní alebo prekročí len sedem štátov.

Transformácia ideí v národných schémach do konkrétnych plánov a zákonov bude podľa europoslanca Turmesa rozhodujúcim testom smernice o podpore obnoviteľných zdrojov.

Komisár pre energetiku Günther Oettinger preto vyzval k zdvojnásobeniu celkových investícií do obnoviteľných zdrojov, zo súčasných 35 miliónov eur na 70 miliónov.

Zástupca Komisie Philip Lowe vyjadril sklamanie nad tým, že niektoré členské štáty s výmenou vlád po roku 2009 zmenili národné schémy podpory OZE v ich neprospech. Uviedol, že ich súčasné zníženie sa im v budúcnosti nevyplatí.

Pozície

Arne Mogren, riaditeľ Európskej klimatickej nadácie, uviedol, že úspech tejto „revolúcie“ bude závisieť na súhre medzi politikami a trhom. Taktiež potvrdil, že EÚ musí predovšetkým zdvojnásobiť investície.

Zástupca Združenia európskych regiónov Mel Kendal, sa vyjadril, že regióny zohrávajú veľkú úlohu, pretože sú „jediným rozhraním“ medzi vládami a občanmi.

Podľa riaditeľa GE Energy vo Veľkej Británii Magued Eldaiefa, keďže zatiaľ nie obnoviteľná energia, ako napríklad veterná alebo solárna, 100% spoľahlivá, pomôže rozvoj inteligentných sietí a prepojení medzi členskými krajinami dosiahnuť stanovený 20-percentný podiel pre OZE.