Výbor EP odmietol tretiu cestu liberalizácie energetiky

Odmietnutím „tretej cesty“ a regulačného režimu pod dohľadom nezávislého systémového operátora (Independent System Operator, ISO) dal parlamentný Výbor pre priemysel, výskum a energetiku de facto súhlas plenému oddeleniu vlastníctva (ownership unbundling), ako ho navrhuje Komisia vo svojom treťom balíčku.

Poslanci jasne podporili správu socialistu Eluneda Morgana, čím zmietli zo stola dohady, že výbor nepodporí správu ako celok ak sa neschvália zmeny v prospech „tretej cesty“. Dodatok k správe, ktorý presadzoval tretiu cestu bol odmietnutý pomerom hlasov 26 ku 22.

Tento vývoj naznačuje, že Francúzsko, Nemecko a šesť ďalších krajín budú počas nasledujúcich rokovaní pokračovať v hľadaní kompromisu k úplenému majetkovému oddeleniu.

Francúzski a nemeckí energetickí giganti RWE a EDF naďalej odmietajú mejetkové rozdelenie výroby a prenosu cez tzv. unbundling, ktorý je podľa nich nelegálnym krokom a nebude ani viesť k nižším cenám a väčšej konkurencii ako tvrdí Komisia.

Z dvadsiatich poslancov, ktorí podporili návrh tretej cesty vo výbore, takmer všetci pochádzajú z krajín, ktoré sú proti rozdeleniu energetických firiem. „Národný aspekt bude hrať zásadnú úlohu v tomto hlasovaní“, povedal podpredseda EP a člen výboru Alejo Vidal-Quadras pre EurActiv. Očakáva však, že v ďalších rokovaniach medzi Parlamentom, Radou a Komisiou preváži „európska logika“. Od týchto rokovaní závisí, aký bude osud celého liberalizačného balíčka.

Francúzsko, ktoré sa nechystá v otázke unbundlingu ustúpiť, už naznačovalo, že by mohlo žiť bez tretieho balíčka a osem členských štátov, ktoré sa stavajú proti unbundlingu je schopné vytvoriť v Rade blokujúcu menšinu.

Komisia je ochotná pristúpiť na kompromis za predpokladu, že budú splnené jej podmienky (EurActiv, 05/05/08). Hlasovanie vo výbore pre priemysel zdá sa posilnilo pozíciu Komisie voči skupine ôsmych členských štátov.

Ministri s pôsobnosťou pre energetiku sa budú snažiť o politickú dohodu 6. júna 2008.

Ďalšie kroky

19. máj: Výbor pre priemysel, výskum a energetiku bude hlasovať o správe poslanca La Russa k smernici o vnútornom trhu so zemným plynom.
28. mája: Výbor pre priemysel, výskum a energetiku bude hlasovať o týchto správach:

Vidal-Quadras – Nariadenie o prístupe k sietiam cezhraničnej výmeny elektrickej energie

Paparizov – Nariadenie o prístupe k prenosným sietiam pre zemný plyn

Brunetta – Nariadenie o Agentúre pre spoluprácu energetických regulátorov

6. jún: Rada ministrov zodpovedných za energetiku sa bude snažiť o dohodou ohľadne liberalizačného balíčka
16.-19. jún: Hlasovanie v pléne EP o správach Morgana a La Russa
19.-20. jún: Summit EÚ v Bruseli bude poslednou šancou na dohodu, ak zlyhá stretnutie ministrov zo 6. júna
7.-10 júl: Hlasovanie v pléne EP o správach poslancov Vidal-Quadrasa, Paprizova a Brunettu.