Výbor EP podporil rýchlejšie rokovania o energetickej efektívnosti

Hoci parlamentný kompromis, na ktorom sa dohodli zástupcovia politických frakcií má medzi europoslancami stále niekoľko odporcov, členovia kľúčového výboru pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) ho v utorok (28.2.) podporili. Rokovaniam s Radou EÚ tak už nič nestojí v ceste.

„Po šiestich mesiacoch intenzívnej, nočnej a dokonca i víkendovej práci“ je tak návrh smernice podľa jedného z autorov správy Európskeho parlamentu v týchto rokovaniach Claude Turmesa (Zelení) pripravený na rokovania s členskými krajinami. Tie budú pravdepodobne dosť tvrdé, keďže viaceré štáty už teraz žiadajú väčšiu flexibilitu a výnimky.

„Stratili sme veľa času a je na načase, aby vlády krajín EÚ začali úspory energie konečne realizovať. Poriadna smernica o energetickej účinnosti bude v tomto ohľadu veľmi zásadná,“ uviedol luxemburský europoslanec.

Tým, že členovia výboru podporili kompromis dohodnutý predsedami politických frakcií, môže Parlament začať s členskými štátmi rokovať skôr ako je obvyklé. Vďaka tejto tzv. zrýchlenej procedúre dostalo súčasné dánske predsedníctvo viac času.

Dáni i europoslanci by radi rokovania o smernici uzavreli do konca júna. Ak sa to nestihne, je pravdepodobné, že rokovania sa aspoň na pol roka utlmia. Nasledujúce cyperské predsedníctvo totiž túto agendu nezaradilo medzi svoje priority.

Aj keď podľa environmentalistov už samotný návrh smernice z Európskej komisie poskytoval dostatočnú flexibilitu, členské štáty by  privítali ešte väčší manévrovací priestor. Nepáči sa im ani základná požiadavka, ktorú navrhuje EP, aby cieľ znížiť spotrebu primárnej energie o 20% nebol len nezáväzný.

„Kľúčom k tejto smernici je flexibilita. Opatrenia by mali podporiť a umožniť realizáciu úspor a nie nútiť národné vlády k nadmernej byrokracii a k plneniu svojvoľných cieľov, ktoré sú len na papieri,“ uviedla hlavná vyjednávačka európskych konzervatívcov (ECR) Vicky Ford.

Silná pozícia EP

Do hlavných bodov smernice, ktoré vychádzajú z parlamentného kompromisu, by už europoslanci nemali veľmi zasahovať. „Všetky frakcie sa dohodli na tom, že na kompromis už siahať nebudú,“ povedal dánsky europoslanec Bendt Bendtsen (EPP).

Výsledok hlasovania je podľa neho silným signálom pre Radu. „Máme teraz silnú pozíciu, ktorá sa nebude meniť. Zo svojich postojov čiastočne ustúpila ľavica i pravica, pretože všetci cíti, že je potrebné sa dohodnúť,“ vysvetlil. Neskrýval ale rozčarovanie z toho, že o niektorých bodoch by mal EP s Radou rokovať že jej odhlasovaní v marcovom pléne. „Nedáva mi to zmysel. Rada odrazu bude čakať na pozíciu Parlamentu? Ak to chcú ovplyvniť, tak už to majú mať dávno ujasnené,“ dodal.

Komisár pre energetiku Günther Oettinger nechcel predbiehať výsledky ďalších rokovaní. Pripustil však, že rozhodnutím výboru vzniká priestor pre splnenie energeticko-klimatických cieľov 20-20-20. „Je to dôležité hlasovanie, pretože výbor podporil náš výber nástrojov k zvyšovaniu úspor energie. S textom, o ktorom sa hlasovalo, budeme schopní dosiahnuť hlavný cieľ smernice, ktorým je zvýšiť do roku 2020 úspory o 20 %,“ uviedol komisár.

Budovy a dodávatelia energie

Okrem zmeny celkového cieľa pre rok 2020 z dobrovoľného na povinný, s doplnením o možnosť flexibility pri výbere nástrojov ako štáty prispejú k vyššej energetickej efektívnosti, europoslanci takisto podporili ciele v oblasti renovácie budov.

Každá krajina má podľa návrhu vypracovať plán, ako do roku 2050 zníži energetickú náročnosť budov o 80 %. Vlády tiež majú zaistiť renováciu budov vo verejnom vlastníctve a to buď každoročnou energetickou renováciou 2,5 % týchto budov, alebo tým, že o 2,5 % ročne znížia celkovú spotrebu energie vo všetkých verejných budovách. EK navrhla každoročnú povinnú renováciu 3 % budov vo verejnom vlastníctve.

Poslanci rovnako podporili návrh, podľa ktorého budú energetické spoločnosti musieť u svojich koncových zákazníkov dosiahnuť úspory energie na úrovni 1,5 %.