Výstavba nových poľských elektrární straší ekológov

Zdroj: TASR; autor: AP/Frank Augstein

Najväčšia z nových členských krajín Únie sa ocitla pod paľbou kritiky zo strany ekológov. Tí Poľsku vyčítajú, že v dobe, kedy sa celá Európa vydáva smerom znižovania emisií skleníkových plynov z uhoľných elektrární a priemyselných podnikov, svoju závislosť na uhlí ešte prehlbuje.

Ekológovia z WWF odhadujú, že poľské uholné elektrárne môžu ročne získať zadarmo povolenky na 33,6 mil. ton uhlíkových emisií, čo je pre porovnanie približne rovnaký objem, aký počas jedného roka do ovzdušia vypustí celé Nórsko alebo Slovensko.

„Pokiaľ sa poľské plány naplnia, dostanú nové elektrárne dotácie dosahujúce mnoho miliárd eur. Úloha uhlia v poľskej energetike sa tak do budúcich desaťročí upevní,“ hovorí aktivista WWF Mark Johnston. Navyše sa tým podľa neho ďalej naruší jednota EÚ v boji proti klimatickým zmenám.

Komisárka pre klimatické zmeny Connie Hedegaard sa však plánov Poľska v tejto chvíli neobáva. Podľa jej hovorcu sa k nim ale ešte musí vyjadriť ostatných 26 členských štátov EÚ.

Ministri členských krajín Európskej únie sa v decembri 2008 zhodli na tom, že od roku 2013 si budú uhoľné elektrárne musieť emisné povolenky, ktoré až doteraz dostávali zdarma, kupovať v aukciách. Poľsko a ďalšie nové členské krajiny, ktoré sú na výrobe elektriny z uhlia závislé, sa vtedy proti návrhu postavili v obave z výrazného nárastu cien elektrickej energie a negatívnych dopadov na ich ekonomiky.

Dvojitá interpretácia

Výsledná dohoda preto počíta s tým, že si elektrárne v roku 2013 budú kupovať iba 30 % povoleniek a ostatok dostanú zdarma. Tento podiel sa potom bude postupne zvyšovať až na 100 % v roku 2020. Súčasne ale musia krajiny svoje uhoľné elektrárne modernizovať.

Na povolenky zadarmo majú mať navyše podľa konečnej dohody nárok len projekty tých elektrární, ktoré boli „fyzicky zahájené“ do konca roka 2008. Pod termínom „fyzicky zahájené“ si však väčšina ľudí predstavuje projekty, pri ktorých do roka 2008 začala fyzická výstavba.

Poľsko si ale tento termín interpretovalo inak a za „fyzicky zahájené“ počíta všetky projekty, ktoré sa do uvedeného roka začali pripravovať. Týmto spôsobom by na povolenky zdarma získali nárok všetky nové elektrárne, ktorých súhrnný výkon sa odhaduje na 15 000 MW, čo zodpovedá zhruba 10 jadrovým elektrárňam priemernej veľkosti. Toto číslo potvrdila aj hovorkyňa poľského ministerstva životného prostredia. Takáto kapacita je podľa nej schopná pokryť polovicu špičkového odberu elektrickej energie celého Poľska.

Hovorkyňa vysvetlila, že podľa poľskej legislatívy, ktorej interpretáciu potvrdila aj komisárka Connie Hedegaard, sa za „fyzicky zahájené“ považujú také projekty, ktoré majú pripravenú geologickú dokumentáciu, alebo majú zaistené miesto pre výstavbu alebo v ich prípade došlo k úpravám pozemkov.

Ako v rukavičkách

Európska komisia sa s Poľskom snaží rokovať opatrne. Má ešte v živej pamäti nedávny súdny spor, v ktorom ju Poliaci žalovali kvôli pridelenému stropu emisných povoleniek.

Poľsko navyše patrí ku krajinám, ktoré sa netaja svojim nesúhlasom voči zvyšovaniu záväzkov, s ktorým ide Európska únia do medzinárodných rokovaní o novej medzinárodnej dohode o klimatických zmenách. EÚ sa právne zaviazala k zníženiu skleníkových plynov do roku 2020 o 20 % v porovnaní s rokom 1990, ale zároveň sľúbila, že pokiaľ sa k znižovaniu emisií pridajú ďalší svetoví znečisťovatelia, svoj záväzok zvýši na 30 %. Akékoľvek spory by v tejto chvíli mohli prípadnú ochotu Poľska k možnému zvyšovaniu redukčného cieľa ohroziť.

Podľa Johnstona ide Poľsko proti duchu európskej klimatickej legislatívy a zneužíva možnosť dvojitého výkladu, ktorý európske normy pripúšťajú.

„Európski zákonodarcovia mali dobré dôvody ku stanoveniu konečného dátumu na rok 2008,“ hovorí aktivista. „Investičné rozhodnutia, ktoré firmy schválili po tomto dátume, nesmie ovplyvňovať vidina milióna voľných povoleniek, ktoré by si prevádzkovatelia inak museli kupovať.“