Výstavba sarkofágu v Černobyle napreduje

Zdroj: ChNPP

V ukrajinskej jadrovej elektráni Černobyľ spojili obe polovice oceľového bezpečnostného krytu, ktorý má zabezpečiť zvyšky poškodeného reaktora číslo 4. Informoval o tom špecializovaný štátny podnik SEE ChNPP, ktorý dozerá na vyraďovanie blokov nechválne známej jadrovej elektrárne.

Montáž bezpečnostného krytu, ktorý familiárne prezývajú aj Oblúk začala ešte v roku 2012. Dokončenie projektu, je naplánové na rok 2017. Vtedy by mala konštrukcia z oceľových prútov postavená na dvoch betónových nosníkoch dosiahnuť výšku 110 metrov a dĺžku 165 metrov s odhadovanou hmotnosťou 30 000 ton.

Po dokončení by mal kryt brániť uvoľnovaniu kontaminovaného materiálu z existujúceho sarkofágu  a chrániť konštrukciu pred vonkajšími vplyvmi najbližších 100 rokov.

Náklady na vybudovanie samotného nového oceľového krytu sú 1,5 miliardy eur. Celkové náklady na zabezpečenie Černobyľu, vrátane vybudovania zariadenia na úpravu vyhoreného paliva a sklad presahujú 2 miliardy eur.

Keďže Ukrajina nemá dostatok financií na obnovu sarkofágu, EÚ, USA ale aj iné krajiny ako Kanada či Japonsko a Rusko sa zaviazali prispieť  do fondu na pomoc Ukrajine pri zabezpečovaní krytu a „ekologickú transformáciu“ Černobyľu. Fond, ktorý spravuje Euróspka banka pre obnovu a rozvoj založili ešte v roku 1997.

Do apríla tohto roka chýbalo vo fonde na dokončenie projektu približne 615 miliónov eur. Medzinárodnému spoločnostvu na čele s EÚ sa však podarilo dieru vo financovaní zaplátať. Výstavba by tak mala pokračovať podľa pôvodného plánu.