Vzdá sa Európa biopalív?

Európske poľnohospodárstvo - bude v budúcnosti dôležitým zdrojom energie?

Hlasovanie o oslabení záväzku zvýšiť používanie biopalív v doprave z 10% do roku 2020 na 4% do 2015 potvrdilo kompromis navrhnutý švédskym europoslancom Andersom Wijkmanom v mene najsilnejšej skupiny, EPP-ED, holandskou europoslankyňou Dorette Corbey v mene Socialistov, dánskym europoslancom Johannesom Lebechom v mene liberálov z ALDE, Marie Anne Isler Béguin (Francúzsko) a Claude Turmesom  (Luxembursko) v mene Zelených/EFA, talianskym europoslancom Roberto Musacchiom v mene GUE/NGL a holandským europoslanom Johannesom Bloklandom v mene IND/DEM.

Konkrétne hovorí o cieli „minimálne 4%“ podielu „obnoviteľných zdrojov“ pri palivách v cestnej doprave do roku 2015, pričom „minimálne 20% z toho má byť naplnených prostredníctvom elektrickej energie, vodíka vyrábaného z obnoviteľných zdrojov, bioplynu, alebo dopravných palív vyrábaných z biomasy z ligno-celulózy a morských rias“.

Zásadná zmena politiky

Takto stanovený cieľ by šiel dokonca pod nezáväzný limit 5,75% do roku 2010, ktorý EÚ stanovila v Smernici o podpore biopalív z roku 2003. Pôvodný cieľ – zásadne zvýšiť využívanie biopalív v doprave – je stále kontroverznejší kvôli rastúcemu množstvu štúdií o ich negatívnych vplyvoch na ceny potravín, zásoby vody, či odlesňovanie. Únia hľadá spôsob, ako z neho vycúvať.

V podobnom duchu rozhodli na neformálnom minulý piatok ministri energetiky a životného prostredia – s percentami síce nehýbali, no do 10% limitu zahrnuli aj ďalšie obnoviteľné zdroje (EurActiv.sk, 8. júl 2008).

Komisia trvá na svojom

No hovorca Komisie pre oblasť energetiky Ferran Tarradellas novinárom povedal, aby názoru Výboru EP pre životné prostredie neprikladali priveľký význam. Podľa neho je to „len jeden z výborov EP, ktorý vyjadrí k otázke svoj názor“. Zdôraznil, že päť ďalších výborov 10% limit podporilo. Ide o výbory pre regionálne záležitosti, poľnohospodárstvo, dopravu, hospodárske záležitosti a medzinárodný obchod. Posledný menovaný však žiadal odsunúť splnenie 10% cieľa do roku 2025.

No s 36 hlasmi za, žiadnym proti a ôsmymi zdržaniami má správa Environmentálneho výboru očividne silnú podporu. Okrem toho sa v tlačovom vyhlásení Európskeho parlamentu z 8. júla píše, že hlavný výbor v tejto otázke – pre energetiku a priemysel – bude hlasovať v septembri opäť a do úvahy vezme dodatky prijaté Výborom pre životné prostredie.

Tvrdé kritériá udržateľnosti

Výbor pre životné prostredie tiež určil viacero sociálnych a environmentálnych kritérií udržateľnosti. Vo všeobecnosti sú tvrdšie, než návrh Komisie.

Členské krajiny sa sami nevedia dohodnúť na tom, aké kritériá uplatniť. Text prijatý europarlamentom by mohol slúžiť ako základ kompromisu, pre viaceré členské krajiny však môže byť pritvrdý. Europoslanci zvolili dvojfázový prístup – biopalivá, ktoré počas životné cyklu ušetria menej ako 45% emisií CO2 v porovnaní s fosílnymi palivami sa nebudú do desaťpercentného limitu počítať už od začiatku, od roku 2015 sa hranica posunie až na 60%.

Británia ustupuje

V pondelok oznámila britská vláda plán spomaliť zavádzanie biopalív do doby, pokiaľ nebude k dispozícii viac dôkazov o ich dopadoch na pôdu, klimatické zmeny a ceny potravín. Vyhlásenie sa opera o správu, ktorú si nechala vláda vypracovať u Ed Gallaghera, predsedu Agentúry pre obnoviteľné palivá.

„Gallagherova správa… prichádza k záveru, že zavádzanie biopalív má byť spomalené, pokiaľ nebude vytvorená politika vďaka ktorej bude možné presunúť pestovanie biopalív na nevyužívanú, alebo málo hodnotnú pôdu“, povedala parlamentu britská ministerka dopravy Ruth Kelly. Upozornila však, že jej vláda „mení politiku biopalív, nie sa jej vzdáva“. Britské zákony v súčasnosti vyžadujú, aby biopalivá tvorili 2,5% spotreby v doprave, v roku 2010/11 to má byť 5%. Gallagherova správa navrhuje odsunutie termínu na 2013/14.

Pozície

„Je dôležité aby ste si všimli, že toto NIE JE oficiálna pozícia Európskeho parlamentu“, napísal 8. júla po hlasovaní vo výbore pre životné prostredie hovorca Komisie Ferran Tarradellas v e–maily novinárom.

No podľa europoslanca Claude Turmesa (Zelení), ktorý v Európskom parlamente vedie diskusiu o Smernici o obnoviteľných zdrojoch, je návrh výboru „sofistikovanejšou politikou“.

Firmy pôsobiace v oblasti biopalív nie sú z obratu diskusie v Európe šťastné. Podľa nich to zvyšuje neistotu, a tým odrádza od potrebných dlhodobých investícií.

Sektor bioetanolu trvá na tom, že je nesprávne „vyťahovať biopalivá ako vinníka a ignorovať tie faktory, ktoré zohrali dôležitejšiu úlohu v zdražovaní potravín vo svete“. Podľa Európskej asociácie bioetanolových palív (eBIO) sa na produkciu biopalív využívajú len 2-3% poľnohospodárskej pôdy v Únii a správy obviňujúce biopalivá z potravinovej krízy sú „prehnané“. eBIO zdôrazňuje „omnoho väčší vplyv zvýšených cien ropy a energií na každodenný ekonomický život a ceny potravín za posledných 12 mesiacov“.

„Extrémne znepokojujúci a stále vyšší nedostatok nafty v EÚ“ zas cituje Európsky výbor bionafty (EBB).  Krátkodobého hľadiska ho možno vyrovnať len !ďalším rozvojom“ biopalív.

Slovenský výrobca palív, Slovnaft, považuje biopalivá tzv. prvej generácie „za istý medzistupeň v oblasti vývoja alternatívnych palív“. Omnoho lepšiu alternatívu podľa neho predstavujú biopalivá druhej generácie. Hovorca spoločnosti Anton Molnár pre EurActiv povedal: „Skupina MOL a Slovnaft sa už v súčasnosti sústreďuje na vývoj biopalív druhej generácie, ktoré sú vyrobené na báze biomasy. Na základe pilotných pokusov je možné konštatovať, že takéto palivo má vynikajúce motoristické vlastnosti, bez potreby upravovať motory existujúcich vozidiel. Súčasne efekt zníženia tvorby CO2 je približne dvojnásobný v porovnaní s biopalivami prvej generácie. Zavedenie biopalív druhej generácie rieši aj konflikt medzi energetickou a potravinovou bezpečnosťou ľudstva, čo v prípade biopalív prvej generácie je ich najväčšou slabinou.“

Environmentálne skupiny žiadajú ešte jednoznačnejší obrat – úplné vzdanie sa cieľov rozvoja biopalív.

Adrian Bebb, koordinátor tejto témy v organizácii Priatelia Zeme Európa privítal fakt, že „politická vlna v Európe sa obracia proti biopalivám“. No „hoci je toto hlasovanie dobrým krokom správnym smerom, EÚ musí ísť omnoho viac aby odvrátila negatívne dopady biopalív. Musíme sa vzdať všetkých cieľov v oblasti biopalív a zaviesť reálne riešenia, ako napríklad prinútiť výrobcov áut produkovať čistejšie vozidlá.“

„Ak Gallagherova správa spustila prehodnotenie európskej a britskej politiky, je to fajn. No čokoľvek menej než úplné zastavenie produkcie biopalív a zrušenie vládnych cieľov, podpôr a subvencií, ktoré ich podporujú, bude mať stále devastujúce dopady na potravinovú krízu, biodiverzitu a klimatické zmeny“, tvrdí Almuth Ernsting z britskej organizácie Biofuelwatch. Odmietol myšlienku, že by problém mohli riešiť prísne kritérií, alebo rýchly prechod na biopalivá druhej generácie. „Posledné čo potrebujeme je ďalší sľub dodržiavania štandardov udržateľnosti, ktoré nemožno splniť, a pritom sa úplne vyhnúť riešeniu predovšetkým nepriamych dopadov produkcie agropalív.“

Ďalšie kroky

  • September 2008: o návrhu hlasuje Výbor EP pre priemysel a energetiku
  • 23. september 2008: prvé čítanie na plenárnom zasadnutí