Z Fondu pre spravodlivú transformáciu budú môcť čerpať Trenčín a Košice

Košická oceliareň bude mať šancu získať financie z Fondu pre spravodlivú transformáciu, [TASR/František Iván]

Európska komisia tento týždeň zverejnila predbežný zoznam stovky regiónov, ktoré budú oprávnené požiadať o financie zo 7,5-miliardového klimatického fondu. Na Slovensku sa okrem uhoľného regiónu horná Nitra budú týkať aj okolia cementární a oceliarne.

Zo Slovenska budú môcť peniaze z Fondu pre spravodlivú transformáciu čerpať dva kraje – trenčiansky a košický.

V Trenčianskom kraji je okrem banského regiónu horná Nitra dôvodom aj uhlíkovo-intenzívna Považská cementáreň v Ladcoch. V Košickom kraji sa zas nachádzajú najväčší slovenský producent oxidu uhličitého US Steel Košice, uhoľná elektráreň Vojany a cementáreň v Turni nad Bodvou.

Vyplýva to z dokumentu, ktorý Európska komisia tento týždeň zverejnila spolu s hodnotiacimi správami o jednotlivých krajinách.

Slovensko nevyužilo dobré časy na reformy a konsolidáciu verejných financií

Problémom Slovenska podľa správy Európskej komisie o krajine nie je nekvalitná legislatíva, ale implementácia opatrení. Krajine odporúča tiež zamerať sa na lepšie využívanie eurofondov v kľúčových oblastiach pre budúci rast. 

Podpora aj veľkým firmám

Európska exekutíva v dokumente hovorí aj o prioritách, ktorých by financovanie v jednotlivých krajinách malo týkať. Tie by regiónom mali pomôcť pri formulovaní „teritoriálnych plánov spravodlivej transformácie“, ktoré musia byť v súlade s národnými energetickými a klimatickými plánmi a následne ich musí schváliť Komisia.

Slovenska sa týkajú prakticky všetky aktivity, ktoré eurokomisia navrhla v nariadení, ktorým sa fond zriaďuje. Priznáva tiež, že košický a trenčiansky región pravdepodobne čakajú veľké straty pracovných miest, ktoré nedokážu v plnej miere nahradiť malé a stredné podniky. „Výnimočne a tam, kde je to potrebné pre implementáciu teritoriálneho plánu, je možné zvážiť aj podporu produktívnych investícií vo veľkých spoločnostiach,“ konštatuje.

Firmy v týchto regiónoch by mohli získať aj podporu pre investície do znižovania emisií pri výrobe. Podmienkou však je, aby išlo o významnú redukciu emisií, vďaka ktorej budú emisie „významne pod úrovňou“ referenčných rámcov, ktoré sa využívajú na prideľovanie bezplatných povoleniek v rámci európskeho systému obchodovania s emisiami.

Poľsko dostane len polovicu

V susednom Rakúsku aj Českej republike budú na čerpanie z fondu oprávnené tri regióny, v Maďarsku dva. V Poľsku bude mať možnosť čerpať financie deväť regiónov, avšak pravdepodobne len v polovičnej výške.

Poľsko malo mať pôvodne nárok na dve miliardy z fondu, podľa posledného návrhu európskeho rozpočtu však krajiny, ktoré neprijali európsky cieľ klimatickej neutrality do roku 2050, dostanú len polovicu svojho nároku. Poľsko je jedinou krajinou, ktorá sa k cieľu nepripojila.

Podľa interného auditu Komisie je len v uhoľnom regióne Sliezko ohrozených 78 tisíc pracovných miest.

Zmenšenie balíka je nepravdepodobné

Najviac regiónov, ktoré môžu z fondu čerpať, je v Nemecku. Osemnásť regiónov najmä z východnej časti Nemecka si potenciálne bude môcť rozdeliť 877 miliónov eur.

Európski lídri sa zatiaľ nedohodli na viacročnom finančnom rámci, čo môže ovplyvniť aj financie vo fonde pre spravodlivú transformáciu. Všetko však naznačuje tomu, že ak sa objem financií vo fonde zmení, pôjde o zvýšenie.

Podľa podkladov k rokovaniam na samite lídrov Európska komisia navrhla zvýšenie fondu zo 7,5 miliardy na 7,8 miliárd. Zmena však nakoniec nebola prijatá a číslo 7,5 miliárd ostáva aktuálne.