Z plynárenskej infraštruktúry naprieč Európou uniká metán, tvrdí mimovládka

Záber na emisie metánu z kompresorovej stanice Visbek, Nemecko.

infrakamera [CAFT]

Emisie metánu zachytila infračervená kamera v plynárenských zariadeniach v celej Európe. Európska únia metánové úniky v energetike nereguluje, takže plynárenské spoločnosti neporušujú zákon. Komisia to plánuje zmeniť.  

Nezisková organizácia Clean Air Task Force (CATF) zmapovala pomocou infračervenej kamery viac ako 200 lokalít v Európe. Úniky metánu zachytila na 123 miestach v Rakúsku, Česku, Nemecku, Maďarsku, Taliansku, Poľsku a Rumunsku.

Hoci je metánu v atmosfére menej ako oxidu uhličitého, spôsobuje jej otepľovanie až 80 krát rýchlejšie. Metán tvorí hlavnú súčasť zemného plynu.

Európska únia v súčasnosti legislatívne neupravuje metánové emisie v energetike. Aj keď niektoré členské štáty požadujú, aby spoločnosti úniky reportovali, neexistuje spoločný regulačný rámec, ktorý by spoločnosti nútil úniky monitorovať ani im zabraňovať.

To by sa malo v krátkom čase zmeniť. Európska komisia pripravuje legislatívu, podľa ktorej by boli firmy povinné monitorovať úniky metánu, zlepšiť systém ich odhaľovania a opráv.

Podľa slovenského europolsanca Martina Hojsíka, ktorý je tieňovým spravodajcom Európskeho parlamentu pre túto legislatívu, prísľub Európskej komisie regulovať emisie metánu prináša nádej. „K zníženiu úniku metánu musíme prispieť zavedením záväzných noriem pri dovoze zemného plynu, zákazom bežného vypúšťania a spaľovania a podporou globálnej dohody o metáne,“ uviedol Hojsík na sociálnej sieti.

Emisie metánu minulý rok rekordne rástli. Investori žiadajú prísnejšie limity

Skupina európskych investorov s aktívami v hodnote 36 miliárd eur tlačí na Európsku komisiu, aby zaviedla povinné normy pre emisie metánu zo zemného plynu. Ročný nárast atmosférického metánu bol v roku 2020 najväčší od začiatku meraní, nespomalila ho ani pandémia.

Za úniky môže odvetrávanie prebytočného plynu aj netesnosti

CATF napočítala dokopy 271 incidentov, kamera zaznamenala úniky až v 90 percentách lokalít v Česku, Maďarsku, Taliansku, Poľsku a Rumunsku. V Nemecku a Rakúsku bolo tých miest menej, upresnil James Turitto z mimovládky CATF.

Metán sa dostáva do ovzdušia viacerými spôsobmi. Najčastejšie je to zámerným odvetrávaním z dôvodu znižovania tlaku a tiež spaľovaním nadbytočnej suroviny pri ťažbe. Metán uniká aj náhodne, z plynových nádrží, terminálov na skvapalnený plyn (LPG) či z kompresných staníc.

Termografiu CATF, ktorá zachytáva uhľovodíky a prchavé organické zlúčeniny, preskúmali piati odborníci, ktorých kontaktovala tlačová agentúra Reuters. Uviedli, že vzhľadom na to, že emisie unikali z miest, kde sa nachádza zemný plyn, ide určite o únik metánu.

Snímky kamery zachytávajú únik emisií počas daného dňa, takže nedokážu vyčísliť množstvo metánu, ktorý uniká dlhodobo. Týmto emisiám by sa ale dalo predísť, ak by plynárenské spoločnosti používali lepšiu technológiu na meranie a znižovanie emisií, ktorá je komerčne dostupná, tvrdia odborníci.

Podľa europoslanca Hojsíka nie sú riešením dobrovoľné opatrenia zo strany plynárenských spoločností, lebo „neodrážajú závažnosť krízy a nepovedú k nevyhnutnému zníženiu emisií.“

„Potrebujeme konkrétne činy a ciele zníženia metánových emisií, aby sme zabezpečili, že prežijeme ako civilizácia,“ uviedol.

Jedno z miest, kde uniká metán, je plynová stanica spoločnosti Eni v blízkosti mesta Pineto na jadranskom pobreží v Taliansku. Metán tu uniká z hrdzavého otvoru, ktorý je na boku nádrže. „Opraviť praskliny v skladovacích nádržiach je pomerne jednoduché,“ vyhlásil expert na kvalitu ovzdušia spoločnosti Abt Associates Jonathan Dorn.

Núdzové číslo na hlásenie únikov, ktoré spravuje spoločnosť Eni podľa Turrita z CEFT nefunguje. Spoločnosť Eni sa vyjadrila, že sa jedná o zanedbateľné úniky metánu z vodnej nádrže. Údajne ich už zaznamenali a otvor opravili počas pravidelnej údržby.

„Zvyšujeme naše úsilie pravidelne zachytávať úniky a opravovať ich,“ dodala Eni, ktorá podporuje navrhované regulácie o únikoch metánu zo strany Európskej únie.

Brusel vyzval plynárov na dôslednejší prístup

Brusel ešte v októbri informoval energetické spoločnosti, že pripravuje nové pravidlá ako aj že zvažuje zaviesť obmedzenia na odvetrávanie a spaľovanie metánu.

„Komisia vyzýva spoločnosti v ropnom, plynovom a uhoľnom odvetví, aby dôkladnejšie zachytávali úniky plynov a zaviedli programy na opravu svojich zariadení,“ povedala Komisia. Tak sa budú môcť pripraviť na novú legislatívu, podľa ktorej budú tieto programy povinné.

Úradník Európskej únie prezradil agentúre Reuters, že Únia má málo „super znečisťovateľov“, preto sa nová legislatíva sa zamiera na tie emisné úniky, ktoré sú síce menšie, ale veľmi časté.

„Ako prvé sa potrebujeme zamerať na emisie z metánu, ktoré sú rozptýlené po celom energetickom sektore,“ zdôraznil úradník, ktorý nechcel byť menovaný.

Podľa odborníkov nové pravidlá zasiahnu každú plynovú a ropnú spoločnosťou v Európe aj preto, lebo budú povinní hľadať a opraviť aj tie najmenšie úniky.

Aj keď je nepravdepodobné, že nové pravidlá EÚ vstúpia do platnosti skôr ako v roku 2023, Brusel chce, aby boli súčasťou snahy Európskej únie znížiť emisie skleníkových plynov o 55 percent do roku 2030 oproti stavu z roku 1990.

Metánová stratégia je na svete. Revolúciu neprináša, tvrdia kritici

Európska komisia predstavila dlhoočakávanú metánovú stratégiu. Prioritou je zlepšenie monitoringu. Kritici tvrdia, že dokument sa iba „kĺže po povrchu” a ignoruje poľnohospodárstvo.

Metán uniká v aj v Spojených štátoch

Nové pravidlá zníženie emisií z metánu plánuje prezident Spojených štátov Joe Biden.

Podobne ako CATF, aj denník New York Times použil v roku 2019 infračervenú kameru na zachytenie únikov metánu z plynárenských a ropných zariadení v Spojených štátoch.

Podľa konzultanta v oblasti termografických snímok v energetickom sektore a bývalého úradníka Texaskej komisie pre kvalitu životného prostredia Tima Dotyho snímky CATF z Európy jasne ukazujú, že dochádza k „vypúšťaniu emisií uhľovodíkov“.

Narážal na zábery zariadenia, ktoré vlastní talianska energetická spoločnosť SNAM. Tá odvetrávala metán trikrát v priebehu dvoch týždňov. Vypúšťala ho dvoma komínmi v rámci LNG terminálu v blízkosti mesta La Spenzia na pobreží Stredozemného mora.

Iné zábery dokazujú odvetrávanie metánu z podzemného úložiska plynu tej istej spoločnosti  v lokalite Minerbio pri Bologni.

Spoločnosť SNAM je súčasťou Partnerstva pre emisie metánu z ropy a zemného plynu (OGMP). Ide o dobrovoľné združenie energetických spoločností, ktoré sa snažia vylepšiť opatrenia na zachytávanie metánu, ako aj o jeho redukciu. Patrí tam aj spoločnosť Eni.

„Emisie, ktoré zachytila CATF v úložiskách v Minerbio a Bordolano, unikli z odvzdušňovacích ventilov, ktoré sú vnútorne netesné (…). V roku 2021 začneme s ich výmenou a dokončíme ju v roku 2024,“ vyjadrila sa SNAM.

„Emisie, ktoré zaznamenala CATF pri ventiloch v lokalite Panigaglia, boli spôsobené dočasnou mechanickou poruchou vzduchového kompresora,” dodala spoločnosť. „Sme si istí, že ho dokážeme opraviť v druhej polovici roku 2021.“

Podľa odborníka, ktorý má viac ako 20 ročné skúsenosti s prácou vo veľkých plynových spoločnostiach a ktorý radí americkým firmám, snímky CATF dokazujú, že Európska únia má problém. „Mýtus tvrdí, že v Spojených štátoch uniká z plynárenskej sústavy oveľa viac metánu ako v iných častiach sveta,“ podotkol odborník, ktorý nechcel byť menovaný. „Pri pohľade na videá však vidno, že tieto úniky sa veľmi podobajú tým v Spojených štátoch.“

Koncentrácia metánu v atmosfére celosvetovo rastie. Podľa vyjadrenie OSN sa bez výrazného zníženia emisií z metánu v tomto desaťročí nepodarí splniť cieľ zabrániť zvýšeniu teploty o 1,5 stupňa Celzia tak, ako to stanovuje Parížska dohoda o zmene klímy.

Po tom, ako sa metán dostane do atmosféry nie je možné vystopovať jeho zdroj. Z tohto dôvodu je sledovanie a monitorovanie únikov metánu kľúčové.

Ďalšia zo snímok mimovládky CATF zachytila odvetrávanie metánu v zariadení spoločnosti MOL v Maďarsku, ktoré slúži na oddeľovanie plynu od ropy.

V reakcii na zistenia CATF maďarská energetická spoločnosť napísala, že o týchto emisiách vie. Ich vypúšťanie je súčasťou bežného procesu a je nevyhnutné na zamedzenie zvýšenia tlaku v skladovacích nádržiach.

MOL dodala, že žiadne regulácie ich nezaväzujú, aby merali a hlásili uniknuté emisie metánu. Spoločnosť plánuje ukončiť pravidelné vypúšťanie týchto emisií do roku 2030, uviedla v stanovisku.

Iná snímka zas ukázala viacero menších únikov z ropného zariadenia OMV pri Viedni. Rakúska spoločnosť v reakcii na zistenia CATF vyhlásila, že podporuje zavedenie nových európskych pravidiel ohľadom metánových únikov. Plánuje tiež výmenu tlakového regulačného systému takým, ktorý nebude vyžadovať odvetrávanie.

„Prítomnosť emisií naznačuje, že tieto zariadenia majú problémy s údržbou,“ tvrdí odborník na termografiu v energetike Tim Doty a poukázal na štyri miesta úniku. „Tieto emisie sú veľmi znepokojujúce.“