Za aktivity v Tatrách dostali SE európsku cenu

Zdroj: TANAP

Európska komisia pravidelne oceňuje podnikateľov, ktorí prispievajú k ochrane životného prostredia. Päť kategórií prinieslo piatich víťazov. Slovenské elektrárne sú jediným zástupcom z „nových“ členských štátov spomedzi piatich víťazov. Cenu dostali za novú kategóriu podnikanie a biodiverzita, v ktorej bolo najviac prihlásených projektov.

Sme radi, že sa potvrdilo, čo hovoríme, že Slovensko je výnimočné svojou biodiverzitou a že sa máme čím prezentovať v rámci Európy. Vnímam to (ocenenie) veľmi pozitívne a prajem veľa zdaru Slovenským elektrárňam v týchto iniciatívach“, povedal generálny riaditeľ sekcie ochrany prírody Ministerstva životného prostredia a tvorby krajiny Rastislav Rybanič.

Ocenil Európsku komisiu za to, že takýmto spôsobom podporuje inovatívny rozvoj.

„Ukázalo sa, že hlasy, ktoré hovorili, že ochrana prírody a podnikanie nie je možné skĺbiť, nemali pravdu. Som rád, že sa to potvrdilo práve v našom najstaršom a najprominentnejšom parku, Vysokých Tatrách“.

O procedúre výberu cien hovoril člen pororty Európskej ceny za ochranu životného prostredia (EBAE) László Miklós zo zvolenskej Technickej univerzity.

Projekt Slovenských elektrární je postavený na partnerstve so slovenskými národnými parkmi a realizoval sa v súčinnosti s Štátnou ochranou prírody. V spolupráci s TANAP-om zabezpečil napríklad monitoring kamzíka vrchovského tatranského a presun (reštitúciu) svišťa vrchovského do oblastí, kde jeho populácii hrozilo vymiznutie.

Pozornosť sa venovala aj sokolovi sťahovavému a ochrane jeho hniezdiska vo výške 1600 m.n.m. Signál sa prenášal do múzea Štátnych lesov TANAP-u v Tatranskej Lomnici, kde ho mohli návštevníci sledovať. Tatranské vodné toky sa zase stali miestom výsadby pstruha potočného.

 

Ostatnými ocenenými podnikmi sa popri Slovenských elektrárňach stali:

  • za inováciu v oblasti riadenia – Marks & Spencer (UK) za efektívne využoívanie zdrojov pri všetkých svojich činnostiach
  • za produkt – Aquamarine Power (UK) za technológiu výroby energie z morských vĺn,
  • za postup – Umicor (Belgicko) za zjednodušenie recyklácie batérií bez nutnosti ich rozobrať,
  • za medzinárodnú obchodnú spoluprácu – Inenses (Nemecko) za podporu výmeny know-how v medzi sektorových partnerstvách – elektrifikácia ostrovných obcí pomocou zdrojov nezávislých od siete).

Komisár: patrí im môj obdiv

„Účinné využívanie zdrojov je základným predpokladom vybudovania konkurencieschopnej a udržateľnej Európy. Ocenené spoločnosti dokázali, že je možné a aj želateľné skĺbiť zdravý podnikateľský prístup s ochranou životného prostredia. Sú príkladom ekologického rastu v praxi, za čo im patrí môj obdiv,“ povedal eurokomisár zodpovedný za životné prostredie Janez Potočnik.