Zelená elektrina si vyžiada modernizáciu sietí

Veterné turbíny pri Hamburgu. [EPA-EFE/Mauritz Antin]

Podiel obnoviteľných energií na výrobe elektriny narastie do roku 2030 na 50 percent. Výzva nie je iba v budovaní väčšieho počtu solárnych panelov a veterných turbín, ale aj v štruktúre európskej rozvodnej siete.

V roku 2020 budú musieť obnoviteľné zdroje v Európskej únii dosiahnuť podiel 20 percent na výrobe energie, v roku 2030 až 32 percent. Nové európske pravidlá pre ďalšiu dekádu tiež stanovili špecifický podiel pre dopravný sektor: 14 percent.

To znamená, že z obnoviteľných zdrojov bude v roku 2030 pochádzať aspoň 50 percent elektriny.

Napriek spomaleniu investícií do zelených technológií je naplnenie tohto cieľu reálne. Problémom je európska rozvodná sieť, ktorá vo svojej súčasnej forme neunesie predpokladanú záťaž. Ak chce Únia svoje ciele naplniť, rozvodná sieť bude musieť v nasledujúcich rokoch prejsť významnými štrukturálnymi aj administratívnymi zmenami.

Na tieto výzvy sa zameriava napríklad projekt EU-SysFlex financovaný z programu Horizont 2020. Výskumný projekt s rozpočtom 26,5 milióna eur by mal identifikovať potreby energetického systému budúcnosti pomocou siedmich demonštratívnych (testovacích) projektov naprieč Európou. Šéfovia ďalších podobných projektov financovaných z Horizontu 2020 sa 13. mája stretli na podujatí v Bruseli, aby sa podelili o doterajšie skúsenosti.

Najlepšia a najmodernejšia sieť

Rozvodná sieť v Nemecku by už dnes mala zvládnuť podiel obnoviteľných zdrojov približne na úrovni 40 percent. Do konca nasledujúcej dekády by tento podiel mohol narásť na 65 percent.

Ale v testovacom projekte v rámci EU-SysFlex môžu dodávky z obnoviteľných zdrojov prekročiť 100 percent dopytu po elektrine v dôsledku vysokej dostupnosti veternej energie na severovýchode krajiny. Už v roku 2017 dosiahli náklady Nemecka na riešenie preťaženia a prevenciu voči štrukturálnym škodám na rozvodných sieťach 1,4 miliardy eur.

Viac ako polovica elektriny z obnoviteľných zdrojov? Výskum ukáže, ako na to

Francúzski a írski energetici vedú projekt, ktorý získal 20 miliónov eur z Horizontu 2020. Bude prebiehať v 15 krajinách.

Nemci sa stále trápia v snahe dostať čistú energiu do oblastí, kde je potrebná najviac – najmä na silno industrializovaný juh. Nedostatok infraštruktúry medzi severovýchodom a juhom je považovaný za jednu z najväčších prekážok v naplnení nemeckých klimatických ašpirácií.

Nemecký minister financií a energií Peter Altmaier v nedávnom rozhovore pre EURACTIV.com pripustil, že „rozvoj elektrického vedenia je pomalý“. Zo situácie obvinil svojich predchodcov.

Nemecký Bundestag už prijal potrebné zákony, vďaka ktorým by sa podľa Atlmaiera mala situácia vyriešiť v horizonte šiestich až siedmich rokov. „Budeme mať najlepšiu a najmodernejšiu rozvodnú sieť v Európe,“ vyhlásil.

Zvyšovanie flexibility v sieti

Aj keď problém môže Bundesrepublik riešiť budovaním elektrických stožiarov a zvyšovaním množstva dostupných skladovacích kapacít, zdokonaľovanie riadenia preťaženia siete môže byť tiež efektívne.

Innogy, dcérska spoločnosť RWE, ktorá je súčasťou EU-SysFlex, sa preto sústredí na „koordináciu flexibilných kapacít pripojených do distribučnej siete“ a na odstránenie konfliktov medzi prevádzkovateľmi prenosových a distribučných sústav.

Ako bude vyzerať elektrický systém budúcnosti? Bude prepojenejší a flexibilnejší

Prepojenia a flexibilita systému sú kľúčové pre integráciu veľkého podielu obnoviteľných zdrojov do energetického systému v Európe.

„Pri súčasnom trende dekarbonizácie, decentralizácie a digitalizácie je zrejmé, že tieto dve strany musia užšie spolupracovať,“ povedal pre EURACTIV zástupca sekcie energetiky Európskej komisie.

EU-SysFlex je celoeurópskym projektom vedeným francúzskou EDF a írskym EirGrid. Projekt trvá od novembra 2017 do októbra 2021.

Prepojenie Francúzska a Írska

Začiatkom mája dostali EDF a EirGrid dobrú správu.

Regulátori vo Francúzsku a v Írsku súhlasili so stavbou 500-kilometrového 700-megawattového podmorského káblu pod Keltským morom. Keltský interkonektor, ktorého súčasťou je aj vysokorýchlostný optický kábel, bude schopný elektrinou zásobovať pol milióna domácností. Pôjde o prvé prepojenie medzi Írskom a Francúzskom a prvý interkonektor, ktorý Írsko nespája s Veľkou Britániou.

Únia podporí inteligentné siete v česko-slovenskom pohraničí

Západoslovenská distribučná a E.ON Distribuce získali z Nástroja na prepájanie Európy 91 miliónov eur na modernizáciu distribučných sietí. Chcú ich pripraviť na nástup novej energetiky.

Európska komisia zaradila Keltský interkonektor do zoznamu projektov spoločného záujmu. Stáť bude okolo 900 miliónov eur a dokončený by mal byť do roku 2026.

EirGrid vo vyhlásení napísal, že „z projektu bude benefitovať Írsko, Francúzsko aj celá Európa.“

Ekosystém pre najlepšiu prax

Jedným demonštračným projektom EU-SysFlex relevantným pre interkonektor je estónska iniciatíva.

Sústredí sa na cezhraničný manažment výmeny dát a informácií.

Vyšehrad je mŕtvy. Nech žije Vyšehrad+ pre obnoviteľné energie

V4 ignoruje klimatické hrozby, snaží sa o predĺženie spaľovania fosílnych palív a nedodržiava limity znečistenia ovzdušia. Tento trend chce zvrátiť platforma Vyšehrad+ pre obnoviteľné zdroje, píše ADA ÁMONOVÁ.

„Potrebujeme okolo týchto projektov vybudovať ekosystém, aby sme vydolovali najlepšiu možnú prax,“ povedala na podujatí Mathilde Lallemandová, expertka na spoluprácu medzi prevádzkovateľmi prenosových a distribučných sústav.

V závere projektu EU-SysFlex chcú jeho koordinátori vytvoriť cestovnú mapu, ktorá umožní do budúcnosti jeho zistenia aplikovať na väčšej škále.

Portál EURACTIV.sk je komunikačným partnerom projektu EU-SysFlex.