Konkurencia pre benzín a naftu posilní

Zdroj: EurActiv.com

Rada pre všeobecné záležitosti tento týždeň odsúhlasila smernicu o zavedení minimálnej infraštruktúry pre alternatívne palivá ako sú elektrina, skvapalnený zemný plyn (LNG), stlačený zemný plyn (CNG) a vodík.  

Všetky stanice majú využívať jednotné technologické zariadenia vrátane „kompatibilnej zásuvky,“ ktorá má podporiť mobilitu v rámci celej EÚ.  

Členské krajiny EÚ musia do konca roku 2016 vypracovať a zaslať Komisii národné rámcové politiky, ktoré majú zohľadniť požiadavku podporiť komerčný rozvoj alternatívnych palív, hustotu osídlenia a geografické charakteristiky štátov.

Pri voľbe infraštruktúry bola členských štátom ponechaná určitá flexibilita. Komisia v rámci medziinštitucionálnych rokovaní svoj pôvodný návrh okresala a predstavila kompromisnú smernicu už bez záväzných počtov nabíjacích staníc pre jednotlivé krajiny EÚ.

Kľúčovým pre budovanie infraštruktúry má byť súkromný sektor. Členské štáty môžu využiť aj financovanie z EÚ prostriedkov prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy (CEF) a z výskumného programu Horizont 2020.  

Zelené investície

Nová smernica má prispieť k zvýšeniu právnej istoty v odvetví zelených palív a zvýšiť verejné a súkromné investície do technologického vývoja nových vozidiel a pohonných hmôt.

Európska klimatická nadácia uvádza, že zelené technológie by mohli priniesť 700 000 nových pracovných miest do roku 2025.

Zníženie závislosti na rope by malo zvýšiť bezpečnosť energetických dodávok a priniesť úsporu 4,2 miliardy EUR ročne do roku 2020 a 9,3 miliárd EUR ročne do roku 2030.

Podpredseda Európskej komisie pre dopravu, Siim Kallas, verí, že povinným vytvorením infraštruktúry sa vyrieši večný problém, keď investori neinvestujú do alternatívnych technológií, pretože neexistuje podporná infraštruktúra a infraštruktúra sa nebuduje, pretože po nej nie je dopyt.

Zároveň sa očakáva zvýšenie konkurencieschopnosti EÚ na novom zelenom trhu. „Je to jedinečná príležitosť ako si Európa môže vybudovať na globálnom trhu silnejšiu pozíciu.“ Podľa zistení Komisie, Čína a USA plánujú dostať na cesty približne 6 miliónov elektrických vozidiel do roku 2020.

Využívanie zelených palív zmierni aj dopad dopravného sektoru na životné prostredie a prispeje k dosiahnutiu výhľadového cieľu EÚ znížiť emisie CO2 o 60 % do roku 2050.

Alternatívne palivá na Slovensku

V roku 2011 boli na Slovensku len 3 nabíjacie stanice. Podľa Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) je ich dnes na Slovensku k dispozícii asi 50. Tento týždeň Slovenské elektrárne rozšírili sieť nabíjacích staníc pre elektromobily o 6 staníc v Bratislave, Novákoch, Jaslovských Bohuniciach, Mochovciach  a Trenčíne.