Zelené cenné papiere nebudú financovať plynárenské projekty v pláne obnovy

Ilustračná fotografia. [EPA/Andy Raiin]

Komisia plánuje financovať 30 percent z 800-miliardového balíka Fondu obnovy zelenými cennými papiermi. Z tých nebude možné podporiť plynárenskú infraštruktúru, čím sa posilňuje trend vylučovania plynu zo zelených investícií.

Tento text bol uverejnený v sekcii Týždeň v európskej ekonomike Denníka N.

Program Next Generation EU je financovaný z dlhopisov vydávaných eurokomisiou, zaručených spoločným európskym rozpočtom. „Zelené cenné papiere“ už na finančných trhoch existujú. Vo všeobecnosti to znamená, že takto prostriedky získané pôjdu do projektov spĺňajúcich určité environmentálne pravidlá (napríklad zákaz financovať fosílny priemysel).

Investori hľadajú udržateľnosť

Pre niektorých investorov to môže byť dôležité. Rastúci počet verejných ale aj súkromných fondov je pod tlakom shareholderov, aby posilnili udržateľnosť investičnej politiky. „Zelené cenné papiere“ tak môžu byť pre nich atraktívnejšie, než obyčajné.

Ak by EÚ vydala zelené dlhopisy v hodnote 30 percent z 800 miliárd eur, tento trhový segment by výrazne posilnila: pri súčasných číslach by ho zdvojnásobila.

Problémom Únie je určiť, ktoré investície sú „zelené“. Diskusie o zelenej taxonómii investícií sa tak skoro neuzatvoria. Európsky parlament a Rada (ale aj členské štáty medzi sebou) majú rozdielne pohľady najmä na status zemného plynu a jadrovej energie.

V takejto situácii Európska komisia navrhuje, aby sa využil existujúci rámec: princípy zelených cenných papierov stanovené združením International Capital Market Association.

Čo by to prinieslo

Takéto pravidlá vylučujú zemný plyn zo „zeleného financovania“. Neznamená to, že plynárenské projekty nebudú môcť dostať žiadne peniaze z fondu obnovy. Akurát nebudú môcť pochádzať z 30 percent, krytých zelenými cennými papiermi.

Komisia chce na dodržiavanie pravidiel dohliadať prostredníctvom dvojitého reportingu. Má zabezpečiť, aby peniaze zo zelených cenných papierov smerovali len do zelených projektov, a monitorovať environmentálne vplyvy investícií.

Plynárenské projekty, ktoré členské štáty zahrnuli do národných plánov odsúhlasených Európskou komisiou a Radou, by tak svoje financovanie dostali. Posilnil by sa však trend vylučovania plynárenstva z rýchlo rastúceho segmentu zelených cenných papierov.