Zemný plyn môže prísť o postavenie prechodného paliva. Nasvedčuje tomu návrh Komisie

Nové plynové elektrárne musia splniť emisný limit 100g/kWh podľa návrhu taxonómie udržateľných investícií. [EPA-EFE/Zsolt Czegledi]

Elektrárne, ktoré poháňa zemný plyn, nebudú viac považované za „udržateľné“, či „prechodné“ investície, kým nesplnia nové emisné limity. Eurokomisia ich plánuje stanoviť tak nízko, že žiadne elektrárne ich v súčasnosti nespĺňajú, vyplýva z návrhu o udržateľných investíciách, ktoré má k dispozícii EURACTIV.com.

Európska komisia by mala predstaviť svoj návrh taxonómie udržateľných investícií počas najbližších týždňov. Dokument určí, ktoré investície sú relevantné pre boj s klimatickou zmenou.

V prípade, ak elektráreň nedostane „zelenú nálepku“ od EÚ, hrozí jej strata niekoľko miliárd eur od súkromných investorov, ktorí by chceli investovať do klimaticky priaznivých projektov. Na dosiahnutie „udržateľnosti“ je potrebné, aby vypúšťala menej ako 100 gramov oxidu uhličitého na kilowatthodinu. Ani dosiahnutie tejto hranice však plynovej elektrárni neumožní, aby bola klasifikovaná ako „prechodná“ technológia pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality.

Europarlament schválil ambiciózne klimatické ciele, zemný plyn je prechodným palivom

Podľa pôvodného návrhu Klimatického zákona mali členské štáty stopnúť všetky dotácie do plynovej infraštruktúry po roku 2025. Nakoniec pozmeňovacími návrhmi otvorili europoslanci možnosti jeho financovania nielen z Plánu obnovy EÚ, ale aj z Viacročného finančného rámca aj po tomto termíne.

Zemný plyn už nie je viac udržateľný

Environmentalisti vítajú predbežnú podobu návrhu taxonómie, ktorá zabráni investíciám do fosílnych palív, ak nespĺňajú „zelené“ podmienky.

„Kľúčový návrh plynovej lobby bol zamietnutý,“ konštatuje pre Reuters analytička a lobistka InfluenceMap Rebecca Vaughan.

Zelené organizácie tiež ocenili rozhodnutie Európskej investičnej banky (EIB) zastaviť po roku 2021 financovanie všetkých fosílnych projektov vrátane zemného plynu.

„V dnešnom svete už nemôžeme považovať zemný plyn za udržateľné palivo,“ hovorí Dave Jones z nezávislého klimatického think-tanku Ember, ktorý sa snaží o globálny prechod k elektrickej energii.

„Skôr je sklamaním, že sa nestanovila nulová prahová hodnota,“ dodáva analytik pre EURACTIV.

Prívrženci zemného plynu však tvrdia, že fosílne palivá sú nevyhnuté pre prechod Európy k uhlíkovej neutralite do roku 2050. Eurokomisár pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans poznamenal, že „zemný plyn bude zrejme nevyhnutný pri prechod z uhlia na zdroje udržateľnej energie“.

Poslanci Európskeho parlamentu tiež podporujú zemný plyn ako náhradu za uhlie.

V Európe klesli emisie z výroby elektriny za minulý rok o 12 percent. Prudký pokles výroby energie z uhlia zaznamenali krajiny ako Nemecko, Španielsko, Holandsko, Spojené kráľovstvo a Taliansko.

Návrh je v rozpore s poľskými plánmi

Nový návrh je v rozpore s prioritami Poľska, ktoré sa usilujú transformovať svoje starnúce elektrárne z pohonu uhlia na zemný plyn. Zemný plyn pritom spotrebuje až o polovicu menej oxidu uhličitého.

„Elektrárne, ktoré sú sčasti poháňané plynom, aktuálne vypúšťajú  300-350 gramov oxidu uhličitého na kWh. Poľskí investori v dôsledku nových limitov nebudú môcť podporiť kombinovanú výrobu tepla a elektriny ako „prechodnú“ aktivitu v súlade s cieľom uhlíkovej neutrality,“ uviedol generálny tajomník obchodného združenia Eurogas James Watson.

Vo Varšave panujú obavy, že Poľsku budú odopreté rovnaké možnosti, aké budú mať západné štáty Európskej únie.

„Sme presvedčení, že zemný plyn je prechodné palivo,“ upozornil na podujatí EURACTIVU CEO najväčšieho poľského výrobcu energie PGE, Wojciech Dabrowski.

„Táto definícia je pre nás veľmi podstatná, keďže zemný plyn zohráva dôležitú rolu v krátkodobých a strednodobých stratégiách Polska Gupra Energetyczna (PGE)“.

Nový limit pre plynové zdroje môže byť problémom pri decembrovom stretnutí lídrov EÚ. Tí budú hľadať kompromis ohľadom klimatických cieľov pre rok 2030.

Okrem Poľska môžu byť proti aj ostatné východoeurópske krajiny, ktoré bránia „úlohu zemného plynu v klimaticky neutrálnej Európe“. Patrí medzi ne aj Slovensko, ktoré s ďalšími siedmymi krajinami adresovalo v máji tohto roka Európskej komisii pozičný dokument. Vyjadrili v ňom obavy, že kvôli podmienkam Európskej zelenej dohody a plánu Zelenej obnovy po kríze COVID-19, nebude dostatok finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ na nové projekty a údržbu plynovej infraštruktúry.

„Prechod založený výlučne na obnoviteľných zdrojoch energie nezohľadňuje potrebu diverzifikovaného energetického mixu v EÚ,“ uvádza sa v stanovisku. Dokument s názvom „Úloha zemného plynu v klimaticky neutrálnej Európe“ podpísalo Bulharsko, Česká republika, Grécko, Maďarsko, Litva, Poľsko, Rumunsko a Slovensko. V dokumente krajiny zdôrazňujú úlohu plynu ako prechodového zdroja energie po útlme uhlia.

Poľsko, ako jediná krajina EÚ, doteraz neprijala spoločné ciele na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050. Argumentuje, že potrebuje viac analýz a financií, kým tento záväzok prijme.   

Galek: Plynárenstvo je súčasťou slovenskej energetiky a nebude chýbať ani v pláne reforiem

Najväčší priestor pre uplatnenie plynu je v dekarbonizácii priemyslu a teplárenstva. V týchto sektoroch sa potrebujeme zbaviť uhlia, povedal štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek na konferencii Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ).

Problém má aj ústredné kúrenie

Kritici návrhu trvajú na tom, že 100 gramov je kontraproduktívnych, pretože zabraňuje označiť kogeneračné plynové zariadenia ako „udržateľné“ a „prechodné“, aj keď sú energeticky efektívne.

V Poľsku sa týmto spomalí transformácia centrálneho vykurovacieho systému, ktoré je závislé na uhlí.

„Centrálne kúrenie je vo východnej Európe veľmi rozšírené. V Poľsku centrálne kúrenie distribuuje až 54 gigabajtov, ktoré zo 75 percent vyrába uhlie,“ upozorňuje konzultant v oblasti technickej podpory obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti Mike Parr.

Podľa neho limit 100 gramov nedáva zmysel. Poliaci by mohli výrazne znížiť emisie z uhlia tým, že systémy centrálneho vykurovanie preorientujú z uhlia na zemný plyn.

Ideálny limit by mal byť 200 gramov. Tomuto limitu by sa dokázali prispôsobiť aj modely centrálneho zásobovania teplom, hovorí Parr.

S výmenou uhoľných kotlov za plynové ráta v centrálnom zásobovaní teplom aj Slovensko.

Podľa národného reformného plánu je modernizácia teplárenstva najefektívnejšou cestou, ako  dosiahnuť zníženie emisií a zároveň zlepšiť kvalitu ovzdušia.

„Viacero veľkých teplární využíva neefektívne spaľovanie uhlia na výrobu tepla, čím zároveň znečisťujú ovzdušie. Transformácia nastane v rokoch 2021-2025, kedy väčšina z nich prejde na plyn a biomasu v udržateľnom objeme,“ píše sa v pláne.

V súčasnosti sú podľa štátneho tajomníka Karola Galeka štátne teplárne „poslednými dinosaurami,“ keďže stále vyrábajú teplo spaľovaním uhlia.

Priemyselná spoločnosť COGEN Europe sa vyjadrila, že „kogenerácia by nemala byť obmedzená limitom 100 gramov. Momentálne je podľa spoločnosti kogenerácia zemného plynu najmenej znečisťujúcim riešením v energeticky náročných odvetviach.

„Udržateľnosť kogeneračných jednotiek nie je vecou kogenerácie (súčasnej výroby elektrickej energie aj tepla), ale vecou energie, ktorá je na kogeneráciu použitá. Ak kogenerácia využíva dekarbonizovanú energiu, produkuje nulové emisie,“ uvádza v stanovisku spoločnosť COGEN.

Ozeleňovanie plynu

Návrh taxonómie zelených investícií nie je zlou správou pre všetkých. Napríklad, palivá čo vypúšťajú menej ako 262 gramov CO2/kWh, nebudú patriť medzi tie, čo spôsobujú „značnú ujmu“ klimatickým cieľom Únie. Tým budú klasifikované ako udržateľné investície.

„Niektorí si myslia, že 262 gramov je príliš nízky limit na prechod od uhlia k inému zdroju. Na druhej strane, podnieti to primiešavanie biometánu alebo obnoviteľného vodíka do zemného plynu, čo môže pomôcť prechodu na dekarbonizované plyny,“ zdôrazňuje Watson.

Podľa neho sa pre splnenie limitu 262 gramov musí do zemného plynu primiešať približne 30 percent nízkouhlíkových plynov.

Návrh tiež stanovuje „zelený“ limit pre vodík na 94 gramov. Toto sa dá dosiahnuť pomocou technológii na zachytávanie a skladovanie uhlíka (Carbon Capture and Storage – CCS)

„Produkcia vodíka by bola udržateľná, ak by sme využili CCS pre splnenie tohto limitu. V Eurogas zastávame názor, že až 90 percent všetkých skleníkových plynov je možné zredukovať kombináciou reformovania metánu parou a CSS. Návrh taxonómie je preto viac-menej v súlade s týmito predpokladmi,“ konštatuje Watson.

Podľa neho má návrh taxonómie silné stránky, ale v niektorých oblastiach potrebuje viac zohľadniť dôsledky prechodu na energiu s nulovým obsahom uhlíka.