Zemný plyn v lodnej doprave pomôže ovzdušiu, s klímou je to zložitejšie

Plavidlá na skvapalnený zemný plyn pri nemeckom pobreží [EPA-EFE/FOCKE STRANGMANN]

Z medzinárodnej lodnej dopravy pochádzajú 2 – 3 percentá svetových emisií skleníkových plynov. LNG je prechodným riešením, ktorému z krátkodobého hľadiska konkuruje ropa a z dlhodobého nízkouhlíkové alternatívy.

Už teraz je jasné, že keď v roku 2020 nadobudnú účinnosť nové limity pre ťažký vykurovací olej, lodná doprava bude znečisťovať ovzdušie menej.

O dva roky budú môcť lodné palivá obsahovať maximálne 0,5 percenta síry. Bežným palivom je dnes ťažký vykurovací olej, ktorý jej obsahuje 2,58 percenta. Výsledkom sú vysoké úrovne znečistenia ovzdušia oxidmi síry.

Nový limit pre síru z dielne Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) je príležitosťou pre zemný plyn. Ten sa ako lodné palivo využíva čoraz viac vo svojej skvapalnenej forme (LNG). Pri jeho spaľovaní vznikajú len zlomkové množstvá oxidov síry. Na rozdiel od ťažkého vykurovacieho oleja, ktorý je dnes bežným lodným palivom, neprodukuje prakticky ani žiadne oxidy dusíka a tuhých častíc.

Zástancovia zemného plynu dodávajú, že okrem ovzdušia môže pomôcť aj klíme. Pri spaľovaní LNG totiž vzniká menej emisií skleníkových plynov ako pri spaľovaní ropných produktov vrátane ťažkého vykurovacieho oleja.

Dve štúdie, zverejnené v júni a v júli, túto vlastnosť zemnému plynu priznávajú. V konkurencii s inými alternatívami ho však považujú len za jedno z viacerých možných príspevkov k boji proti emisiám v lodnej doprave.

Emisné ciele v lodnej doprave

IMO nemá len ambíciu znížiť množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok, ale aj emisií skleníkových plynov. Vo svojej stratégii z apríla 2018 sa zaviazala k ich 50-percentnému poklesu medzi rokmi 2008 a 2050.

V roku 2012 bol podiel medzinárodnej lodnej prepravy na celkových svetových emisiách 2 – 3 percentá. Ak nebudú zavedené nové opatrenia, tento podiel sa môže podľa organizácie zvýšiť do roku 2050 až na 6 – 14 percent.

Vlastný cieľ má aj Európska únia. Európska komisia v bielej knihe z roku 2011 vytýčila ambíciu znížiť emisie z lodnej dopravy o 40 – 50 percent medzi rokmi 2005 a 2050.

Únia aj štáty budú mať nové klimatické stratégie s výhľadom do roku 2050

Koncom roka 2018 bude známe, ako sa chce Slovensko dopracovať k nižším emisiám a vyšším environmentálnym štandardom.

Aj preto Únia podporuje budovanie infraštruktúry pre využitie LNG v lodnej doprave na hlavných európskych koridoroch. Slovenský plynárenský priemysel vďaka tomu získal pred rokom z Nástroja na prepájanie Európy 15,7 milióna eur na viacročný projekt využívania plynu v cestnej a riečnej doprave na Slovensku.

Štúdia, ktorú si objednala bruselská environmentálna mimovládka Transport & Environment, odhaduje, že doteraz išlo z európskeho rozpočtu na infraštruktúru pre LNG v lodnej doprave až 197 miliónov eur. Ďalších asi 231 miliónov pritieklo zo súkromných zdrojov a národných rozpočtov.

LNG je „drahá zábavka“

Analýza, ktorú pre mimovládku vypracovala konzultačná firma UMAS, však inštitúcie vystríha pred ďalšími investíciami.

„Vybudovanie infraštruktúry pre LNG pre lodnú dopravu v Európe by stálo 22 miliárd dolárov a spôsobilo prinajlepšom 6-percentný pokles emisií skleníkových plynov z lodnej dopravy do roku 2050 v porovnaní s naftou,“ interpretovalo združenie Transport & Environment štúdiu, ktorú si objednalo.

Mimovládka na základe štúdie hovorí o dvoch dôvodoch pre relatívne nízky pokles emisií aj pri rozšírenom využívaní zemného plynu. Prvým je nárast medzinárodnej lodnej dopravy.

EK bude monitorovať emisie z lodí

Európski komisári uviedli, že začiatkom budúceho roka spustí systém na monitorovanie emisií z lodí. Lodný priemysel chce podnietiť k znižovaniu svojej uhlíkovej stopy.

Druhým dôvodom sú úniky metánu pri dodávkach a využívaní LNG. Metán má oveľa škodlivejší dopad na klímu ako CO2, ktorý vzniká pri spaľovaní zemného plynu.

„LNG nie je premosťovacie palivo, je to drahá zábavka, ktorá Európskej únii sťaží dosiahnutie klimatických cieľov v lodnej doprave a obmedzenie dovozu plynu z krajín ako Rusko. Európa by mala podporiť technológie s budúcnosťou, ktoré by prispeli k potrebným a oveľa väčším redukciám emisií vrátane dobíjania elektrinou v prístave alebo infraštruktúry pre tekutý hydrogén. Znamená to, že EÚ musí prestať podporovať infraštruktúru pre LNG v európskych prístavoch,“ uviedol expert Transport & Environment Faig Abbasov.

Len prechodná úloha?

Samotná štúdia uvádza, že ak chce IMO dosiahnuť svoj cieľ pre rok 2050, musí lodná doprava od roku 2030 prejsť na iné palivá. Medzi ne zaradila okrem elektriny a hydrogénu aj amoniak a biopalivá.

Z rôznych scenárov budúceho vývoja, s ktorými analýza prišla, vyplýva, že perspektíva rastu LNG je v najbližších 10 rokoch veľmi neistá. „Na jednej strane ide o možnosť splniť limit pre síru v roku 2020, ale keďže nedokáže dosiahnuť zníženie emisií skleníkových plynov, ku ktorým sa zaviazala vo svojej stratégii IMO…, je jasné, že jeho úloha môže byť len prechodná, a nie transformačná,“ píše sa v štúdii o skvapalnenom zemnom plyne.

Druhú štúdiu na rovnakú tému zverejnil začiatkom júla rešpektovaný think-tank The Oxford Institute for Energy Studies. Je mierne optimistickejšia.

Plynári sa snažia o rebranding, tému bezpečnosti majú nahradiť inovácie

Eurokomisár Cañete tvrdí, že plynárenské odvetvie prežije po roku 2050, ak bude inovovať.

Analýza tvrdí, že vzhľadom na situáciu na trhu je LNG zatiaľ len jednou z viacerých možných odpovedí na problémy námornej dopravy. „Je priskoro, aby sa dalo povedať, či ide o najlepšiu možnú odpoveď,“ konštatuje oxfordský inštitút.

Spočítal, že LNG dnes využíva len 121 plavidiel, čo predstavuje 0,26 percenta z celkovej flotily. Vo výrobe je ďalších 135. „Doteraz sa len málo prevádzkovateľov obchodných plavidiel lodí zaviazalo k novým lodiam na LNG. Ak sa k nim pripoja iné veľké spoločnosti, bude to kľúčový signál, že LNG bude dôležité palivo v námornej preprave v najbližších 20 rokoch,“ predpovedá štúdia.

Nižšie náklady, priveľa alternatív

Inštitút vo svojej štúdii vyjadruje presvedčenie, že využívanie LNG ako lodného paliva bude rásť.

Dôvodom je podľa neho nielen environmentálna regulácia, ale aj „ekonomická príťažlivosť“ LNG. Analýza zdôrazňuje, že cena LNG na svetových trhoch je nižšia ako cena ropných produktov využívaných v lodnej doprave.

„Náklady na palivo sú často hlavným faktorom v uvažovaní prevádzkovateľov plavidiel a môžu predstavovať 60 až 80 percent celkových prevádzkových nákladov, pričom stúpajúce ceny ropy spôsobujú ešte väčšie obavy,“ upozorňuje oxfordský inštitút.

Lobuje za americký plyn: Európa by sa mala vybrať našou cestou

Na európskom trhu je dosť miesta pre skvapalnený zemný plyn zo Spojených štátov, hovorí jeho obhajca, FRED H. HUTCHINSON. Šéf LNG Allies tvrdí, že pre Slovensko môže byť prístupový bod poľský terminál. 

Zároveň však podčiarkuje, že LNG bude v krátkodobom horizonte konkurovať modernizovaný typ ropných produktov s nižším obsahom síry. Z dlhodobého hľadiska mu zase budú konkurovať nízkouhlíkové alternatívy, keďže „LNG neposkytuje dlhodobé a udržateľné riešenie pre nízkouhlíkovú lodnú dopravu.“

Aj oxfordský inštitút zaradil medzi nízkouhlíkové alternatívy elektrické batérie, amoniak, hydrogén a biopalivá.

„LNG nemá súpera“

Vyslovene pozitívnu úlohu skvapalneného zemného plynu zdôraznilo v júli podnikateľské združenie pre jeho obhajobu v námornej doprave SEA\LNG. Zareagovalo podráždene, keď mimovládka Transport & Environment zverejnila svoju štúdiu.

„Hodnotenie len z hľadiska emisií skleníkových plynov nie je zodpovedné – musíme zvážiť významný prínos, ktorý LNG môže priniesť a už prináša pre verejné zdravie prostredníctvom lokálneho zníženia emisií na trhoch, kde sa využíva,“ uviedlo SEA\LNG v tlačovej správe.

Združenie tvrdí, že čo sa týka problémov kvality ovzdušia v lodnej doprave, „LNG ako riešenie nemá súpera“.

Šéf Eurogasu: Elektromobily sú dobré na menšie vzdialenosti, plyn na väčšie

Plyn si zaslúži rovnaké zaobchádzanie ako elektrina, hovorí pre EurActiv.sk KLAUS SCHäFER.

Ale prínos zemného plynu vidí aj v reálnom znižovaní emisií skleníkových plynov. Konštatuje, že vďaka kombinácii s energetickou efektívnosťou prispeje LNG k zníženiu emisií v medzinárodnej lodnej preprave až o 40 percent do roku 2030. SEA\LNG dodáva, že skvapalnený zemný plyn je „jedinou škálovateľnou a šetrnou alternatívou pre palivo… v oceánskej doprave“. Alternatívne palivá ako amoniak a hydrogén sú neekonomické, nedostupné na širokej škále a nepreukázané v lodnej doprave, tvrdí lobby za LNG.

SEA\LNG je za pokračovanie verejných investícií do tohto paliva. Združenie zároveň oznámilo, že na túto tému si objednalo vlastnú štúdiu.